Zoznam overených spoločností poskytujúcich pôžičky

900
Výška pôžičky
50 € - 900 €
Úrok od 29 %
Splatnosť 7 - 31 dní

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Krátkodobé úvery od 50 € do 900 €
 • Doba splatnosti 7 – 31 dní
 • Pôžičky bez účelové, bez ručiteľa
 • Predĺženie doby splatnosti pôžičky je spoplatnené

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať občan Slovenskej republiky alebo inej krajiny Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku
 • Vek žiadateľa minimálne 18 rokov
 • Registrácia na portáli Pôžičkomat.sk
 • Deklarovanie trvalého príjmu
 • Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splátkami úverov od iných finančných inštitúcií

O spoločnosti

Pôžičkový portál Pôžičkomat .sk prevádzkuje nebanková spoločnosť Friendly Finance Slovakia, s.r.o., ktorá je členom medzinárodnej skupiny Friendly Finance Group. Uvedená spoločnosť patrí k osvedčeným poskytovateľom krátkodobých spotrebiteľských aj… Viac informácií o spoločnosti Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

Príklad: V prípade, že si zriadite úver vo výške 350 € so splatnosťou 31 dní, zaplatíte celkovo 357.69 € a RPMN je 29.2%.

500
Výška pôžičky
25 € - 500 €
Úrok od 0 %
Splatnosť 1 - 30 dní

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 35 € až 500 €,
 • Doba splatnosti 1 až 30 dní,
 • Symbolický registračný poplatok 0,01 €
 • Online pôžičky alebo rýchle SMS pôžičky.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky,
 • Minimálny vek 18 rokov, maximálny vek 70 rokov,
 • Nutná úhrada registračného poplatku vo výške 0,01 € bankovým prevodom na zadaný účet spoločnosti,
 • Pri procese registrácie je potrebné mať k dispozícii mobilný telefón a pripojenie na internet,
 • Osobný bankový účet v niektorej banke s pobočkou na území Slovenska.

O spoločnosti

Spoločnosť CreditONE pôsobí na Slovensku pomerne krátke obdobie, jej centrála sídli v Lotyšsku a podobné typy pôžičiek poskytuje aj v susedných krajinách , v Českej republike aj Poľsku. Na slovenskom finančnom trhu sa špecializuje na rýchle, malé… Viac informácií o spoločnosti CreditONE s.r.o.

Príklad: V prípade, že si zriadite úver vo výške 300 € so splatnosťou 30 dní, zaplatíte celkovo 300 € a RPMN je 0%.

5 000
Výška pôžičky
600 € - 5 000 €
Úrok od 9,33 %
Splatnosť 12 - 60 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky do 5 000 €,
 • Doba splatnosti 12 – 60 mesiacov,
 • Široké portfólio ponúkaných produktov,
 • Bonusové akcie a zvýhodnenia k poskytovaným produktom.

Podmienky pôžičky

 • Požadovaná plnoletosť žiadateľa a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,
 • K žiadosti nutné predložiť dva doklady totožnosti, občiansky preukaz + cestovný doklad, vodičský preukaz...,
 • Doklady o oficiálnom príjme, podľa kategórie žiadateľa, zamestnanec, dôchodca, živnostník,
 • Iné podmienky určuje spoločnosť individuálne pre každého žiadateľa.

O spoločnosti

QUATRO pôžička je obchodnou značkou spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s., ktorá je lídrom na slovenskom trhu nebankových finančných produktov. Consumer Finance Holding je členom skupiny Všeobecnej úverovej banky, Intesa Sanpaolo, bol založený… Viac informácií o spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.

Príklad: Ak si požičiate sumu 600 € na 12 mesiacov, zaplatíte celkom 660,96 €. Poplatok činí 60,96 €.

