Pre niektorých ľudí môže byť totiž odchod do dôchodku začiatkom nepríjemností v bežnom živote. Na miesto očakávaného a zaslúženého oddychu nie sú vylúčené finančné problémy. Napriek tomu, že človek bol celý aktívny život v pracovnom pomere, výška dôchodku nemusí postačovať na to, aby boli v dostatočnej miere pokryté všetky jeho životné náklady a potreby.

Na dôchodok je vhodné myslieť už skôr

Slovenský dôchodkový systém upravuje od r. 2004 zákon o sociálnom poistení, ktorý registruje viacero dôchodkov: starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, sirotský..., z nich sa však zameriame hlavne na starobný dôchodok resp. predčasný starobný dôchodok. Podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) bol u nás vyplácaný priemerný starobný dôchodok k 31.3.2018 v sume 439,27 € a predčasný starobný dôchodok vo výške 414,36 €.

Toto sú však štatistické údaje a v realite je veľa ľudí, ktorí by sa takýmto sumám potešili. Hlavne tzv. starodôchodcovia majú väčšinou svoj dôchodok nižší a pre budúcich dôchodcov je to zas suma, ktorá by asi nepotešila. Pri súčasnom priemernom plate vyše 950 € je ich čistý príjem okolo 727 € a dôchodok by mohol byť asi 500 € - v prípade  povinných odvodov dôchodkového poistenia len do SP t.j. následného výpočtu dôchodku z tzv. 1.piliera.

Sporenie na dôchodok

Na dôchodok si však možno sporiť a to v tzv. pilieroch, existujú  2. pilier – starobné dôchodkové sporenie (sporenie na osobnom účte, spravujú ho dôchodkové správcovské spoločnosti - DSS) a 3. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie (kapitalizácia z dobrovoľných príspevkov zamestnanca a zamestnávateľa, správcami sú doplnkové dôchodkové spoločnosti - DDS). Tieto formy dôchodkového sporenia sú legislatívne upravené, dané sú podmienky: kto, akým spôsobom, ako dlho môže či musí takto sporiť. Podrobnejšie informácie o ich fungovaní možno získať aj na internete alebo z iných médií.

Počet sporiteľov v 2.pilieri má stúpajúcu tendenciu, v minulom roku dosiahol zvýšenie o viac než 50 tisíc ľudí a SP ich v súčasnosti eviduje viac než 1,434 miliónov. Vstup do tohto piliera je však podmienený vekom do 35 rokov, dôchodkovým poistením v SP a uzatvorením zmluvy s niektorou  DSS. Dôchodkové správcovské spoločnosti nasporené peniaze sporiteľa investujú do fondov, ktoré si vyberá sporiteľ. Tento investičný proces je pod kontrolou viacerých subjektov, dohľad vykonáva aj NBS.

Dlhodobú formu sporenia k zaisteniu finančných prostriedkov na dôchodok predstavuje tiež. 3. pilier. Je to dobrovoľné sporenie, zamestnancovi môže na to prispievať aj zamestnávateľ a zmluvu s DDS môže uzavrieť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

Existuje aj minimálny dôchodok

Tento inštitút je zavedený od 1.júla 2015 a minimálny dôchodok by mal zamedziť prepadu do sociálnej siete u tých ľudí, ktorí dlhodobo pracovali, no za nízku mzdu. Ak napríklad dôchodca odpracoval 30 rokov (to je minimálny počet rokov nutný na priznanie minimálneho dôchodku), v r. 2018 dostane mesačne 271,30 €. Po odpracovaní 40 rokov je jeho minimálny mesačný dôchodok 313,20 € a napríklad  po 45 rokoch klasifikovaného obdobia dostane 343,20 €.

Chystať si financie na dôchodok už v produktívnom veku sa oplatí

Potvrdzujú to aj demografické údaje, Počet starobných dôchodcov v SR (k 31.marcu 2018), ktorým je vyplácaný dôchodok zo sociálnej poisťovne je  1 064 569, najviac ich žije v Nitrianskom a Košickom kraji. V súčasnosti síce ešte pripadá na jedného dôchodcu 1,6 zamestnanca, no analytici odhadujú, že okolo roku 2060 to klesne na 0,9 zamestnanca. To znamená, že starobné dôchodky nemusia byť potom ani také „štedré“ ako teraz. Potvrdzujú to aj najnovšie vládne reformné opatrenia, ktorými sa má zvýšiť efektívnosť v dôchodkovom sporení, hlavne v 2. pilieri.

Hodnocení kategorie 4.5
Na dôchodok je vhodné myslieť už skôr hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 100 € - 50 000 €
Úrok od 7,4 %
Splatnosť 13 - 72 mes.
25 000
Výška pôžičky 600 € - 25 000 €
Úrok od 5,5 %
Splatnosť 12 - 96 mes.

Diskuze