To je otázka, ktorú si v súčasnosti asi kladú tí, čo by chceli bývať vo vlastnom byte, zrekonštruovanom dome, ale možno aj tí, čo potrebujú „vymeniť staré za nové“ – auto, elektroniku, nábytok... a nemajú na to dostatok vlastných finančných prostriedkov. Rozhodovanie o tom, či a kedy si vziať pôžičku zvyčajne ovplyvňujú viaceré faktory: dostupnosť pôžičiek, výška úrokov, ponukové portfólio, individuálne potreby a možnosti záujemcu...

Požičať si ešte v tomto roku alebo až v budúcom?

Podľa štatistických údajov si Slováci najviac požičiavajú vo forme spotrebiteľských úverov (56 %), hypotekárne úvery tvoria 51 %, kreditné karty 44 % a prečerpanie bežného účtu 31 %. Pre tých racionálne zmýšľajúcich, ktorí pred rozhodnutím požiadať o pôžičku porovnávajú a hodnotia situáciu na finančnom trhu sa možno hodia nasledujúce informácie.

Úvery na bývanie

Národná banka Slovenska prijala už v priebehu tohto roku ďalšie opatrenia v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie, s cieľom zmierniť prípadné riziká súvisiace s problémami pri splácaní. Už ani v súčasnosti napríklad nemôže byť poskytnutá hypotéka v sume 100 % ceny nehnuteľnosti a na financovanie 80 % hypotéky môže byť poskytnutých len 40 % zo všetkých úverov na bývanie.

Limit ukazovateľa schopnosti splácať je do 31.12.2017 = 90 %, od začiatku budúceho roku klesne na 85 % a od 1.7.2018 bude na hranici 80 %. Ukazovateľ schopnosti splácať = splátky všetkých finančných záväzkov žiadateľa o hypotekárny úver, ktoré sa zohľadňujú voči výške jeho čistého príjmu, zníženému o životné minimum a prípadnému rastu úrokových sadzieb. Cieľom limitu je zabezpečiť pre dlžníka, ktorý spláca úver rezervu pre prípad nepredvídaných udalostí. Jej výška sa postupne zvyšuje a od polovice budúceho roka bude dvadsať percentná.

Aj hypotéku pre mladých do 35 rokov veku čakajú od začiatku budúceho roka určité zmeny. Tento produkt už nebude mať automaticky nižšie úročenie ako bežná hypotéka a úrokovú dotáciu nebude štát vyplácať mesačne, ale len raz ročne, v rámci daňového bonusu. Na druhej strane sa však zvýši počet inštitúcií, ktoré môžu takýto úver na bývanie poskytnúť – doteraz tak mohli urobiť len hypotekárne banky.

Spotrebiteľské úvery

Aj v tomto segmente budú nastavené prísnejšie kritériá pre poskytovanie bezúčelových pôžičiek a to aj preto, že v súčasnosti zlyháva už každý desiaty úver – je nesplácaný.

Banky aj nebankové spoločnosti budú môcť v budúcom roku poskytnúť pôžičku len vtedy, ak žiadateľove mesačné náklady (vrátane rezervy) nebudú vyššie ako jeho mesačný čistý príjem. V praxi to znamená, že ani záujemca o spotrebiteľský úver alebo leasing, ktorého čistý mesačný príjem dosahuje 800 €, nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť voči inej osobe, ale spláca napr. hypotéku v sume 300 €/mesačne a jeho ostatné životné náklady sú cca 400 €/mesačne, nutná zákonná rezerva 20 %, úver v r. 2018 nedostane. Dôvod je ten, že jeho pravidelné mesačné výdavky prevyšujú mesačný príjem (700 € výdavky + 140 € rezerva). Pre r. 2017 platí ešte rezerva 10 %, takže je v limite (700 € + 70 €) a spotrebiteľský úver môže dostať.

A konštatovanie alebo aj rada na záver

Stále platí, že najvýhodnejšie sú financie z vlastných zdrojov. Každú pôžičku treba splatiť, aj tú z roku 2017 aj tú z roku 2018.

Hodnocení kategorie 4.5
Požičať si ešte v tomto roku alebo až v budúcom? hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

200
Výška pôžičky 10 € - 200 €
Úrok od 0 %
Splatnosť 15 dní až 1 rok

Diskuze