7 000
Výška pôžičky
100 € - 7 000 €
Úrok od 22,42 %
Splatnosť 2 - 84 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Rýchle a jednoduché vybavenie,
 • Pôžička v intervale od 100 € do 7 000 €,
 • Doba splatnosti do 84 mesiacov,
 • Bez skrytých poplatkov, bez účelová.

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba, s pobytom na Slovensku,
 • Vo vstupnom formulári uviesť celé meno a adresu, rodné číslo a kontakt na e-mail alebo telefón,
 • Súhlas so spracovaním poskytnutých údajov,
 • Stály príjem žiadateľa z pracovnej alebo podnikateľskej činnosti alebo príjem od štátu.

O spoločnosti

Služby pre pôžičkahneď.sk zabezpečuje online supermarket HyperFinancie.sk, ktorý vyhodnocuje pôžičky od bankových aj nebankových inštitúcií a ich porovnávaním a hodnotením umožňuje vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku. K nesporným pozitívam v tomto… Viac informácií o spoločnosti Hyperia s.r.o.

Príklad: Výška úveru 3 000 €, doba splatnosti 18 mesiacov, výška mesačnej splátky 197,8 €, počet splátok 18, poplatok za poskytnutie 0 €. RPMN je vo výške 24,88 % a celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 3 560,40 €.

25 000
Výška pôžičky
60 € - 25 000 €
Úrok od 7 %
Splatnosť 1 - 42 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky od 60 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti pôžičky do 42 mesiacov,
 • Jednoduché a rýchle vybavenie s minimom dokladov
 • Bez overovania príjmu

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť o pôžičku môže podať len fyzická osoba nad 18 rokov
 • Slovenské štátne občianstvo a bydlisko na území Slovenskej republiky
 • Uviesť požadované údaje, celé meno, korešpondenčnú adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu
 • Kontaktné spojenie e-mailom alebo mobilným telefónom

O spoločnosti

Služby pre pôžičkahneď.sk zabezpečuje online supermarket HyperFinancie.sk, ktorý vyhodnocuje pôžičky od bankových aj nebankových inštitúcií a ich porovnávaním a hodnotením umožňuje vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku. K nesporným pozitívam v tomto… Viac informácií o spoločnosti Hyperia s.r.o.

Príklad: Ak si požičiate sumu 100 € na 3 mesiace, zaplatíte celkom 107,49 €. Poplatok činí 107,49 €.

600
Výška pôžičky
50 € - 600 €
Úrok od 20 %
Splatnosť 1 – 24 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička v intervale 50 € - 600 €
 • Doba splatnosti v rozsahu 1 – 24 mesiacov
 • Nutnosť registrácie
 • Zmluvný poplatok a poplatok do záručného fondu

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba minimálne vo veku 21 rokov
 • Trvalé bydlisko žiadateľa je na území EÚ alebo Švajčiarska
 • Registrovanie na finančnom portáli
 • Osobný bankový účet
 • Dostatočná bonita žiadateľa

O spoločnosti

Spoločnosť FINZO OU je registrovaná v Estónsku, v zmluvách sa však riadi Obchodným zákonníkom SR. Jej internetový portál finzo.sk má za cieľ spojiť záujemcov o získanie úveru s poskytovateľmi pôžičiek. Portál teda priamo neposkytuje žiadne vlastné… Viac informácií o spoločnosti Finzo OU

Príklad: Ak si požičiate sumu 50 € na 1 mesiac, zaplatíte celkom 51,59 €. Poplatok činí 1,59 €.

5 000
Výška pôžičky
600 € - 5 000 €
Úrok od 22,8 %
Splatnosť 12 - 60 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška pôžičky 600 € - 5 000 €
 • Široký výber rôznych typov pôžičiek
 • Rýchle online vybavenie, bez poplatkov
 • Súkromná klientska zóna
 • Možnosť poistenia splácania

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať občan Slovenskej republiky alebo aj inej krajiny, s trvalým pobytom na území Slovenska
 • Vek od 21 rokov do 68 rokov
 • Predložiť dva doklady totožnosti, občiansky preukaz a iný doklad, cestovný pas, vodičský preukaz
 • Dokladovať pravidelný príjem podľa príslušných kategórii, zamestnanec, dôchodca, podnikateľ

O spoločnosti

Slovenská požičovňa pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 20 rokov. V r. 2005 sa stala súčasťou spoločnosti Consumer Financial Holding, a .s., patriacej do bankovej skupiny VÚB Intesa Sanpaolo. Špecializuje sa výhradne na poskytovanie pôžičiek a to… Viac informácií o spoločnosti Consumer Financial Holding, a .s.

Príklad: Ak si požičiate sumu 600 € na 12 mesiacov, zaplatíte celkom 711,24 €. Poplatok činí 111,24 €.

6 000
Výška pôžičky
100 € - 6 000 €
Úrok od 24 %
Splatnosť 2 - 42 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky pre fyzické aj právnické osoby
 • Pre občanov výška pôžičky až 3 000 €, pre podnikateľov až 6 000 €
 • Administratívna náročnosť, množstvo požadovaných dokladov k žiadosti o úver

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba ,vek minimálne 18 rokov, s trvalým pobytom na Slovensku
 • K žiadosti musí byť predložený občiansky preukaz a ďalší kontaktný doklad ako je SIPO, faktúra za energie, bankový účet
 • Potvrdenie o príjme podľa špecifikácie žiadateľa, akceptovaný je aj príjem zo zahraničia
 • Predloženie platobnej karty k bankovému účtu alebo výpis z účtu

O spoločnosti

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PROFIREAL Group SE so sídlom v Holandsku a ktorá pôsobí aj v Českej republike, Poľsku a Bulharsku. Na slovenský finančný trh vstúpila v roku 2000 pod názvom PROFIREAL… Viac informácií o spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

Príklad: Klient žiada o úver vo výške 1 000 EUR. Doba splatnosti je 2 roky. Uhradí 24 mesačných splátok vo výške 52,09 EUR. Úroková sadzba je 24,43 % ročne. Ročná percentuálna miera nákladov je 24,88%. Celková čiastka, ktorú klient uhradí je 1 250,16 EUR

16 000
Výška pôžičky
800 € - 16 000 €
Úrok od 9,99 %
Splatnosť 12 - 84 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky poskytované do 16 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 84 mesiacov
 • Rýchle vybavenie na počkanie
 • Možnosť poistenia k pôžičke

Podmienky pôžičky

 • Žiadať o pôžičku môže plnoletá osoba, s trvalým pobytom na Slovensku
 • Predloženie dvoch dokladov totožnosti, u občana Slovenskej republiky je to občiansky preukaz a iný doklad ako je cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list
 • Nutné potvrdenie o výške príjmov tak, ako je to učené pre zamestnancov, dôchodcov a SZČO
 • Výpis z aktuálneho osobného bankového účtu žiadateľa

O spoločnosti

Home Credit Slovakia a. s. je dlhoročným stabilným poskytovateľom nákupov na splátky a spotrebiteľských úverov rôzneho typu. Táto spoločnosť založená v roku 1999 poskytla na slovenskom finančnom trhu úvery za viac ako 200 miliónov eur. Je členom… Viac informácií o spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.

Príklad: Pri pôžičke 3 000 €, výške splátky 75,80 € a počtu splátok 48, je úrok 9,99 % p. a., RPMN 10,5 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom 3 638,40 €.

6 000
Výška pôžičky
400 € - 6 000 €
Úrok od 14,8 %
Splatnosť 12 - 84 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky v rozsahu 400 € - 6 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 84 mesiacov
 • Žiadne poplatky za vybavenie
 • Možnosť poistenia splátok

Podmienky pôžičky

 • Plnoletý občan, nemusí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • Doložiť 2 doklady totožnosti (občiansky preukaz a pas, rodný list, vodičský preukaz)
 • Potrebné je dokladovanie stáleho príjmu, mzda, dôchodok, rodičovské dávky
 • V prípade osoby samostatne zárobkovo činnej je nutný aj výpis daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie
 • Vlastný bankový účet

O spoločnosti

Home Credit Slovakia a. s. je dlhoročným stabilným poskytovateľom nákupov na splátky a spotrebiteľských úverov rôzneho typu. Táto spoločnosť založená v roku 1999 poskytla na slovenskom finančnom trhu úvery za viac ako 200 miliónov eur. Je členom… Viac informácií o spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.

Príklad: Pri výške pôžicky 1 000 €, výške splátky 31.24 €, počte splátok 48 a lehote splatnosti 15. 3. 2019 je úrok 21.36 % p. a., RPMN 23.8 %, celková suma zaplatená spotrebiteľom 1 499.52 €.

350
Výška pôžičky
20 € - 350 €
Úrok od 0 %
Splatnosť 1 - 15 dní

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Malé pôžičky do 350 €,
 • Krátkodobá splatnosť 5, 10 alebo 15 dní, s možnosťou predĺženia,
 • Bez ručenia, bez nutnosti dokladovania,
 • Peňažné prostriedky na bankovom účte rýchlo, s kartou klienta za 5 minút.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ o pôžičku musí byť slovenský štátny občan,
 • Fyzická osoba vo veku nad 18 rokov,
 • Požiadavka na vlastný mobilný telefón,
 • Existencia osobného bankového účtu.

O spoločnosti

Za poskytovateľom SMSCREDITS pôžičiek stojí spoločnosť SMSCREDITS – River euro s.r.o. so sídlom v Žiline. Založená bola v roku 2009, má zahraničnú kapitálovú účasť. Na slovenskom finančnom trhu poskytuje pôžičky z peňažných zdrojov získaných výlučne… Viac informácií o spoločnosti River euro s.r.o.

Príklad: V prípade, že si zriadite úver vo výške 350 € so splatnosťou 15 dní, zaplatíte celkovo 350 € a RPMN je 0 %.

40 000
Výška pôžičky
2 000 € - 40 000 €
Úrok od 13 %
Splatnosť do 120 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky do 40 000 €,
 • Splatnosť až 120 mesiacov,
 • Pre fyzické aj právnické osoby,
 • Ručenie nehnuteľnosťou,
 • Akceptované aj príjmy zo zahraničia.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť dospelá osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • Zamestnanec, podnikateľ alebo dôchodca
 • K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz, potvrdenie o stálom príjme a zmluvu o nehnuteľnosti, ktorá súvisí so zaistením úveru – list vlastníctva
 • Výpis z osobného alebo podnikateľského účtu

O spoločnosti

Spoločnosť Finance4you, a. s. so sídlom v Bratislave je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Bola založená v roku 2008 ako SMART Capital, a. s., ktorá bola súčasťou spoločnosti SMART Corporation, a. s. so sídlom v Českej republike.… Viac informácií o spoločnosti Finance 4you, a. s.

Príklad: Ak si požičiate sumu 2000 € na 5 mesiacov s úrokom 13 %, zaplatíte celkom 2 260 €. Poplatok činí 260 €.

500
Výška pôžičky
60 € - 500 €
Úrok od 22,01 %
Splatnosť 1 - 3 mesiace

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička v intervale 60 € - 500 €
 • Doba splatnosti 3 mesiace
 • Úroková sadzba 22,01 % p. a.
 • Bez nutnosti ručenia
 • Použitie prostriedkov bezúčelové

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba vo veku minimálne 18 rokov
 • Trvalé bydlisko žiadateľa je na území Slovenska
 • Predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz)
 • Vlastný zdroj príjmu (mzda, príjem z podnikania, štátne dávky)

O spoločnosti

Poskytovateľ XS pôžičky nebanková spoločnosť Provident Financial, s.r.o. je držiteľom licencie NBS pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Na slovenskom finančnom trhu je etablovaná, v podnikaní používa etický kódex, ktorého základom sú:… Viac informácií o spoločnosti Provident Financial, s.r.o.

