Ďalšie zmeny na finančnom trhu

Dovolenková sezóna pomaly končí a znovu prichádza aj čas intenzívnejších zmien na finančných trhoch, pričom ten slovenský tiež nie je výnimkou. Mnohí už zaregistrovali, že...

Záujem ľudí o osobný bankrot neutícha

Podľa nedávnych údajov, ktoré zverejnila spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (spoločnosť spravuje bankové aj nebankové úverové registre) bolo v období január až júl 2018 vyhlásených na Slovensku 7 624 osobných bankrotov. Za celý minulý rok to bolo viac než 5 200 bankrotov. Rekordné mesačné čísla boli zaznamenané v tohtoročnom júli, kedy zbankrotovalo 1 278 ľudí. Najviac ich bolo z Banskobystrického kraja a bankrotovali viac muži, hlavne vo veku 40 – 49 rokov.

Novinky z Poštovej banky

Poštová banka, a. s.  patrí už 25 rokov k stabilným hráčom na tuzemskom finančnom trhu. Pôsobí na viac ako 1 600 poštách na Slovensku a má cez 1 milión klientov, prevažne konzervatívnejšieho zamerania, využívajúcich hlavne tradičné bankové služby a produkty. Banka si je však vedomá, že ani konkurencia v bankovej sfére nespí a v poslednom období rozširuje svoje portfólio o „akčnejšie produkty“, zamerané na mladšie cieľové skupiny. Svedčí o tom jej nasadenie v projekte 365. banka, nové investičné produkty Prvej penzijnej a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, poistné produkty Poštovej poisťovne aj angažovanie sa v splátkovom predaji.

Kryptomena  klasickú peňaženku nepotrebuje

Kryptomena – pojem, ktorý v súčasnosti rezonuje je spájaný zvyčajne s menou bitcoin. Mnohí zaregistrovali jej existenciu hlavne vtedy, keď sa hovorilo a písalo o možnostiach jej vysokého zhodnotenia. Kryptomena však nie je len bitcoin, vo finančnej oblasti v súčasnosti vo svete „obieha“ viac než tisíc rôznych kryptomien a stále vznikajú ďalšie.

Zvýšila sa suma životného minima

Naši zákonodarcovia obvykle pred odchodom na ich zaslúžené parlamentné prázdniny schvália zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júla daného roku. Nesklamali ani tento rok a tak sa na jednej strane potešia napríklad poberatelia štátnych dávok a na druhej strane sa z toho „tešia“ aj tí, ktorí musia tieto zmeny obratom aplikovať v praxi. Treba totiž aktualizovať SW produkty, premietnuť zmeny do výpočtov miezd, sociálnych dávok ...

Pôžička s nulovým úrokom

Aj keď výška úrokovej sadzby nie je najobjektívnejším kritériom pri rozhodovaní sa o tom, akú pôžičku a od koho si zobrať, nulový úrok môže potešiť. Bankoví i nebankoví poskytovatelia občas „posunú“ na finančný trh produkt bez úročenia a v súčasnosti má takýto typ pôžičky vo svojom portfóliu aj internetová mBank.

Platy – vždy aktuálna téma

Výška platu, koľko peňažných prostriedkov dostanem to je téma, ktorá zaujíma každého človeka aktívneho v pracovnom procese, no nielen toho. Financie získané vo forme mzdy za vykonanú prácu sú dôležitým faktorom spokojnosti v rodinnom aj spoločenskom živote. Momentálne je obdobie, ktoré prináša úpravu platov smerom nahor prakticky vo všetkých odvetviach.

Akciové úverové produkty

Bankám na Slovensku sa darí. Podľa štatistických údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska sa ich zisk v 1.štvrťroku 2018 medziročne zvýšil o 2,8 % a predstavuje takmer 170 miliónov eur. Najväčší podiel na tom majú zvýšené poplatky za poskytované služby, menej už čisté úrokové výnosy. Stav úverov, ktoré si vzali spotrebitelia však stále stúpa, zadĺženosť obyvateľstva rastie a tak NBS ďalej sprísňuje podmienky ich poskytovania. Ďalšie nadobudnú účinnosť od 1.júla 2018 (podrobnejšie informácie sú uvedené aj v článku „Na finančnom trhu je stále pohyb“), banky na to reagujú a pre záujemcov o pôžičky, ktorí chcú stihnúť ešte terajšie podmienky pripravili zľavy a benefity.

Kontokorentné úvery

V súčasnosti možno bankový úver získať celkom rýchlo a pohodlne, aj online spôsobom, no záujemca musí samozrejme splniť dané podmienky a byť bonitný, schopný splatiť požičané prostriedky. Úverové portfólio je rozmanité, možno si vybrať hypotekárny úver, spotrebný úver, refinančný úver, pôžičku s odmenou a aj povolené prečerpanie svojho bežného účtu t.j. kontokorentný úver.

Na dôchodok je vhodné myslieť už skôr

Pre niektorých ľudí môže byť totiž odchod do dôchodku začiatkom nepríjemností v bežnom živote. Na miesto očakávaného a zaslúženého oddychu nie sú vylúčené finančné problémy. Napriek tomu, že človek bol celý aktívny život v pracovnom pomere, výška dôchodku nemusí postačovať na to, aby boli v dostatočnej miere pokryté všetky jeho životné náklady a potreby.

Spotrebný úver ako doplnenie hypotéky

Väčšina Slovákov je „nastavená“ tak, že chce bývať vo vlastnom. To je fakt, ktorý vyplýva aj z rôznych prieskumov a štatistík, no a faktom je aj to, že je k tomu potrebný celkom slušný finančný obnos. Nie každý však dedil po bohatom príbuznom, nevyhral veľký balík a nepracuje v lukratívnom biznise. Zvyčajne tak zostáva možnosť využiť služby finančných inštitúcií. Momentálne je naozaj z čoho vyberať, prakticky každá banka ponúka hypotekárne úvery aj bezúčelové spotrebné úvery a pre ľahšiu orientáciu v rozsiahlom portfóliu uvádzame ich stručný prehľad.

Na finančnom trhu je stále pohyb

Neustále zmeny v rôznych spoločenských oblastiach sú bežné, berieme ich ako normálnu súčasť života. Výnimkou nie je ani finančná sféra a trh s pôžičkami, ktorý reaguje na ekonomickú situáciu, berie do úvahy nálady spotrebiteľskej verejnosti aj odpovedá na legislatívne zmeny. Sledovať všetky procesy prebiehajúce na finančnom trhu je však obtiažne, časovo náročné, vyžadujúce určitý stupeň finančnej gramotnosti, takže možno niekoho zaujmú krátke aktuality, obsiahnuté v tomto článku.

P2P – pôžičky od ľudí, pre ľudí

Naša ekonomika je síce v súčasnosti v dobrej kondícii, zvýšila sa minimálna mzda, niektorí zamestnávatelia pridávajú k výplate rôzne benefity, no stále sa  môže vyskytnúť situácia, keď ani vyššia zarobená suma nestačí. Prídu nečakané výdaje, vlastný finančný rozpočet je „nabúraný“ a potom zvyčajne nasleduje otázka: odkiaľ získať  financie na pokrytie všetkých nákladov?

Úrokové sadzby na pôžičkách a vkladoch

Výška úrokovej sadzby – to je zvyčajne to prvé, čo si človek všíma, ak si chce vziať pôžičku alebo vložiť svoje finančné prostriedky do banky. Je to však úplne správne? Pred odpoveďou možno neuškodí pripomenúť si definíciu tohto spojenia.

Požičať si ešte v tomto roku alebo až v budúcom?

To je otázka, ktorú si v súčasnosti asi kladú tí, čo by chceli bývať vo vlastnom byte, zrekonštruovanom dome, ale možno aj tí, čo potrebujú „vymeniť staré za nové“ – auto, elektroniku, nábytok... a nemajú na to dostatok vlastných finančných prostriedkov. Rozhodovanie o tom, či a kedy si vziať pôžičku zvyčajne ovplyvňujú viaceré faktory: dostupnosť pôžičiek, výška úrokov, ponukové portfólio, individuálne potreby a možnosti záujemcu...

Pôžičkové pel – mel

Znovu sa blíži koniec roka, vianočné obdobie, nákup darčekov a väčšina ľudí chce zabezpečiť všetko tak, aby nič nechýbalo „nech to stojí čo to stojí“. V prípade ak na to máme finančné prostriedky z vlastných zdrojov je to fajn, no ak ich niet, niektorí siahajú aj po pôžičke alebo spotrebiteľskom úvere. Či je to vhodný a racionálny ťah, to je na individuálnom posúdení a pri tom posudzovaní sa možno hodia aj nasledovné informácie . Asi sú to chronicky známe veci, ale hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti.

Malá, rýchla pôžička

Aká je  vlastne malá a rýchla pôžička? Pre niekoho to môže byť 50 € získaných za pár minút, pre niekoho napr. 1 000 € , ktoré má v priebehu 24 hodín na svojom účte.

Osobný bankrot – možnosť na oddlženie

Osobný bankrot – slovné spojenie, ktoré u niekoho môže vyvolať stresový stav, no pre niekoho môže byť cestou k novému životu, bez strachu z možnej straty strechy nad hlavou. Slováci sa v minulých rokoch zadlžovali a stále aj zadlžujú rekordným tempom. Niektorí až tak, že si „neustrážili“ svoje financie a nie sú schopní splácať svoje záväzky.

Aj kreditná karta má svoje plusy a mínusy

Kreditné kar ty sú na Slovensku využívané stále viac, rastie počet transakcií prevedených kreditnými kartami a podľa štatistických údajov je v súčasnosti v obehu okolo 700 tisíc rôznych platobných kreditných kariet.

Zmluva o pôžičke

Na finančnom trhu s pôžičkami pôsobí množstvo subjektov a prevažná väčšina z nich naozaj seriózne podľa platnej legislatívy, ale aj tu sa nájdu „čierne ovce“, ktorých základnou prioritou je čo najväčší vlastný zisk bez ohľadu na spotrebiteľa. Peniaze si ľudia zvyčajne požičiavajú na riešenie nepriaznivej finančnej situácii, často sú pritom v časovej tiesni, pod tlakom a zmluvným podmienkam nevenujú zvláštnu pozornosť.