Naša ekonomika je síce v súčasnosti v dobrej kondícii, zvýšila sa minimálna mzda, niektorí zamestnávatelia pridávajú k výplate rôzne benefity, no stále sa  môže vyskytnúť situácia, keď ani vyššia zarobená suma nestačí. Prídu nečakané výdaje, vlastný finančný rozpočet je „nabúraný“ a potom zvyčajne nasleduje otázka: odkiaľ získať  financie na pokrytie všetkých nákladov?

P2P – pôžičky od ľudí, pre ľudí

Jednou z možností je požičať si. Nemusí to byť zlý nápad, veď úrokové sadzby bankových spotrebných úverov sú prijateľné, no problém môže byť s reálnym získaním potrebného úveru. Legislatívci znovu pritvrdili, banka analyzuje bonitu žiadateľa – nielen jeho príjmy, ale tiež životné náklady a vyžaduje nutnú rezervu pre následné bezproblémové splácanie. Ak dané podmienky nie sú splnené, banka pôžičku neposkytne. Na finančnom trhu sú však okrem bankových inštitúcií aj iní hráči, od ktorých možno získať pôžičku a niektorí bankou odmietnutí možno využijú ponuku P2P pôžičiek.

Aj P2P pôžičky majú svoje „pre a proti“

Úvodom je asi dobré pripomenúť, že P2P pôžičky (person – to – person) predstavujú menej známu a trochu inú formu získania financií ako bežné pôžičky z banky alebo z  nebankovej spoločnosti. Podrobnejšie informácie o ich fungovaní možno nájsť vo viacerých článkoch napríklad na portáli www.financieonline.sk, tu sa zameriame viac na odlišnosti P2P od iných pôžičkových produktov.

P2P pôžičky nie sú súčasťou ochrany finančných spotrebiteľov, forma kolektívneho financovania nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska, takže je potrebné zvážiť prípadné riziká. Pri poskytovaní P2P pôžičiek sú na trhu: dlžník t.j. subjekt, osoba, ktorá si požičiava, veriteľ, ktorý požadované prostriedky poskytne a internetová platforma, rozhranie, na ktorom sa proces požičiavania uskutočňuje. Riziká môžu vzniknúť pre dlžníka aj veriteľa, napríklad:

  • dlžník nemusí dostať peniaze tak, ako bolo dohodnuté (ak veriteľ nedodrží dohodnutú výšku nákladov za poskytnutie pôžičky alebo nedodrží termín odoslania peňazí na bankový účet...)
  • dlžník si nemôže reálne overiť, kto mu financie poskytuje (veriteľ je anonymný)
  • pri P2P pôžičkách neplatí regulácia maximálnej sumy za odplatu (výška je vecou dohody medzi zúčastnenými stranami)
  • veriteľ má zas sťažené overenie bonity dlžníka resp. záujemcu a pôžičku (prístup do úverových registrov je obmedzený)
  • problémom môže byť aj udanie neobjektívnych informácií pri registrácii na internetovom  portáli.

Na druhej strane však:

  • finančné prostriedky formou P2P môže získať aj menej bonitný žiadateľ, ktorý neprešiel „sitom banky“
  • na aukcii možno lepšie vyrokovať pôžičku podľa vlastných predstáv a potrieb (nie sú striktne nastavené parametre pôžičkových produktov, možno zjednávať)
  • online prístup zabezpečuje vyššiu diskrétnosť a aj v prípade neúspechu je to bez zápisu do úverového registra.

Ak si záujemca o pôžičku všetko premyslí, porovná plusy a mínusy všetkých pôžičkových produktov na trhu (aj po odchode viacerých nebankových poskytovateľov je z čoho vyberať), môže dospieť k racionálnemu riešeniu svojej finančnej situácie. Stále však platí aj to, že lepšie je sporiť ako splácať.

Hodnocení kategorie 4.5
P2P – pôžičky od ľudí, pre ľudí hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 2 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze