Chceli by ste si požičať a nedarí sa vám získať potrebné finančné prostriedky? Dôvody zamietnutia žiadosti môžu byť rôzne. Každý poskytovateľ takýchto finančných služieb má totiž nastavené vlastné kritériá, ktoré je nutné splniť na to, aby mohla byť žiadosť o pôžičku kladne vybavená. Už sú našťastie za nami časy, keď nebankové spoločnosti masívne propagovali pôžičky pre každého, aj pre nezamestnaných či zadlžených zo všetkých strán.

Aké môžu byť dôvody zamietnutia pôžičky?

Poskytovatelia pôžičiek si žiadateľov overujú

Všetky banky, ale aj nebankové spoločnosti, ktoré majú licenciu od Národnej banky Slovenska (ich zoznam je zverejnený napr. na https://subjekty.nbs.sk) a tiež seriózni súkromní poskytovatelia pôžičiek typu P2P (pôžičky od ľudí pre ľudí) si po obdržaní žiadosti o pôžičku fyzickú alebo právnickú osobu preverujú. Každý finančný subjekt má predsa záujem o to, aby sa mu požičané peňažné prostriedky vrátili – v dohodnutej dobe a s určitým ziskom.

Všeobecné podmienky, za akých bude pôžička poskytnutá sú obvykle vopred zverejnené. Posudzovanie žiadateľa je však individuálne, väčšinou sa berie do úvahy jeho:

 • príjem: výška, stabilita, typ príjmu. V prípade fyzickej osoby má napr. vyššie šance získať pôžičku zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer s pravidelnou mesačnou mzdou, ako živnostník s nepravidelným príjmom alebo zamestnanec pracujúci na dohodu či dôchodca s minimálnym dôchodkom.
 • zápisy v úverových registroch. V súčasnosti je k dispozícii  viacero databáz (register bankových informácií, nebankový register klientských informácií ...), kde možno získať informácie o platobnej histórii žiadateľa t.j. splácanie doteraz poskytnutých úverov, ale tiež plnenie si záväzkov voči poisťovniam, mobilným operátorom a pod.
 • status: vek, bydlisko, povolanie. Väčšina poskytovateľov preferuje trvalé bydlisko v Slovenskej republike a vek 18 – 65 rokov. Tieto údaje však nepatria k tým rozhodujúcim v procese posudzovania a overovania klienta.
 • bonita: dôveryhodnosť osoby žiadateľa z hľadiska postavenia na finančnom trhu. Po analyzovaní vyššie uvedených faktorov je jej výsledná hodnota významným kritériom pri rozhodovaní sa „dať či nedať“ danému žiadateľovi pôžičku.

Pôžička nie je nárokovateľná finančná výpomoc, žiadateľ môže dostať aj zamietavú odpoveď. V tom prípade sú však poskytovatelia na základe zákona o spotrebiteľských úveroch povinní informovať prečo sa tak stalo.

Zamietnutá žiadosť – čo možno následne urobiť?

Zamietnutie žiadosti o pôžičku je síce nepríjemné, no zvyčajne existujú aj možnosti ako sa k potrebným financiám predsa len dostať. Komunikácia s príslušnou bankou či nebankovkou k tomu môže napomôcť. K najčastejším dôvodom zamietnutia patria:

 • nedostatočný príjem
 • rizikový profil klienta
 • negatívna platobná história v úverových registroch
 • viacero existujúcich  úverov

Niektorí poskytovatelia však napriek prvotnej zamietavej odpovedi niekedy sami navrhnú riešenia, za ktorých by predsa len mohli pôžičku poskytnúť. Môže ísť napríklad o:

 • zmenu typu úverového produktu ( nižšia výška pôžičky, úprava doby splatnosti)
 • ponuku refinancovania starších nesplatených úverov
 • prehodnotenie záznamov v registroch (nesplatené záväzky už boli uhradené, na dlžnú sumu je schválený splátkový kalendár...)

V prípade negatívneho vyjadrenia od jedného subjektu je ešte možné podať žiadosť v inej banke či nebankovej spoločnosti alebo to skúsiť na internetových aukčných portáloch. Určite si však treba vopred premyslieť koho o pôžičku osloviť, pretože každá žiadosť sa zaznamenáva do úverových registrov. Vhodnejšie sa javí prehodnotenie vlastných príjmov a výdavkov a „popracovanie“ na zvýšení svojej bonity.

Hodnocení kategorie 4.5
Aké môžu byť dôvody zamietnutia pôžičky? hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 6 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

10 000
Výška pôžičky 500 € - 10 000 €
Úrok od 4,4 %
Splatnosť 3 mes. - 5 rokov

Diskuze