Výška platu, koľko peňažných prostriedkov dostanem to je téma, ktorá zaujíma každého človeka aktívneho v pracovnom procese, no nielen toho. Financie získané vo forme mzdy za vykonanú prácu sú dôležitým faktorom spokojnosti v rodinnom aj spoločenskom živote. Momentálne je obdobie, ktoré prináša úpravu platov smerom nahor prakticky vo všetkých odvetviach.

Platy – vždy aktuálna téma

Ekonomike sa darí, nezamestnanosť je na rekordne nízkej úrovni a tí zamestnávatelia, ktorí potrebujú nových pracovníkov alebo si chcú udržať tých svojich doterajších „pridávajú“ na mzde a poskytujú tiež rôzne benefity: vernostná (dodatková) dovolenka, bezplatný jazykový kurz na pracovisku, príspevok na dopravu do práce, platené voľno nad rámec zákona, príspevok do 3.dôchodkového piliera, bezúročná pôžička...

Zvyšovanie miezd je  dobrovoľné, ale aj legislatívne prikázané

K najznámejšiemu prikázanému zvýšeniu mzdy prichádza pri aplikácii inštitútu minimálnej mzdy. Je všeobecne známe, že od začiatku tohto roku je účinné Nariadenie vlády SR č. 278/2017 Z. z., podľa ktorého je výška minimálnej mzdy pre r. 2018 v sume 480 € v 1. stupni náročnosti práce. Menej známe môže byť „čerstvejšie“ legislatívne prikázanie: od mája platia nové sumy príplatkov za sobotu, nedeľu, za sviatok, za prácu v noci. Na druhej strane, dobrovoľné je vyplácanie tzv. 13. a 14 platu, ktoré môže, ale nemusí zamestnávateľ zrealizovať.

Podľa údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR  bola suma priemernej mzdy na Slovensku ku koncu roka 2017  na úrovni  954 €. Na prvý pohľad celkom pekné číslo, no táto suma je cca pre 70 % pracujúcich len prianím, nie skutočnosťou. Pre zaujímavosť porovnanie s našimi susedmi v Českej republike, tam bola priemerná mesačná mzda v prepočte  1 122 €. Slovenská ekonomika síce rastie o trochu rýchlejšie a v minulom roku predbehla ČR o 0,1 percentuálneho bodu, no rast miezd na Slovensku je pomalší. V rámci EÚ je to však lepšie, slovenská hodinová mzda za posledné desaťročie vykázala jeden z najvyšších rastov. V súčasnosti sa priemerné hrubé mzdy vrátane odmien a príplatkov pohybujú na úrovni od 940 € (v Prešovskom kraji) do 1 491 € (v Bratislavskom kraji). Tieto údaje zverejnil portál Platy.sk teraz v máji.

Priemerná hodinová mzda v niektorých štátoch EÚ v r. 2017

Štát a hodinová mzda v EUR v % rastu oproti r. 2007

  • Česko 10,30 : 36
  • Maďarsko 7,60 : 19
  • Poľsko 6,30 : 29
  • Slovensko 10,20 : 62
  • Nemecko 32,30 : 30
  • Rakúsko 29,80 : 29
  • Luxembursko 45,00 : 28
  • Estónsko 10,50 : 67
  • Rumunsko 5,50 : 57
  • Cyprus 14,30 : 3

Zdroj: Eurostat

Rozdiely v platoch boli, sú a budú

Každá práca je dôležitá, na výšku platu však vplývajú mnohé faktory, ako napr. náročnosť vykonávanej práce, lokalita, v ktorej sa pracovisko nachádza, pracovná oblasť, pracovná pozícia zamestnanca, vzdelanostná úroveň, potreby trhu práce...

Podľa analýz portálu Platy.sk, na Slovensku existujú výrazné regionálne rozdiely aj rozdiely medzi platmi mužov a žien. Kým v Bratislavskom kraji bol v minulom roku základný plat 1 336 €, v Košickom to bolo 982 € a na druhom konci v Banskobystrickom 878 € a v Prešovskom 841 €. Vo všetkých krajoch bol však zaznamenaný nárast platov vyšší ako 5 % (najmenší v Bratislavskom kraji 5,1 % a najvyšší v Nitrianskom 8,5 %). Rozdiely medzi platmi mužov a žien na rovnakých pozíciách dosahujú okolo 20 %.

Hodnocení kategorie 4.5
Platy – vždy aktuálna téma hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 3 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze