Podľa údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska úvery poskytnuté domácnostiam rástli aj v roku 2019, pričom najviac rástol počet dlhodobých úverov s dobou splatnosti nad 5 rokov a najmenej krátkodobé úvery. Úrokové miery úverov aj RPMN mierne klesali, priemerné úročenie hypotekárnych úverov na bývanie dosahovalo 1,6 % p. a., pri spotrebiteľských úveroch okolo 8,5 % p. a.

Podmienky na získanie úverov sa znovu sprísnili

Aj tieto faktory následne prispievali k tomu, že  záujem fyzických osôb požičať si peniaze na financovanie svojich potrieb stále pretrváva a zadlženosť obyvateľstva nevykazuje klesajúci trend. Národná banka Slovenska tak pokračuje v snahe spomaliť túto úverovú zaťaženosť jednotlivcov a od začiatku tohto roka vstúpili do platnosti jej nové opatrenia.

Čo sa zmenilo?

V prvom rade to, že žiadateľom o nový úver (hypotekárny aj spotrebiteľský) musí zostať vyššia finančná rezerva. V praxi to znamená, že podiel všetkých splátok k príjmu musí byť nižší než 60 % - doteraz to bolo 80 %. Okrem toho stále platí, že:

  • objem hypotekárneho úveru k cene nehnuteľnosti (LTV) nemá prekročiť 80 %
  • celková výška dlhu nesmie prekročiť 8 – násobok ročného príjmu žiadateľa o úver.

V oblasti posudzovania výšky príjmu sa bude brať do úvahy priemerný príjem za posledných 6 mesiacov. To môže na jednej strane sťažiť prístup k úveru tým, ktorí mali v sledovanom období nižší alebo nepravidelný príjem, na druhej strane je však možná variabilná úprava výšky príjmu na určité obdobie – dohoda so zamestnávateľom o navýšení príjmu na určitú dobu, dočasné odvádzanie vyšších odvodov...

Čo môžu zmeny priniesť?

Podľa vyjadrenia zástupcov NBS aplikáciou sprísnených podmienok poskytovania úverov  sa očakáva spomalenie ich rastu a v oblasti úverov na bývanie aj zmiernenie nerovnovážneho stavu na trhu s nehnuteľnosťami. Ceny nehnuteľnosti dlhodobo rastú, no rastie aj ich kúpa za účelom zhodnotenia financií (napr. nákup, následná rekonštrukcia a predaj, prípadne nákup a následný prenájom) a nie ako primárne obstaranie nehnuteľnosti na zabezpečenie vlastného bývania. Vyšší „finančný vankúš“ by mal zároveň znížiť možné riziko zlyhania hlavne dlhodobých úverov, ale tiež obmedzovať neúmerné čerpanie spotrebiteľských úverov napríklad na dofinancovanie hypotéky alebo aj na úhradu bežných výdavkov domácností.

Na ilustráciu ešte niekoľko čísiel

V štúdii bohatstva národov Allianz Global Wealth Report 2019 je Slovensko jediná krajina v sledovanom európskom regióne, kde dlhy domácností prevyšujú úspory. Dlh priemerného Slováka  je približne 7 400 €, pričom priemer v regióne predstavuje cca 4 900 €. Na druhej strane má Slovák úspory asi 6 300 € a priemer v stredoeurópskom regióne je v tomto ukazovateli cca 11 000 €.

Hodnocení kategorie 4.5
Podmienky na získanie úverov sa znovu sprísnili hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 8 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze