V období, keď na finančnom trhu pôsobí množstvo subjektov, od ktorých možno získať pôžičku je to staré známe „dvakrát meraj a raz rež“ stále aktuálne. Každý poskytovateľ má predsa svoje vlastné predstavy a podmienky nastavené tak, aby v prvom rade chránil svoje záujmy.

Preštudovať si úverovú zmluvu sa oplatí

Preto sa určite oplatí úverovú zmluvu nepodpisovať hneď, v časovej tiesni alebo pod stresom. Vhodné je jej dôkladné preštudovanie a v prípade nejasností radšej odborné prekonzultovanie s právnikom alebo finančným poradcom. Ich služby síce nie sú zadarmo, ale môžu zachrániť celkom slušnú kôpku peňazí ak je pre nás posudzovaná úverová zmluva nevýhodná.

Najprv trochu čísiel a faktov

Z hodnotenia finančného trhu vyplýva aj skutočnosť, že Slováci sa úverov neboja. Podľa aktuálnych prieskumov každý slovenský občan dlhuje banke v priemere 5 294 € a záujem o úvery stále stúpa. Má na tom určite podiel rastúca ekonomika, ale aj nízke úrokové sadzby a množstvo reklamných ťahákov bankových aj nebankových subjektov. Najžiadanejšie úvery v súčasnosti sú spotrebné úvery do 6 000 €, v 1. štvrťroku 2015 bola ich priemerná úroková sadzba na úrovni 12,5 % p. a. a doba splatnosti 8 rokov. Aj napriek týmto číslam patrí naša zadĺženosť v rámci krajín EÚ k tej nižšej. Len pre zaujímavosť, vedú občania Luxemburska, kde úver na 1 obyvateľa predstavuje pre nás neuveriteľných 92 tisíc eur. Na Slovensku siahame po úveroch hlavne vtedy, ak potrebujeme niečo nutne rekonštruovať, kúpiť nový spotrebič, vymeniť nábytok, ale čoraz viac ľudí investuje aj do budúcnosti – obstaranie vlastného bývania, vzdelávanie v zahraničí a podobne.

Úverová zmluva = „nezáživné“ čítanie?

Úverová zmluva je zmluva medzi právnickou osobou (bankou alebo nebankovou spoločnosťou) a fyzickou osobou, ktorá sa riadi Obchodným zákonníkom, musí mať písomnú formu a vzťahuje sa len na finančný úver, preto takouto zmluvou nie je možné požičiavať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Občas je to aj rozsiahly dokument, ktorý môže mať niekoľko desiatok strán, ale štandardne skôr do 10 strán. Okrem odborných resp. špecifických termínov obsahuje aj veľa na prvý pohľad nudného textu, no určite sa oplatí na to pozrieť aj z druhého pohľadu. Úverová zmluva je predsa dokument, ktorý obsahuje náš dlhodobý finančný záväzok a nejde tu len o pár centov, ale zvyčajne o celkom slušný balík finančných prostriedkov a preto si nielen zaslúži, ale aj vyžaduje našu pozornosť. Zmluvu je potrebné chápať ako celok (preštudovať fakt všetko) a zamerať sa nielen na výšku RPMN a úrokovej sadzby, ale aj splátkový kalendár, zabezpečenie a poistenie úveru, sankčné ustanovenia a všeobecné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka. Úverová zmluva musí obsahovať:

  • vymedzenie oboch zmluvných strán t. j. veriteľa a dlžníka a ich identifikačné údaje,
  • prísľub veriteľa, že poskytne úver,
  • prísľub dlžníka, že poskytnutý úver za odplatu splatí,
  • presné termíny splátok, interval splácania, výšku úrokovej sadzby aj RPMN,
  • podmienky predčasného splatenia (ak je dohodnutá aj táto možnosť),
  • spôsob zaručenia úveru (ak je zaistenie úveru dohodnuté),
  • dátum a miesto uzatvorenia zmluvy.

Celá úverová zmluva sa dokončuje podpisom oboch strán a začína platiť hneď od jej podpísania, nie až od momentu, keď budú poskytnuté zazmluvnené finančné prostriedky. Od zmluvy je však možné do 14 dní od jej podpísania jednostranne odstúpiť. V prípade, ak by úverová zmluva neobsahovala všetky informácie, ktoré legislatíva vyžaduje, môže byť vyhlásená za neplatnú. Dobre ošetrená úverová zmluva teda určite môže prispieť k nášmu pokojnejšiemu spánku. Ešte lepšie by však bolo, keby sme si dokázali ušetriť dostatok vlastných prostriedkov, ktoré by sme mohli využiť v prípade nutnosti (keď prídu nečakané výdavky) alebo na splnenie vlastných potrieb a želaní (nové auto, exotická dovolenka)...

Hodnocení kategorie 4.5
Preštudovať si úverovú zmluvu sa oplatí hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 32 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

50 000
Výška pôžičky 500 € - 50 000 €
Úrok od 8,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.
10 000
Výška pôžičky 400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná

Diskuze