Žijeme v takej dobe, kde nie je vôbec zriedkavé, že sa dostaneme do situácie, keď máme finančné problémy aj s pokrytím základných životných nákladov. Strata zamestnania, dlhodobé zdravotné problémy, náhle neočakávané výdaje môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti. Riešením je obvykle získanie potrebných finančných prostriedkov pôžičkou od banky alebo nebankovej spoločnosti. Obidva subjekty však pred poskytnutím pôžičky vyžadujú splnenie nejakých podmienok a mnohých prípadoch osoba v hmotnej núdzi môže len ťažko deklarovať napríklad nejaký príjem. Naopak, často má aj zápis v niektorom z úverových registrov. Takže ak sa nedá získať banková alebo nebanková pôžička, jednou z posledných možností získania financií môže byť pôžička od súkromnej osoby alebo osôb. Inzeráty kde sú ponúkané pôžičky tohto typu sú v printových médiách aj na internete vo veľkom výbere a často ponúkané. Ťažké je však rozhodnutie, ktorého z ponúkajúcich poskytovateľov si vybrať. Pôžičky od súkromných osôb patria medzi najrizikovejšie produkty finančného trhu.

Pôžičky od súkromných osôb

Pred definitívnym rozhodnutím požiadať o pôžičku súkromnú osobu je preto vhodné:

 • urobiť písomnú zmluvu a dôkladne ju prečítať,
 • dohodnúť výšku pôžičky, výšku splátok a dobu splatnosti tak, aby dlžník mohol reálne dodržať splátkový kalendár,
 • určiť podmienky pri predčasnom splatení pôžičky, ale aj výšku sankcií z omeškania.

Pôžičky od súkromných osôb sa zvyčajne vyznačujú:

 • vysokými úrokovými sadzbami,
 • pri vyšších sumách pôžičky žiada poskytovateľ ručenie, vo väčšine prípadov nehnuteľnosťou,
 • neprimeranými sankčnými poplatkami z omeškania pri splácaní pôžičky,
 • platením rozličných poplatkov za vybavenie a poskytnutie pôžičky,
 • poskytovateľ je možný podvodník.

Na druhej strane, ak sa podarí žiadateľovi o pôžičku vybrať serióznu osobu, ktorá poskytuje pôžičky na súkromnej báze bez úžerníckeho úmyslu, potom môže mať takáto pôžička aj niekoľko výhod:

 • pôžičkou od súkromných osôb si možno požičať peňažné prostriedky podľa vzájomnej dohody a v potrebnej výške,
 • peniaze môžu byť k dispozícii veľmi rýchlo,
 • jedná sa o pôžičku na čokoľvek, bez účelovú,
 • bez overovania bonity žiadateľa, bez predkladania dokladov,
 • pôžičku môže dostať prakticky každý, zamestnanec, nezamestnaný, mladý, starší, bez vekového obmedzenia a dokladovania miesta pobytu.

Ak je človek vo finančnej tiesni, hľadá dostupné možnosti zlepšiť svoju neľahkú situáciu. V prípade, ak nemôže o pôžičku požiadať svoju rodinu alebo priateľov musí veriť, že sa mu podarí získať pôžičku od súkromných osôb s prijateľnými podmienkami. Pôžička od súkromných osôb býva väčšinou poslednou voľbou ako získať potrebné peniaze, ale pred žiadosťou je nutné zvážiť všetky jej výhody a nevýhody.

Hodnocení kategorie 4.5
Pôžičky od súkromných osôb hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 23 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

7 000
Výška pôžičky 50 € - 7 000 €
Úrok od 22,42 %
Splatnosť 1 - 30 dní
2 300
Výška pôžičky 160 € - 2 300 €
Úrok od 11,2 %
Splatnosť 60 - 100 týž.

Diskuze