Každý úver je produkt, pri ktorom poskytovateľ požičia na vopred stanovené obdobie istú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť aj úroky. Spravidla je dohodnutý splátkový kalendár, kde je v mesačných splátkach splácaná istina aj úrok.

Bez účelové úvery

Bez účelové úvery patria k štandardným finančným produktom v portfóliu bankových aj nebankových subjektov. Sú to úvery poskytované fyzickým aj právnickým osobám, u klientov sú žiadané, nakoľko nie je potrebné žiadne dokladovanie účelu, na ktorý boli takto požičané finančné prostriedky použité. Nič však nemá len svoje pozitívne alebo len negatívne stránky. Pri bez účelových úveroch k pozitívam určite patria:

  • pomerne rýchle, jednoduché a diskrétne vybavenie, hlavne pri žiadosti o tento druh úveru od nebankových spoločností,
  • požadované prostriedky môžu byť na osobnom bankovom účte rýchlo, aj do 24 hodín od posúdenia a schválenia žiadosti,
  • malá administratívna náročnosť pri vybavovaní úveru, pretože väčšinou stačí predložiť len doklady totožnosti, údaje o príjme a kontaktné údaje,
  • široký interval výšky úveru od tisíc do stotisíc eur, takže si každý môže vybrať úver podľa svojich potrieb a možností,
  • sú vhodné pre riešenie finančných potrieb zamestnancov, podnikateľov, dôchodcov, študentov aj pre ľudí s nižším príjmom.

Na druhej strane treba počítať s tým, že bez účelové úvery sú úročené vyššou úrokovou sadzbou ako tie, ktoré sú poskytované na priamy účel – na obstaranie bývania, nového auta, investičné či konsolidačné alebo dlhodobé hypotekárne úvery. Pri vyšších sumách sa tiež vyžaduje zaistenie úveru ručiteľom alebo nehnuteľným majetkom bez ohľadu na to, či bez účelový úver poskytuje banková alebo nebanková inštitúcia.

Bez účelové úvery označované aj ako spotrebné, sú naozaj určené na čokoľvek a pre kohokoľvek. Nižšie sumy pre domácnosti poslúžia na uhradenie rodinnej dovolenky, nákup nového nábytku alebo osobných potrieb. Pre podnikateľov a živnostníkov je to dobrý zdroj finančných prostriedkov, ktoré sú určené na bežnú prevádzku, ale aj obmenu vozového parku alebo nákup výkonnejšej a modernejšej techniky. Dôchodcovia môžu oceniť možnosť zakúpenia nových spotrebičov či úhradu kúpeľného pobytu. Ak nechcú študenti využiť produkty určené špeciálne na financovanie vysokoškolského štúdia, bez účelový úver pre nich môže byť tiež zaujímavým zdrojom príjmu. V každom prípade je však vhodné dobre zvážiť aký vysoký bez účelový úver potrebujeme, na čo chceme poskytnuté finančné prostriedky použiť a hlavne porovnať ponuky bankových aj nebankových spoločností, ktoré tento typ úveru poskytujú. Môže to výrazne pomôcť pri výbere najvhodnejšieho bez účelového úveru.

Hodnocení kategorie 4.5
Bez účelové úvery hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 52 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 500 € - 50 000 €
Úrok od 8,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.
10 000
Výška pôžičky 400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná

Diskuze