V súvislosti s nepriaznivou ekonomickou situáciou, ktorú vyvolala celosvetová pandémia došlo aj k znižovaniu osobných financií, čo sa následne prejavilo v problémoch viacerých klientov bankových i nebankových subjektov pri splácaní úverových produktov. Mnohí preto využili možnosť odložiť si ich splácanie. Obvykle to bolo na maximálne povolených 9 mesiacov, no a táto doba väčšine už uplynula, ale COVID kríza stále pretrváva a osobné financie sa nelepšia. Pre niektorých tak nastávajú otázky – čo s tým? alebo možno si odklad znovu predlžiť?

Ako je to s odkladom splátok úverov?

Ako to bolo v minulom roku?

V apríli 2020 bola legislatívne upravená možnosť požiadať o odklad splátok z dôvodu pandémie COVID – 19. Splátky úverov na bývanie odložiť o maximálne 9 mesiacov, spotrebiteľské úvery od nebankových spoločností na 6 mesiacov (3 mesiace + 1x ďalšie predlženie o 3 mesiace). Presné podmienky, za ktorých budú splátky odložené boli aj sú v kompetenciách príslušného veriteľa. V praxi to znamená, že dňom 31.12.2020 automaticky neskončila doba odkladu splátok. Ak bola napr. klientovi schválená žiadosť o odklad splácania hypotéky 1.6.2020, koniec odloženia splátok uplynie k 1.3.2021.

Podľa zverejnených štatistických údajov využilo na Slovensku v minulom roku možnosť odložiť si splácanie niektorého úveru viac ako 150 tisíc domácností a vyše 8 tisíc subjektov podnikateľskej sféry.

Stav od 1.januára 2021

Aj keď je už nový kalendárny rok klient, ktorý už raz o odklad splátok požiadal, nemá ďalšiu možnosť žiadosť opakovať. Platí to pre hypotekárne aj spotrebiteľské úvery. Mení sa aj hodnotenie zápisu odkladu splátok v úverovom registri. Klient už môže byť hodnotený ako problematickejší t.j. nie ako neplatič, ale potenciálne menej finančne stabilný.

Nezanedbateľný je tiež fakt, že po skončení doby odkladu sa lehota splácania úveru predlžuje o odkladanú dobu, prípadne sa zvýšia mesačné splátky pri zachovaní pôvodnej doby splatnosti. Ako bolo avizované – splátky sa len odložili, nie odpustili.

Nakoľko je ale naša krajina stále v núdzovom stave, klienti podľa doteraz platnej legislatívy ešte môžu aj v roku 2021 požiadať o odklad úverových splátok – samozrejme  len tí, ktorí tak neurobili v minulom roku. Národná banka Slovenska však  neodporúča ďalšie plošné predlžovanie a od 1.apríla 2021 by už banky nemali povoľovať odklady z dôvodu pandemickej situácie. 

Stav od 21. januára 2021

Národná banka Slovenska na svojej webovej stránke uvádza, že :“mechanizmus odkladu splátok považuje za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam aj malým a stredným podnikom počas pandémie COVID – 19“. Klientom, ktorým bude schválený odklad podľa LexCorona nebudú banky do 31.3.2021 vyznačovať príznaky zhoršenej bonity. Podľa doterajších informácií má približne 5 % klientov problém vrátiť sa k štandardnému splácaniu svojich úverov.

Komunikovať s veriteľom sa oplatí

Pre dlžníkov, ktorým sa stále nezlepšila ich finančná situácia sú toto ťažké časy. Ak pretrváva problém so splácaním úveru aj napriek odkladu splátok je však určite vhodnejšie osloviť banku a „nestrkať hlavu do piesku“. Každý finančný subjekt chce predsa svoje požičané prostriedky späť, takže hľadať a nachádzať riešenie je v záujme obidvoch strán. O individuálny prístup môžu klienti požiadať banku do 30. júna 2021.

Hodnocení kategorie 4.5
Ako je to s odkladom splátok úverov? hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 9 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze