Banka je v bežnom živote väčšinou chápaná ako inštitúcia, v ktorej máme uložené svoje peniaze, kde si môžeme požiadať o pôžičku, kde riešime svoje bezhotovostné aj hotovostné platobné operácie, kde môžeme získať cudziu menu... Menej známe je, že v banke si možno zriadiť aj viac druhov poistenia, využiť služby finančných poradcov či získať pomoc pri riešení niektorých finančných situácií.

Bankopoistenie aj iné doplnkové služby

Bankopoistenie

Uvedený pojem asi nie je celkom spisovným výrazom, ale jeho obsah je zrejmý. Banky s poisťovňami čoraz častejšie spolupracujú a klientom ponúkajú okrem klasických bankových produktov aj poistné. Zvyčajne ide o poistenie nehnuteľnosti, cestovné poistenie, životné a hlavne poistenie k úveru. Pri ich zriaďovaní môže byť z pohľadu klienta výhodou, že aj v banke získa poradenské služby pri výbere produktu, vybavenie poistenia na jednom mieste, no nevýhodou môže byť obmedzený výber a neporovnanie poistenia od viacerých poskytovateľov, nakoľko banka zvyčajne spolupracuje len s jednou špecializovanou poisťovňou. Poistné bankové produkty sú tiež obvykle jednoduchšie, s menším poistným záberom, zamerané skôr na riešenie potrieb danej banky napr. zabezpečenie bezproblémového splácania, ako na komplexné klientské poistenie. V praxi tiež môže nastať situácia, že ak je banka iba sprostredkovateľom poistenia, tak v prípade poistnej udalosti musí klient navštíviť priamo poisťovňu a nie banku, v ktorej si poistenie zjednal.

Poistenie úveru

Možnosť zriadiť si k nejakému bankovému  produktu – hypotekárny úver, spotrebiteľský úver... poistenie pre prípad nečakaných udalostí priamo na obchodnom mieste banky určite šetrí čas a aj administratívna náročnosť je nižšia. Banka má už v databáze klientove údaje, takže papierovania je menej a spracovanie poistnej zmluvy je rýchlejšie. Úžitok z toho má samozrejme aj banka, veď napríklad pri poistení úveru sa znižuje jej riziko zlyhania úveru.

Bankové poistenie však nie je rovnaké ako poistenie, ktoré ponúkajú klasické poisťovne. Okrem informácií uvedených vyššie to možno ilustrovať aj na nasledovnom príklade: v prípade trvalých následkov a invalidity klienta menšej než 70 % nedôjde z bankopoistenia k poistnému plneniu. Dochádza tak iba pri vyššom percente. Životné poistenie zo špecializovaného poisťovacieho subjektu však tento problém kryje, aj keď je percento invalidity nižšie.

Poistenie úveru v banke nie je povinné, no poistiť si niekde dlhodobý úver je určite vhodné. Rozhodnutie je na každom klientovi, no klasické životné poistenie pokrývajúce viacero rizík a umožňujúce aj pripoistenie sa javí v porovnaní s poistením zabudovaným priamo v úverovej zmluve ako flexibilnejšie, komplexnejšie a niekedy aj cenovo výhodnejšie.

Cestovné poistenie

Viaceré banky ponúkajú cestovné poistenie ako doplnkový produkt k platobnej karte alebo k bežnému účtu. Môže ísť o krátkodobé alebo aj celoročné poistenie. Výhodou je jeho variabilita, možno si poistiť liečebné náklady, zodpovednosť za škodu, nepojazdné vozidlo, stratu batožiny, právne služby v cudzine... Toto bankopoistenie je teda dosť podobné tomu z klasických poisťovní, klient si ho môže nakonfigurovať aj online, zaplatí len dohodnutú sumu a banka si iné poplatky zvyčajne neúčtuje. Takto to funguje  v ČSOB, SLSP, VÚB, Tatra banke, Poštovej banke aj v iných bankách, stačí si otvoriť ich webové stránky.

Niektoré doplnkové služby sú zdarma, za niektoré sa platí

Rôzne doplnkové služby ponúkajú banky svojim klientom v cene  balíčka k bežnému účtu alebo s cenovým zvýhodnením (bezkontaktné platby mobilom, notifikačné správy pre klienta), no veľa je aj spoplatnených (prenájom trezoru, bezpečnostnej či poštovej schránky, zasielanie SMS o pohyboch na účte). Najviac výhod v podobe doplnkových služieb majú prémioví klienti, pre ktorých osobní bankári zabezpečia aj extra letiskové výhody, nepretržité asistenčné služby, pomoc pri finančných kompenzáciách zo zahraničia, poradia pri developerských či investičných projektoch. Pre bežných klientov nie je bankové portfólio doplnkových služieb  obsiahle.

Hodnocení kategorie 4.5
Bankopoistenie aj iné doplnkové služby hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

25 000
Výška pôžičky 600 € - 25 000 €
Úrok od 5,5 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
30 000
Výška pôžičky 500 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 2 - 8 rokov

Diskuze