Príklad: Pri pôžičke 500 € na 3 mesiace budete každý mesiac splácať 179,16 € (posledný mesiac len 179,14 €), celkom teda zaplatíte 537,46 €. Táto suma je zložená z pôžičky vo výške 500 €, celkových nákladov na spotrebiteľský úver 37,46 € (garantovaná služba 18,89 €, úrok 18,57 € pri úrokovej sadzbe 22,01 % p.a.) a voliteľnej služby Komfort 0,00 €. RPMN 54,69 % p.a.

40 000
Výška pôžičky
2 000 € - 40 000 €
Úrok od 10,5 %
Splatnosť 36-96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru 2 000 € - 40 000 €
 • Doba splatnosti 36 – 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 10,50 % p. a.
 • Zaistenie úveru nehnuteľnosťou

Podmienky pôžičky

 • Dospelá osoba spôsobilá na právne úkony
 • Trvalé bydlisko v SR
 • K dispozícii nehnuteľnosť, ktorá bude založená
 • Osobný bankový účet

O spoločnosti

Akciová spoločnosť Finance4you je na slovenskom finančnom trhu etablovaná už viac rokov a v súčasnosti podniká na základe licencie od NBS. Je výhradným finančným sprostredkovateľom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.… Viac informácií o spoločnosti Finance4you, a.s.

Príklad: Ak si požičiate sumu 500 € na 8 mesiacov, zaplatíte celkom 562,49 €. Poplatok činí 62,49 €.

200
Výška pôžičky
10 € - 200 €
Úrok od 0 %
Splatnosť 1 - 30 dní

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška pôžičky do 200 €
 • Doba splatnosti 1 – 30 dní
 • Vyplatenie pôžičky na bankový účet
 • Bez nutnosti ručenia, bez poplatkov
 • Vybavenie on-line cez internet

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba vo veku 18 až 65 rokov
 • Štátny občan Slovenska
 • Doklad totožnosti, občiansky preukaz
 • Mať zriadený vlastný bankový účet v banke, pôsobiacej na území Slovenska

O spoločnosti

Spoločnosť Leadsor Limited neposkytuje pôžičky priamo, ale spolupracuje viac ako s 20 nebankovými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom finančnom trhu. Aj na základe tohto prepojenia a využívania automatizovaného systému spracovania a… Viac informácií o spoločnosti Leadsor Limited

Príklad: Ak si požičiate sumu 20 € na 30 dní, zaplatíte celkom 20 €. Poplatok činí 0 €.

700
Výška pôžičky
60 € - 700 €
Úrok od 0 %
Splatnosť 7-30 dní

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky online vo výške 60 € až 750 €
 • Splatnosť 7 až 30 dní
 • Rýchle, krátkodobé pôžičky
 • Bez potvrdenia o príjme, bez náhľadu do úverových registrov

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ o pôžičku musí mať viac ako 18 rokov
 • Štátny občan Slovenskej republiky
 • Uviesť približný mesačný príjem, bez nutnosti dokladovania
 • Zadať do žiadosti osobné údaje, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo
 • Pre potreby spoločnosti zverejniť telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne osobný bankový účet

O spoločnosti

Pôžičky Ferratum , ktoré sú zamerané na rýchlu a diskrétnu pomoc pre široké spektrum spotrebiteľov na riešenie ich prechodných finančných problémov sú poskytované silnou medzinárodnou skupinou spoločnosti Ferratum. Na Slovensku začala pôsobiť… Viac informácií o spoločnosti Ferratum Slovakia, s.r.o.

Príklad: V prípade, že si zriadite úver vo výške 300 € so splatnosťou 30 dní, zaplatíte celkovo 307.15 € a RPMN je 33%.

