Pandemickú situáciu sa na Slovensku darí oveľa lepšie zvládať zo zdravotníckeho hľadiska ako z hľadiska ekonomického. Dopady korona krízy na našu malú, otvorenú ekonomiku sú veľké, recesia sa prehlbuje a počty nezamestnaných rastú. Pozitívom je, že vláda  prijíma opatrenia pre zlepšenie tohto stavu, no z objektívnych aj subjektívnych príčin jej štátna pomoc pre podnikateľov – právnické či fyzické osoby stále nestačí a ekonomika má naďalej klesajúcu krivku. Po prvotnej pomoci zameranej hlavne na uhradenie časti mzdových nákladov a poskytovanie príspevku SZČO, ktoré zostali bez príjmov resp. mali značný pokles tržieb tak bola schválená možnosť požičať si finančné prostriedky so štátnou zárukou, za výhodnejších podmienok než je to obvyklé.

Nové pôžičky pre podnikateľské subjekty

Antikorona pomoc pre firmy

Takúto formu pomoci už odsúhlasil parlament a podpísala aj prezidentka, takže o preklenovacie úvery sa už môžu podniky reálne uchádzať. Ich veľkosť nie je ohraničená, požičať si môžu všetky typy podnikov – malé, stredné, veľké. Nutné je však splniť viaceré podmienky napr. nemať neuhradené záväzky na daniach a odvodoch do poisťovní, podnik tiež nemôže byť v procese reštrukturalizácie alebo v konkurze a musí byť aj zaručené udržanie doterajších pracovných miest.

Financie možno získať cez produkt antikorona záruka, na ktorom  spolupracuje Slovenský investičný holding (SIH, je štátna akciová spoločnosť, ktorú má v správe prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Ministerstvo financií SR)  s jednotlivými bankami. Získané finančné prostriedky (maximálne do výšky 1,2 mil. eur, s maximálnou splatnosťou 4 roky)  budú môcť firmy použiť len na:

  • nákup tovarov a služieb
  • úhradu mzdových a prevádzkových nákladov (energie, nájomné...)
  • investičný rozvoj

Podnikateľské subjekty môžu úver po splnení podmienok získať s úrokovou sadzbou 0 – 2 % p. a., zvýhodnenie môže byť dosiahnuté formou bankovej záruky aj dotáciou  úrokov.

Spolupracujú viaceré komerčné banky

Do poskytovania „antikorona“ úverov sa zapojilo viacero komerčných bánk, podľa doterajších údajov je ich zatiaľ osem, ako prvá sa zapojila SLSP. Spoluprácu však podpísali aj ďalšie – VÚB, UniCredit Bank, ČSOB, Tatra banka, BKS banka, Oberbank, OTP banka. Firmy tak majú možnosť vybrať si, ktorú banku oslovia, no určite najvhodnejšou alternatívou je v prvom rade požiadať o preklenovací úver banku, v ktorej majú svoj účet a podnikateľskú históriu.

Banky majú nastavené poskytovanie finančných prostriedkov podľa individuálnych kritérií, napr. VÚB poskytuje pomoc hlavne pre malé a stredné podniky aj s možnosťou 12 mesačného odkladu splátok. SLSP poskytla prvý „antikorona“ úver už 4. mája a podľa vyjadrenia jej predstaviteľov je dopyt po takomto úverovaní niekoľko násobne vyšší než ponuka.

Zdroje:

https://www.banky.sk, TASR 

Hodnocení kategorie 4.5
Nové pôžičky pre podnikateľské subjekty hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

25 000
Výška pôžičky 600 € - 25 000 €
Úrok od 5,5 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
25 000
Výška pôžičky 650 € - 25 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 7 rokov

Diskuze