Ekonomická situácia na Slovensku sa vyvíja tak, že z nedávno minulej miery evidovanej nezamestnanosti okolo 10 % je v súčasnosti tento ukazovateľ podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na úrovni 5,38 % - september 2018. Hoci to stále predstavuje cca 180 tisíc nezamestnaných, ich štruktúra je taká, že viacerí zamestnávatelia sú nútení hľadať ľudí do svojich prevádzok aj mimo územia SR. Stali sme sa krajinou, kde nachádza pracovné uplatnenie stále viac cudzincov a to tak z krajín Európskej únie (Bulhari, Rumuni), ako aj z krajín mimo nej (Srbi, Ukrajinci...). Majú títo cudzinci možnosť získať u nás bankové či nebankové pôžičky?

Môže získať cudzinec pôžičku?

Pôžičky pre cudzincov

Cudzinci sú pre banky určite rizikovejší klienti ako domáci, ktorým banka spravuje účet dlhšie obdobie, pozná ich bonitu či prípadnú predchádzajúcu úverovú históriu. K základným podmienkam pre to, aby cudzinec dostal u nás úver sa radia:

  • legálna práca na Slovensku a plnenie si všetkých odvodových povinností
  • trvalý pobyt v SR

Ak sú obidve podmienky splnené, banky obvykle pristupujú k takýmto žiadateľom podobne ako k domácim spotrebiteľom. Cudzinci by však mali počítať ešte s tým, že všetky údaje musia dokladovať a banka si tiež môže napríklad vyžiadať z ich vlastnej krajiny ďalšie informácie týkajúce sa ich celkovej bonity, prípadne ako prebiehalo splácanie ich starších finančných záväzkov v domovskej krajine.

Cudzinec môže získať aj hypotéku

Ak chce cudzí štátny príslušník získať hypotekárny úver musí byť pripravený na to, že to nebude jednoduchý a rýchly proces, no ani slovenskí žiadatelia nezískavajú hypotéku na počkanie. Podmienky získania hypotekárneho úveru na obstaranie nehnuteľnosti sa sprísnili aj pre domácich záujemcov, takže cudzinci tiež musia splniť prísnejšie kritériá. Banky si ich tvoria v súlade s platnou legislatívou,  posudzovanie žiadateľov je individuálne, ale väčšina bankových inštitúcií zohľadňuje:

  • druh pobytu na Slovensku (trvalý resp. prechodný pobyt)
  • typ pracovného pomeru (trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú, podnikateľská činnosť, živnosť)
  • celkovú bonitu žiadateľa (príjmové aj nákladové položky)
  • výšku nutného zaručenia (určené percento z hodnoty nehnuteľnosti musí mať cudzinec našetrené).

Schvaľovací proces je teda náročnejší, čo však platí aj v opačnom prípade t.j. keď si chce vybaviť úver v zahraničí Slovák, ktorý pracuje mimo svojej domovskej krajiny.

Niektoré konkrétne ponuky

Ak má cudzí štátny príslušník záujem o získanie hypotéky na obstaranie bývania, môže využiť aj ponuku Slovenskej sporiteľne. Podmienkou je samozrejme predloženie potrebných dokladov ohľadom pobytu, príjmu a úver musí byť zaručený tuzemskou nehnuteľnosťou.

Pre cudzincov, ktorí chcú získať bezúčelový úver má vo svojom portfóliu vhodný produkt napr. UniCredit Bank. Jej PRESTO Úver bezúčelový s voliteľnými parametrami, veľkosť od 650 € do 40 000 €, doba splatnosti 12 až 96 mesiacov, môže po splnení bankových podmienok získať aj cudzinec s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR.

Spotrebiteľské úvery v menšom objeme poskytujú cudzincom aj niektoré licencované nebankové spoločnosti, prípadne môžu využiť produkty P2P. Vo všeobecnosti  to znamená, že ak má cudzinec na Slovensku povolenie na dlhodobý pobyt, pravidelný legálny príjem a „strpí“ viac dokladovania a papierovania pri vybavovaní, má podobné možnosti získať pôžičku ako domáci žiadateľ.

Hodnocení kategorie 4.5
Môže získať cudzinec pôžičku? hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 2 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 8 rokov
25 000
Výška pôžičky 650 € - 25 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 7 rokov

Diskuze