Jednou z možností ako si zabezpečiť zdroj príjmu je aj práca na základe živnostenského oprávnenia. Nie každému sa podarí zamestnať sa v prosperujúcej firme, verejnej či štátnej inštitúcii, ale niekto chce aj výslovne skúsiť takúto formu podnikania.

Pôžičky pre živnostníkov

Nech sú dôvody pôsobiť ako samostatne zárobkovo činná osoba akékoľvek, nič sa nedá v tejto oblasti robiť bez finančných prostriedkov. Aj keď vstupný kapitál do tejto formy podnikania nemusí byť veľký, od začiatku však treba hradiť prevádzkové náklady, nájom priestorov, nákup materiálu, strojov, software, potrebné sú samozrejme aj financie na výplaty zamestnancom a úhradu poistných a daňových odvodov. V prípade, ak fyzická osoba nedisponuje potrebným vlastným kapitálom môže využiť ponuku poskytovateľov pôžičiek. Ak sa však jedná o začínajúceho živnostníka, tak jeho šanca získať pôžičku na podnikanie z banky je veľmi malá. Tieto bankové inštitúcie poskytujú finančné prostriedky hlavne tým živnostníkom, ktorí už podnikajú viac rokov a na základe ich výkazov o hospodárení si môžu overiť reálnu bonitu klienta. Určite viac žiadateľov o pôžičku pre živnostníkov uspeje v nebankových spoločnostiach. Tie ponúkajú aj viac druhov pôžičiek za prijateľných podmienok:

  • pôžičku môže získať žiadateľ už po troch mesiacoch svojej prevádzky na území Slovenska,
  • vybavenie pôžičky je jednoduché a rýchle, online , predkladá sa minimum dokladov často stačí občiansky preukaz a výpis z účtu ,
  • potrebné peňažné prostriedky sú odosielané na účet klienta hneď po splnení podmienok,
  • žiadateľ musí byť fyzická osoba nad 18 rokov, (pri niektorých vyšších pôžičkách môže byť požadovaný vek 21 rokov), podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia,
  • výška pôžičky môže byť rôzna od niekoľkých stoviek až po niekoľko tisíc eur,
  • doba splatnosti variabilná, vyššia úroková sadzba.

Živnostenské pôžičky sú vo všeobecnosti krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé slúžia predovšetkým na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov resp. druhotnej platobnej neschopnosti. Hlavne štátne organizácie vôbec nezaujíma, že živnostník si nemôže splniť svoju odvodovú povinnosť preto, že mu niekto iný za služby alebo tovar nezaplatil a nie preto, že nechce, tu striktne vyžadujú dodržiavanie legislatívy. Podobne je nutné uhradiť platby za nájom či energie. Dlhodobé pôžičky využívajú hlavne tí živnostníci, ktorí chcú rozšíriť svoju činnosť alebo investovať napríklad do nákupu nových technológií či do obnovy strojového zariadenia. Pri akejkoľvek pôžičke je však nevyhnutné vziať do úvahy fakt, že živnostník za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom. Nielen tým, ktorý súvisí s podnikateľskou činnosťou, ale aj osobným, čo by malo byť dostatočným varovaním pre racionálne zváženie potrieb a výšky prostriedkov, ktoré chce pôžičkou získať.

Hodnocení kategorie 4.5
Pôžičky pre živnostníkov hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 19 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 500 € - 50 000 €
Úrok od 8,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.
30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
10 000
Výška pôžičky 400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná

Diskuze