4 500
Výška pôžičky
500 € - 4 500 €
Úrok od 9 %
Splatnosť 8 – 12 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Viacero spôsobov získania pôžičky
 • Dostupnosť produktov pre rôznu klientelu
 • Možnosť výberu z rôznych typov pôžičiek, v rôznej výške
 • Bezúčelové použitie získaných prostriedkov

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať fyzická osoba vo veku nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • Predloženie 2 dokladov totožnosti (občiansky preukaz + vodičský preukaz, cestovný pas...)
 • Deklarovanie trvalého príjmu,

O spoločnosti

Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. pôsobí na slovenskom finančnom trhu viac než 10 rokov. Poskytuje úvery v rôznej výške a pre široké spotrebiteľské spektrum, pričom okrem online žiadostí o pôžičku využíva vo svojom podnikaní aj sieť svojich… Viac informácií o spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Príklad: Ak si požičiate sumu 500 € na 8 mesiacov, zaplatíte celkom 562,49 €. Poplatok činí 62,49 €.

2 300
Výška pôžičky
160 € - 2 300 €
Úrok od 11,2 %
Splatnosť 60 - 100 týž.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky v rozsahu 160 € až 2 300 €
 • Doba splatnosti 60 alebo 100 týždňov
 • Peniaze na účet alebo platobnú kartu
 • Bez skrytých poplatkov
 • Osobné jednanie

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať dospelá osoba, slovenský občan,
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • Doklady o príjme za posledné 3 mesiace, špecifikované podľa typu žiadateľa, to znamená Zamestnanec doklad o vyplatenej mzde, podnikateľ výpis posledného daňového priznania, dôchodca aktuálny dôchodkový výmer,
 • K žiadosti musí byť predložený aj doklad o trvalom bydlisku a v niektorých prípadoch aj potvrdenie o sociálnom poistení.

O spoločnosti

Provident Financial, s.r.o. na Slovensku je súčasťou medzinárodnej skupiny International Personal Finance, ktorá pôsobí v 9 krajinách sveta, s centrálou vo Veľkej Británii. Na slovenský trh firma vstúpila v roku 2001 a v Slovenskej republike má… Viac informácií o spoločnosti Provident Financial, s.r.o.

Príklad: V prípade, že si zriadite úver vo výške 2300 € so splatnosťou 100 týždňov vaša mesačná splátka bude 34.58, zaplatíte celkovo 3 457.03 € pri RPMN 57.17. Poplatky 0 €.

5 000
Výška pôžičky
500 € - 5 000 €
Úrok od 21 %
Splatnosť 60 mesiacov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba, spôsobilá na právne úkony
 • Predloženie identifikačného preukazu: občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz
 • Súhlasiť so spracovaním poskytnutých údajov

Podmienky pôžičky

 • O pôžičku môže žiadať dospelá osoba, spôsobilá na právne úkony
 • Predloženie identifikačného preukazu: občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz
 • Súhlasiť so spracovaním poskytnutých údajov
 • Stály príjem žiadateľa z pracovnej alebo podnikateľskej činnosti alebo príjem od štátu
 • Existencia osobného bankového účtu žiadateľa

O spoločnosti

Spoločnosť Silverside a.s. je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Do obchodného registra bola zapísaná v r. 2015 a následne v r.2016 splnila licenčné podmienky dané NBS a získala právo na poskytovanie… Viac informácií o spoločnosti Silverside, a.s.

Príklad: Pri výške pôžičky 5 000 EUR, výške mesačnej splátky 135,47 EUR, počte splátok 60 je úrok 21,07 % p.a. , maximálna výška RPMN 22,78 % a celkom zaplatíte 8 128 EUR.


Celkom sme pre vás k dnešnému dňu porovnali 28 pôžičiek. Posledná aktualizácia vykonaná dňa 8 hodin 20 minút.