Na Slovensku máme v súčasnosti v obehu približne toľko kusov platobných kariet, koľko máme obyvateľov. K bežnému účtu získavame od banky aj minimálne jednu debetnú platobnú kartu a v prípade záujmu a po splnení podmienok môžeme mať aj kreditnú kartu či predplatenú platobnú kartu. Vydávajú ich viaceré kartové spoločnosti (Visa, MasterCard...) a možno nimi platiť v tuzemsku aj v zahraničí.

Možnosti platby kartou sa rozširujú

Podrobnejšie informácie o platobných kartách (ich členenie, možnosti použitia a pod.) sú obsiahnuté aj v niektorých článkoch na portáli www.financieonline.sk. V bežnom platobnom styku majú u nás síce stále prevahu hotovostné platby, no  možnosti platenia platobnými kartami rastú. Najnovším prírastkom v tomto smere je počin Slovenskej pošty a portfólio sa rozšírilo aj v rámci e – Slovensko.sk.

Platiť kartou už možno aj na pošte

Slovenská pošta, a. s. sa  konečne „rozhýbala“ a na jej viac než 1 500 kamenných pobočkách umožňuje realizovať platby platobnou kartou. Od februára 2019 tak možno na pošte zaplatiť prakticky za všetky jej služby kartou, bez obmedzenia sumou a bez poplatku za prevedenú transakciu. Využiť k tomu možno akékoľvek platobné karty Visa a MasterCard z rôznych bánk a nie ako doteraz, keď bola akceptovaná len platobná karta vydaná od Poštovej banky. Podľa ďalších informácií, ktoré zverejnilo vedenie pošty na februárovom brífingu je tento krok súčasťou stratégie Pošta 2020 a v tomto roku by mala byť ešte umožnená aj platba kartou u kuriérov a tiež spustená nová mobilná aplikácia.

Platby kartou na Slovensko.sk

Na ústrednom portáli verejnej správy je možné už dlhšie obdobie uhrádzať niektoré poplatky platobnou kartou. K doterajším službám spadajúcim pod Ministerstvo vnútra SR sa od 1.februára 2019 pridalo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR a tak už možno aj za ich 58 elektronických služieb  zaplatiť platobnou kartou prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky.

Ako to funguje?

Podrobný popis vrátane inštruktážneho videa je zverejnený na https://www.slovensko.sk, takže len niekoľko stručných informácií. Ak chce občan zaplatiť za niektoré z vybraných služieb, ako napr.

 • vydanie duplikátu matričného dokladu
 • získanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte
 • žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla
 • žiadosť o zmenu vlastníka vozidla po ukončení leasingu
 • podanie žiadosti o vyradenie vozidla z evidencie
 • vydanie osvedčenia o odbornej dopravnej spôsobilosti
 • povolenie na prestavbu vozidla
 • udelenie osvedčenia technika technickej alebo emisnej kontroly
 • žiadosť o udelenie alebo zmenu koncesie na taxislužbu...

dostane do svojej elektronickej schránky správu s príkazom na úhradu a na výber je aj online platba kartou. Stlačením tlačítka „Zaplatiť kartou“ sa uskutoční presmerovanie do virtuálneho kiosku a po zadaní potrebných identifikačných údajov o platobnej karte a následnom potvrdení platby prebehne platba kartou v reálnom čase. Potvrdenie o úhrade je zaslané spätne do elektronickej schránky a v prípade potreby si možno doklad o zaplatení aj vytlačiť. Všetko prebehne rýchlo a efektívne, teda ak má používateľ k dispozícii slušné internetové pripojenie a dosť zručností na to, aby vedel adekvátne zareagovať na možné odozvy servera.

Aj pri platbe kartou je obozretnosť dôležitá

Vyššie uvedené možnosti platby kartou sú nové, ale platenie kartou za tovary a služby je už dlhšie bežnou záležitosťou. Žiaľ tak ako pri hotovostných platbách ani pri platbách kartou nie sú úplne vylúčené nepríjemnosti, ktoré ale možno eliminovať dodržiavaním bezpečnostných doporučení typu:

 • kartou platiť len v serióznych, overených prevádzkach a „z vlastnej ruky“
 • cez internet využívať platby kartou len na  zabezpečených stránkach (prenos údajov je zakódovaný – SSL alebo 3D Secure protokol)
 • pri častých platbách kartou na internete využiť platobný systém Pay Pal účet.

Samozrejmosťou by malo byť pripojenie z bezpečného miesta a zariadenia (free wi-fi to určite nie je), nezverejňovať heslá a identifikačné údaje „hocikomu“ a v tom prípade by mohli byť pre nás úhrady platobnou kartou pohodlné aj efektné.

Hodnocení kategorie 4.5
Možnosti platby kartou sa rozširujú hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze