V dnešnej dobe je celkom bežným javom, že pôžičku vybavujeme online spôsobom. Je to pohodlné, rýchle, pre väčšinu žiadateľov aj jednoduché, preto nie je prekvapením, že poskytovatelia  úverových produktov ponúkajú rôzne formy a spôsoby ako získať pôžičku online. Jednou z nich je aj internetová aukcia. Na finančnom trhu síce funguje už viac rokov, no zatiaľ to nie je veľmi rozšírená možnosť požičania si finančných prostriedkov, takže potenciálnym záujemcom o pôžičku možno prídu nasledujúce informácie vhod.

Online pôžička cez aukciu

Elektronická aukcia

V podstate ide o známu formu predaja resp. nákupu cez internet, ktorá je rozšírená hlavne v oblastiach nákupu oblečenia, elektroniky, cestovných lístkov, dovoleniek, ale menej v sektore finančných služieb. Internetová aukcia v tejto sfére má svoje špecifiká, jej vyhlasovateľom môže byť firma aj súkromná osoba, prihlasuje sa do nej uchádzač, ktorý v nej môže získať pôžičku podľa vlastných predstáv a potrieb.

Aukčný portál, na ktorom daný proces prebieha musí zaručovať bezpečnosť a ochranu údajov chráneným prístupom a šifrovanou komunikáciou. Jeho činnosť musí byť zároveň v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Overiť si uvedené skutočnosti sa určite oplatí.

Ako to funguje?

Presné informácie o tom kto, ako, za akých podmienok môže vstúpiť do aukcie má každý vyhlasovateľ zverejnené na svojom portáli. Môžu to byť aj špecifické podmienky, no vo všeobecnosti platí, že:

 • potrebná je registrácia na príslušnom internetovom portáli
 • zasielanie potrebných dokladov na identifikáciu uchádzača o pôžičku prebieha online, niekedy môže byť doplnené mobilnou komunikáciou
 • parametre pôžičky si môže žiadateľ individuálne nastaviť
 • obvykle si možno vyberať z ponúk od viacerých investorov
 • nie každá aukcia je úspešná.

Aj  pôžička formou internetovej aukcie má dve stránky

Hovorí sa, že všetko má svoje „pre a proti“, pozitívne a negatívne stránky či výhody a nevýhody. Platí to aj pre tento spôsob požičania si finančných prostriedkov cez elektronickú aukciu.

Výhody:

 • možnosť „vyrokovať“ si nižšie úroky, priaznivejšiu RPMN, výšku pôžičky a dobu jej splatnosti podľa individuálnych potrieb
 • komunikácia s portálom v reálnom čase
 • možnosť zasahovať do procesu spracovania, úprava žiadosti
 • pôžičku môže získať aj žiadateľ s nižšou bonitou alebo zápismi v registroch

Nevýhody:

 • úrokové sadzby sú spravidla vyššie ako u pôžičkových produktoch získaných inou formou
 • existencia viacerých typov poplatkov: za poskytnutie pôžičky, za predčasné splatenie, aukčný poplatok...
 • môže nastať situácia, že žiadny investor neakceptuje podanú žiadosť o pôžičku.

Kde možno získať pôžičku z internetovej aukcie?

Forma internetovej aukcie je využívaná hlavne poskytovateľmi  P2P pôžičiek (podrobnejšie informácie o nich sú uvedené aj vo viacerých  článkoch na www.financieonline.sk ). Na Slovensku v súčasnosti pôsobia viaceré subjekty, ktoré pôžičky od ľudí pre ľudí poskytujú:

Žltý melón – táto platforma patrí k priekopníkom poskytovania P2P pôžičiek u nás. Má celkom prísne kritériá pre uchádzačov o pôžičku, takže viacero aukcií môže skončiť neúspechom. Tí, ktorí prejdú hodnotením dostanú rating a môžu si požičať 500 € - 10 000 € na dobu 1 – 5 rokov, s úrokovou sadzbou okolo 10 % p. a.

Finzosystém rýchlo spracuje a vyhodnotí žiadosť o pôžičku, ktorú v prípade kladného výsledku zasiela svojim investorom do aukcie. Požičať si možno od 50 € do 2 000 €, so splatnosťou 1 mesiac až 2 roky, s úročením cca 14 % p. a.

PORT System – špecializuje sa na aukcie menších pôžičiek 50 € - 500 €, s krátkodobou splatnosťou do 30 dní, podmienkou zaradenia do aukcie je aj trvalý pravidelný príjem uchádzača. Negatívom je vysoký aukčný poplatok a úrok nad 24 % p. a.

Podobné podmienky na pôžičky z aukcie ponúka aj platforma Maják – požiadať si možno o menšie sumy do 700 € s vysokým úročením od 25 % p. a. Poskytovateľ Zinc Euro má slovenských investorov, v jeho aukcii sú k dispozícii pôžičky v sume 1 – 5 000 €, s úrokovou sadzbou podobnou ako v bankách.

Na záver ešte poznámka, že pôžičky získané z internetových aukcií nespadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska ani Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ich poskytovatelia nie sú držiteľmi licencie od NBS, jedná sa o pôžičky od súkromných osôb.

Hodnocení kategorie 4.5
Online pôžička cez aukciu hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 8 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

600
Výška pôžičky 50 € - 600 €
Úrok od 20 %
Splatnosť 1 – 24 mes.
10 000
Výška pôžičky 500 € - 10 000 €
Úrok od 4,4 %
Splatnosť 3 mes. - 5 rokov

Diskuze