Dovolenková sezóna pomaly končí a znovu prichádza aj čas intenzívnejších zmien na finančných trhoch, pričom ten slovenský tiež nie je výnimkou. Mnohí už zaregistrovali, že...

Ďalšie zmeny na finančnom trhu

Poisťovňa AEGON Slovensko mení svojho majiteľa, podobne aj finančno – sprostredkovateľská  spoločnosť Fincentrum

  • Národná banka Slovenska zverejnila údaje, podľa ktorých inflácia v SR zrýchlila v mesiaci august 2018 na 2,8 % (najväčší podiel na tom majú trhové ceny služieb, no rástli aj ceny potravín) 
  • slovenský parlament na svojej septembrovej schôdzi schválil zmeny v stavebnom sporení.

Udiali sa samozrejme aj iné zmeny, no v nasledujúcich riadkoch uvádzame trochu viac informácií  práve o tých vyššie uvedených zmenách.

AEGON  poisťovňa

Poisťovňa pôsobí na Slovensku od r. 2003 a ponúka produkty životného poistenia, poistenie majetku a dôchodkové poistenie pre viac než 300 tisíc klientov, ktorých určite bude zaujímať čo im prinesie zmena majetkových pomerov poisťovne. AEGON Životnú poisťovňu aj AEGON dôchodkovú správcovskú spoločnosť totiž kupuje  spoločnosť NN (Nationale – Nederlanden), ktorej portfólio tvoria podobné produkty t.j. životné poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie. V súčasnosti však ešte prebiehajú legislatívne procesy a zmena by mala vstúpiť do platnosti koncom 1.štvrťroka 2019. Podľa informácií na webe AEGON sa pre doterajších jej klientov nič nemení, ich zmluvy zostávajú v platnosti a všetky záväzky budú poisťovňou dodržané. V budúcnosti má byť posilnená líderská pozícia NN na Slovensku v oblasti správy dôchodkového sporenia.

Fincentrum

Táto finančno – sprostredkovateľská spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 2007 a svoje služby ponúka cez svojich finančných sprostredkovateľov. Jej ponukové portfólio tvoria produkty z oblasti riešenia bývania, refinancovania, poistenia, sporenia a investovania. Kupuje ju švajčiarska finančná skupina Swiss Life a akvizícia by mala prebehnúť do konca tohto roku.

Inflácia je na vzostupe

V posledných rokoch sme si celkom zvykli na fakt, že ceny sa pohybovali v odchýlkach plus resp. mínus 1 %, no momentálne u nás inflácia atakuje 3 %. Rastú ceny ropy, sucho prináša zdražovanie potravín, nedostatok pracovných síl dvíha platy. Podľa štatistických údajov medziročne vzrástli hlavne ceny dopravy, hotelových služieb a ešte nás čaká avizované zdraženie energií...

Zmeny v stavebnom sporení

Naši legislatívci schválili novelu zákona o stavebnom sporení, ktorá nadobudne účinnosť 1.januára 2019 a ktorá sporiteľov asi príliš nepoteší. Štátna prémia, ktorá mnohých motivovala k takémuto typu sporenia sa síce o máličko navýši (maximálna suma bude 70 € , doteraz je to 66,39 € ročne), no počet sporiteľov, ktorí budú mať na ňu nárok sa výraznejšie obmedzí a štát tak zas  šetrí. Okrem toho:

  • štátna prémia sa už nebude vôbec vyplácať dospelým sporiteľom, ktorých priemerná mzda v danom roku prekročí 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (pre objektívnosť však doplnenie, že deťom, za ktoré sporia rodičia štátna prémia zostane, bez ohľadu na výšku rodičovského príjmu)
  • zákon ukladá, že výška štátnej prémie nemôže byť nižšia ako 2,5 % z ročného vkladu čo potom znamená, že na získanie maximálnej štátnej prémie bude potrebné vložiť až 2 880 € ročne
  • rušia sa tzv. priateľskí sporitelia a štátna podpora bude striktne viazaná  len na použitie peňazí na stavebné účely (platí pre nové zmluvy, uzatvorené po 1.1. 2019)
  • štátnu prémiu nedostanú ani tí sporitelia, ktorí si zoberú medziúver
  • zaviedol sa limit prémie v prvom roku sporenia (ak prebieha sporenie od januára, môže sporiteľ obdržať  prémiu v plnej výške, ak uzatvorí zmluvu v inom mesiaci dostane len alikvotnú časť z prémie). 

Podľa vyjadrenia MF SR by novelizácia zákona mala zvýšiť adresnosť podpory stavebného sporenia, no až budúcnosť ukáže, či sa tak aj stalo.

Hodnocení kategorie 4.5
Ďalšie zmeny na finančnom trhu hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 5 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

25 000
Výška pôžičky 600 € - 25 000 €
Úrok od 5,5 %
Splatnosť 12 - 96 mes.

Diskuze