Pôžička v seniorskom veku

Slovenská legislatíva síce pojem senior v žiadnej právnej úprave striktne nevymedzuje, no podľa rôznych sociálnych oblastí je to napríklad:

  • pre účely zamestnanosti občan vo veku 50+
  • na účely dôchodkového zabezpečenia vek 62+
  • pre kompenzáciu zdravotného poistenia 65+

Pre poskytnutie poistných či finančných produktov je seniorský vek tiež posudzovaný rôzne. Ak „spriemerujeme“ seniorský vek pre oblasť externého financovania na 60+, má takýto človek reálnu možnosť získať v prípade potreby nejakú pôžičku?

Status seniora väčšinou nie je prekážkou

Žiadatelia o pôžičku, ktorí sú v seniorskom veku ju môžu aj v dnešnej dobe získať od banky alebo nebankovej spoločnosti a môžu skúsiť aj súkromné zdroje vo forme P2P. Vyžaduje sa samozrejme splnenie daných podmienok, no to sa týka všetkých záujemcov o pôžičku, bez rozdielu veku. Podľa údajov Sociálnej poisťovne je v súčasnosti v Slovenskej republike viac než milión seniorov poberajúcich starobný dôchodok. Jeho priemerná výška je k 31. augustu 2019 459,67 € (na ilustráciu: pri aktuálnej minimálnej mzde 520 € je  čistá mzda 427,11 €). Nutné je však poznamenať, že väčšina seniorov nedostáva dôchodok v tejto výške a môže mať problém získať vyššiu pôžičku, no pri krátkodobej pôžičke je šanca získať finančné prostriedky celkom reálna.

Žiadosti o pôžičku sú posudzované individuálne

Každý poskytovateľ pôžičiek má nastavené svoje špecifické podmienky, za ktorých môže žiadateľ v seniorskom veku dostať pôžičku. Dôležitými kritériami sú vek a výška príjmu. Nemusí to byť len výška dôchodku, pracujúci seniori v prípade adekvátneho príjmu a určitých nasporených prostriedkoch môžu uspieť aj so žiadosťou o pôžičku na rekonštrukciu resp. obstaranie si nehnuteľnosti. Veková hranica, do ktorej musí byť takáto pôžička splatená je väčšinou v intervale 65 – 68 rokov. Seniorské pôžičky zároveň patria k rizikovejším produktom, čo sa následne môže odraziť napr. na vyššej RPMN (úroková sadzba, poistenie...).

Kto v súčasnosti požičia aj seniorom?

Väčšina bankových domov nemá problém s tým, ak o pôžičku žiada bonitný senior. Ak má určitý pravidelný príjem, ktorý „mu chodí“ na účet v danej banke, môže získať spotrebiteľský úver alebo tiež povolené prečerpanie účtu za podobných podmienok ako iný klient – nesenior. Napríklad:

SLSP – poskytuje bezúčelový úver až 20 000 €, nutné jeho splatenie do 65 r., menší úver do 4 tisíc je možné splatiť do 70 r., povolené prečerpanie môže získať aj 65 ročný senior

VÚB – seniori môžu získať úver od 650 € so splatením do 70.roku, povolené prečerpanie účtu možno zjednať do 68.roku

Poštová banka – poskytne úver max 5 000 € so splatením do 69. roku, povolené prečerpanie do 65.roku

UniCredit – výška úveru od 650 €, splatenie do 62.roku žiadateľa, minimálna výška dôchodku 280 €

Krátkodobú, menšiu pôžičku možno získať aj online spôsobom z viacerých nebankových spoločností s licenciou od NBS – Pôžičkomat, Home Credit, Profi Credit. Obvykle akceptujú aj vek žiadateľa nad 70 rokov, nutné je však dokladovanie trvalého príjmu.

Radšej si skôr sporiť ako si neskôr požičiavať

Ako je aj z vyššie uvedeného zrejmé, seniorský vek nemusí byť prekážkou na získanie pôžičky. Problém však môže nastať, ak je napr. zníženie príjmu po odchode na dôchodok kompenzované viacerými alebo opakovanými pôžičkami. Určite vhodnejšie je „upratať si“ vo vlastných financiách – využiť seniorské bankové účty, rekreačné a cestovné zľavy alebo špeciálne poistné produkty pre prípad zhoršenia zdravotného stavu. Aj v seniorskom veku sa totiž  oplatí premyslene hospodáriť so svojimi financiami.

Hodnocení kategorie 4.5
Pôžička v seniorskom veku hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
25 000
Výška pôžičky 490 € - 25 000 €
Úrok od 6,9 %
Splatnosť 13-96 mes.
25 000
Výška pôžičky 650 € - 25 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 7 rokov

Diskuze