Rastúci záujem o kryptomeny t. j. digitálne platidlo založené na princípe kryptografie (ďalšie informácie možno nájsť aj v článku „Kryptomena klasickú peňaženku nepotrebuje“ zverejnenom na tomto portáli) a možnosť ich vysokého zhodnotenia nenecháva chladnými ani medzinárodné centrálne banky. Ich postoj ku kryptomenám je síce rôzny, v súčasnosti väčšinou opatrný, no Medzinárodný menový fond uvádza, že centrálne banky by dokonca mohli reagovať na rastúci dopyt vytvorením vlastných kryptomien.  Zatiaľ sa tak nedeje, no národné banky už prijímajú určité opatrenia  a Národná banka Slovenska (NBS) tiež nie je výnimkou.

Aj príjem z kryptomien podlieha zdaneniu

Obchodovanie s virtuálnymi menami nie je regulované NBS

Pod dohľad nad finančným trhom, ktorý vykonáva NBS však finančné operácie týkajúce sa kryptomien nespadajú. V praxi to znamená, že každý kto sa zapojí do obchodnej činnosti s virtuálnou menou, tak robí na vlastné riziko. Môže síce na tom dobre zarobiť, ale aj prerobiť a na úhradu prípadných strát, no ani na výplatu zisku nie je žiadny legislatívne podložený nárok. Príjem z transakcií v kryptomenách je však zdaniteľnou položkou.

Zákon o dani z príjmov platí aj pri kryptomenách

V súvislosti so zdaňovaním ešte poznámka, že z pohľadu dane z pridanej hodnoty je finančná transakcia v krytomenách od DPH oslobodená. Ako každý zákon aj zákon o dani z príjmov má viacero „pokrútených“ paragrafov  a často nie je úplne jednoduché určiť čo a kedy pri obchodovaní v kryptomenách zdaniť. Aj podľa odborníkov zo Slovenskej komory daňových poradcov  je to celkom zložité, potrebné je brať do úvahy viacero faktorov napr. či ide o príležitostnú transakciu alebo o opakovaný proces, aká bola hodnota kryptomeny v čase jej kúpy a aká v dobe jej použitia na nákup tovaru či služieb a pod.

Metodické usmernenie od Ministerstva financií SR

Možno aj z dôvodu vyššie uvedených skutočností vydalo v marci tohto roku MF SR informácie k zdaňovaniu výnosu z kryptomien (mimochodom „až“ týždeň pred uplynutím doby na podanie riadneho ročného daňového priznania). Podľa tohto usmernenia sa virtuálnou menou rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný ako platobný prostriedok. Príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny je predmetom dane, ktorý nie je od dane oslobodený a preto je považovaný za zdaniteteľný príjem podľa zákona o dani z príjmu. Za predaj virtuálnej meny sa na účely zdanenia považuje akákoľvek výmena – výmena kryptomeny za majetok alebo výmena za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod. Daňovníkom pritom môže byť podnikateľ aj osoba, ktorá nepodniká. Obaja však musia zdaniť svoj príjem z transakcií s virtuálnou menou.

Ďalšie novelizácie

Od 1. októbra 2018  nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá zase upravuje zdaňovanie kryptomien  a tiež novely ďalších zákonov zaoberajúce sa napr. formami oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou.

Hodnocení kategorie 4.5
Aj príjem z kryptomien podlieha zdaneniu hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze