Neustále zmeny v rôznych spoločenských oblastiach sú bežné, berieme ich ako normálnu súčasť života. Výnimkou nie je ani finančná sféra a trh s pôžičkami, ktorý reaguje na ekonomickú situáciu, berie do úvahy nálady spotrebiteľskej verejnosti aj odpovedá na legislatívne zmeny. Sledovať všetky procesy prebiehajúce na finančnom trhu je však obtiažne, časovo náročné, vyžadujúce určitý stupeň finančnej gramotnosti, takže možno niekoho zaujmú krátke aktuality, obsiahnuté v tomto článku.

Na finančnom trhu je stále pohyb

Čo na trhu pretrváva?

Už dlhšie obdobie „sú v kurze“ nízke úrokové sadzby pri  úveroch na bývanie aj spotrebiteľských bezúčelových úveroch. Podrobnejšie informácie sú uvedené aj v našom predchádzajúcom článku „ Úrokové sadzby na pôžičkách a vkladoch“, zverejnenom na tomto portáli, preto len stručné pripomenutie:

  • hypotekárny úver napr. v sume 70 000 € so splatnosťou 30 rokov na obstaranie novej nehnuteľnosti možno získať s úrokovou sadzbou od 0,95 % p. a., v priemere skôr od 1,2 % p. a. do 2 % p. a. (v závislosti od bonity klienta a bankovej inštitúcie)
  • bezúčelové spotrebiteľské pôžičky z banky napr. v sume 15 000 €, s dobou splatnosti 5 rokov sú na trhu ponúkané s úrokovou sadzbou od 5,9 % p. a., reálnejšie je to úrok v intervale 6,50 % p. a. – 9,90 % p. a.

Možno to na prvý pohľad pre niekoho nie je úročenie podľa jeho predstáv, no ak si spomenieme na nie tak dávne časy, keď sa za výhodný úrok považovala hranica pod 20 %, tak súčasné hodnoty sú asi naozaj blízko svojho minima. Zároveň ale netreba zabúdať na fakt, že výška úrokovej sadzby nie je optimálnym kritériom pri posudzovaní výhodnosti pôžičky. RPMN má v tomto smere určite vyššiu vypovedaciu schopnosť.

Na slovenskom pôžičkovom trhu tiež pokračuje trend odchodu nebankových veriteľov, v súčasnosti ich aktívne pôsobí  už len 30. Podľa databázy NBS bolo od začiatku r. 2018 zrušené povolenie na činnosť subjektom Cofidis, a.s. a Consumer Finance Holding a.s., obidva subjekty sa však pretransformovali: Cofidis je už banka a CFH sa stala súčasťou VÚB. Povolenie na činnosť vrátili aj InDevel s.r.o. a Provident Financial, s.r.o., ktorý patril dlhé obdobie k popredným hráčom na trhu s nebankovými produktmi.

Čo sa na trhu chystá?

Jednou vetou povedané, ďalšie sprísnenie poskytovania úverov. Národná banka Slovenska (NBS) pripravila zmeny podmienok poskytovania pôžičiek, ktoré by mali v prípade schválenia platiť priebežne od 1. júla 2018. Jedná sa napr. :

  • o zavedenie maximálneho stropu úveru pre klientov tak, aby jeho výška neprevýšila osem násobok čistého ročného príjmu žiadateľa o úverový produkt
  • zmena sa týka len všetkých nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • do hodnotenia celkovej zadĺženosti klienta však vstupujú všetky jeho úvery – doterajšie pôžičky, kreditné karty, povolené prečerpanie účtu...

Podľa vyjadrenia NBS je cieľom pripravovaných zmien zmiernenie rýchleho rastu zadlžovania sa v slovenských domácnostiach. V tomto smere sme v Európskej únii na popredných priečkach, pričom ešte v roku  2009 bola naša zadĺženosť druhou najnižšou v strednej a východnej Európe. Tieto kroky NBS teda na jednej strane smerujú k zmierneniu  rizík, ktoré by mohla ďalej stúpajúca zadĺženosť priniesť, na druhej strane obmedzia niektorým spotrebiteľom prístup k dostatočnej výške úveru, ktorým by chceli získať vlastné bývanie, či  financovať iné potreby z externých zdrojov. Bude nutné viac sporiť, financovanie z vlastných zdrojom je najefektívnejšie, zároveň by však záujemcovia o takúto formu získania potrebných financií  určite ocenili, keby sa zas  úrokové sadzby na vkladových produktoch výraznejšie  „pohli smerom nahor“.

Hodnocení kategorie 4.5
Na finančnom trhu je stále pohyb hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 100 € - 50 000 €
Úrok od 7,4 %
Splatnosť 13 - 72 mes.
2 300
Výška pôžičky 160 € - 2 300 €
Úrok od 11,2 %
Splatnosť 60 - 100 týž.

Diskuze