Už niekoľko rokov patrí Slovensko k špičke v rámci Európskej únie z hľadiska zadĺženia domácností. Výrazne k tomu prispievajú hlavne výhodné úvery na obstaranie bývania, ale na druhej strane darí sa ekonomike, platy rastú a ľudia si viac „dovoľujú“. Niekedy je to aj napriek chýbajúcim vlastným financiám, v štýle – veď si môžeme požičať. Finančné inštitúcie sú v tomto smere tiež pripravené. V podstate predsa na tom nie je nič zlé, ak si chce požičať spotrebiteľ, ktorý je  dlhoročným aktívnym klientom banky, má pozitívnu úverovú históriu, pravidelný príjem na bezproblémové splácanie, banka je ústretová a sama ponúka napr. produkt predschválený úver.

Predschválený úver

Predschválený úver – ponuka pre každého?

Určite nie, takúto informáciu vo svojom internetovom bankovníctve alebo pri návšteve pobočky môžu obdržať iba niektorí klienti. Ako je v úvode článku spomínané, banky si klienta analyzujú počas dlhšieho obdobia a až na základe splnených podmienok individuálne ponúkajú možnosť získať financie rýchlejšie, jednoduchšie. Robia tak z vlastnej iniciatívy a nie na základe žiadosti klienta.

Oplatí sa vziať ponúkaný úver?

Na to nie je jednoznačná odpoveď, pre niekoho to môže byť vhodný produkt, iný má o parametroch úveru odlišné predstavy. Záujemcovia, ktorí preferujú online služby, uprednostňujú časové hľadisko (predschválený úver možno mať k dispozícii aj za pár minút po niekoľkých kliknutiach) a chcú získať finančné prostriedky bez nutnosti byrokratického dokladovania (vlastná banka má o klientovi dostatočný prehľad), ponuku možno využijú. Iná skupina záujemcov o úver, ktorých napr. „netlačí čas“ , zas môže ponúkaný produkt viac analyzovať, porovnať s podobnými ponukami od iných a danú ponuku neakceptovať.

Vo všeobecnosti je výhodou predschválených úverov aj to, že ich schvaľovanie je zjednodušené, miera schválenia vysoká a podľa štatistických údajov tvorili v minulom roku jednu tretinu z poskytnutých spotrebiteľských úverov. Výšku predschváleného úveru aj jeho úročenie počíta banka podľa bankovej histórie klienta. Na tieto úvery sa momentálne nevzťahujú ani sprísnené podmienky poskytovania úverov, ktoré platia od júla tohto roku a súvisia s nutnou minimálnou rezervou a komplexným hodnotením celkovej zadĺženosti klienta. Od budúceho roku by sa to však malo zmeniť.

Črtá sa koniec predschválených úverov?

Národná banka Slovenska totiž pokračuje v snahe zastaviť spotrebiteľský pôžičkový boom a navrhuje, aby bola od 1.januára 2019 zrušená súčasná výnimka týkajúca sa predschválených úverov t.j. banky budú povinné aj pri takomto type úveru brať do úvahy limity týkajúce sa pomeru DTI 8. Podrobnejšie informácie k tomu obsahuje aj článok zverejnený na portáli www.financieonline.sk pod názvom „Podmienky poskytovania úverov sa zmenili“. S veľkou pravdepodobnosťou to však nebude znamenať úplný koniec predschválených úverov, len menej zarábajúci klienti a ľudia s viacerými staršími pôžičkami sa k nim dostanú v obmedzenej miere. Podmienky za akých a komu produkt predschválený úver ponúknu, si totiž banky  nastavujú podľa interných kritérií a po posúdení bonity klienta už teraz, takže v ich portfóliu asi ani zrušenie výnimky prevratné zmeny neprinesie.

Hodnocení kategorie 4.5
Predschválený úver hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 6 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

24 000
Výška pôžičky 350 € - 24 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
25 000
Výška pôžičky 3 000 € - 25 000 €
Úrok od 5,7 %
Splatnosť 1 – 7 rokov
30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
25 000
Výška pôžičky 700 € - 25 000 €
Úrok od 6,73 %
Splatnosť 18 - 96 mes.
25 000
Výška pôžičky 1 000 € - 25 000 €
Úrok od 7,99 %
Splatnosť 12 - 108 mes.
30 000
Výška pôžičky 500 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 2 - 8 rokov
25 000
Výška pôžičky 650 € - 25 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 7 rokov

Diskuze