Podnikateľská činnosť je nosnou súčasťou súčasného hospodárstva štátu. Žiaľ pre veľkú časť malých a stredných podnikateľov má viac tienistých ako príjemných stránok.

Podnikateľské pôžičky

Keď si odmyslíme mnoho krát byrokratickú náročnosť až šikanovanie od orgánov štátnej a verejnej správy, len málo podnikateľov môže povedať, že sa počas svojej činnosti nestretlo s finančnými problémami rôzneho charakteru. Už pri založení spoločnosti je potrebné vložiť nemalé finančné prostriedky. To je však len malé percento z toho, čo následne potrebuje podnikateľ pre svoju bežnú prevádzku. Podnikateľské prostredie v štáte je také aké je, takže stačí niekoľko neuhradených faktúr za dodaný tovar alebo služby a aj prosperujúca firma sa môže dostať do stavu druhotnej platobnej neschopnosti. Finančné prostriedky však môžu chýbať aj v prípade expanzie na nové trhy alebo pri rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti. Pre tieto prípady majú bankové aj nebankové subjekty v ponuke viacero typov pôžičiek. Bankové podnikateľské pôžičky sú určené hlavne tým subjektom, ktoré prevádzajú činnosť dlhšie obdobie, majú svoju históriu podnikania. Začínajúce firmy nie sú pre banky atraktívne a podnikateľskú pôžičku dostanú len v ojedinelých prípadoch. Banky majú v ponuke účelové aj bez účelové podnikateľské úvery. Výška poskytnutých prostriedkov sa odvíja od celkovej kondície firmy, banky skúmajú bonitu a tiež požadujú dokladovať hospodárske výsledky a výpis z daňového priznania minimálne za posledné 2 zdaňovacie obdobia. Prístup a podmienky získania úveru sú individuálne, klient môže získať prostriedky v rôznej výške od 10 000 € do 200 000 € alebo aj viac, v tom prípade je však vyžadované zaistenie úveru nehnuteľným majetkom. Doba splatnosti je variabilná, zvyčajne niekoľko rokov a úrokové sadzby výhodnejšie ako pri podobnej pôžičke od nebankových spoločností. Názvy úverov sú v každej banke iné, ale vo všeobecnosti sa jedná o :

  • investičné úvery,
  • prevádzkové úvery,
  • bussines expres úvery,
  • bussines garantované úvery,
  • profi alebo hypo úvery.

Všetky typy sú väčšinou „ šité na mieru“ každej firme s prihliadnutím na jej potreby, ale aj možnosti riadneho splácania úveru. Pôžičky pre podnikateľov, ktoré poskytujú nebankové spoločnosti sú vyššie úročené, ale na druhej strane ich môžu získať aj začínajúci podnikatelia. Ich vybavenie je jednoduchšie a rýchlejšie, bez nahliadania do úverových registrov, ale s poplatkami za poskytnutie pôžičky. Prostriedky môžu byť použité na čokoľvek, na úhradu dodávateľských záväzkov, zaplatenie odvodov do poisťovní alebo nákup nových strojov. Výška pôžičky je podobná ako pri bankových ponukách, podobne aj doba splatnosti 1 až 10 rokov a výška splátok dohodnutá v splátkovom kalendári.

Hodnocení kategorie 4.5
Podnikateľské pôžičky hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 44 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 500 € - 50 000 €
Úrok od 8,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.
30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
10 000
Výška pôžičky 400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná

Diskuze