Štúdium na vysokej škole u nás nikdy nebolo a asi ani nebude úplne zadarmo. Nebolo tomu tak ani v minulom režime, pretože aj vtedy si študent musel kupovať skriptá či platiť stravu a ubytovanie z vlastného alebo rodičovského vrecka. V súčasnosti je situácia podobná, tiež to nie je zadarmo a tak niektorým študentom možno príde vhod ponuka pôžičky na financovanie ich  štúdia. Študentské pôžičky majú síce vo svojom portfóliu aj banky, no teraz vláda na návrh Ministerstva školstva schválila aj novú tzv. stabilizačnú pôžičku. Príslušný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1.júna 2019.

Nová pôžička pre študentov

Kto ju môže získať?

Hneď v úvode je však potrebné upresniť, že táto pôžička nie je určená pre každého študenta. O výhodnejší pôžičkový produkt  môže žiadať len vybraný okruh študentov, ktorí študujú odbory, kde je nedostatok pracovných síl. Nedostatkové odbory budú každoročne prehodnotené a zverejnené v zozname takýchto povolaní. Tento rok je pôžička zameraná na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v odbore ošetrovateľstvo. V praxi to znamená, že nový typ pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania môžu teraz získať iba študenti odboru ošetrovateľstvo.

Aké sú podmienky, čo musí byť splnené?

O stabilizačnú pôžičku môžu  požiadať študenti bakalárskeho štúdia ošetrovateľstvo, študujúci dennou formou a to v určených termínoch t.j. do 15.9., 31.10., 31.1. alebo 31.3. Žiadosti posúdi Rada fondu, v prípade nedostatku finančných prostriedkov k danému termínu sa žiadosť presúva. Zatiaľ je podľa vyjadrenia ministerky školstva vyčlenených na tento stabilizačný účel  2,7 miliónov  €  ročne, na obdobie štyroch rokov.

Parametre pôžičky

Výška maximálnej sumy pôžičky zatiaľ nie je určená. Doba splatnosti bude variabilná a závislá od viacerých faktorov, napríklad od toho, koľko krát počas štúdia bude žiadateľovi pôžička poskytnutá (v jednom akademickom roku to môže byť len raz, ale počas štúdia aj viac krát), ale aj toho či alebo koľko rokov po skončení štúdia odpracuje prijímateľ pôžičky v danom odbore na území Slovenska. Bežne možno lehotu splatnosti dohodnúť na 10 rokov, výnimočne v odôvodnených prípadoch na 20 rokov. Úroková sadzba bude fixná počas celej doby splatnosti a nesmie prekročiť hodnotu 4 % p. a.

Aktuálne ponuky iných študentských pôžičiek

Tí, ktorí by pôžičku na financovanie svojho štúdia tiež privítali, no neštudujú daný odbor môžu osloviť niektorú banku. Musia však počítať s tým, že študenti nie sú považovaní za atraktívnu klientelu, takže sa banky v ponuke študentských pôžičiek nepredbiehajú. Vyžadujú ich zaručenie, no na druhej strane poskytnú pôžičku všetkým študentom, ktorí splnia podmienky.

V súčasnosti má asi najzaujímavejšiu ponuku Poštová banka, jej produkt Pôžička na vzdelanie môže získať každý študent denného alebo externého štúdia, úročenie je 5,50 % p.a., možno si požičať až 10 000 €  na obdobie 1 – 8 rokov, poplatok za jej poskytnutie je nulový.

Hodnocení kategorie 4.5
Nová pôžička pre študentov hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.

Diskuze