Bez účelové úvery

Každý úver je produkt, pri ktorom poskytovateľ požičia na vopred stanovené obdobie istú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť aj úroky. Spravidla je dohodnutý splátkový kalendár, kde je v mesačných splátkach splácaná istina aj úrok.

Hotovostná pôžička

Hotovostné pôžičky patria k vyhľadávaným pôžičkám na finančnom trhu, majú ich v ponuke banky aj nebankové spoločnosti.

Preštudovať si úverovú zmluvu sa oplatí

V období, keď na finančnom trhu pôsobí množstvo subjektov, od ktorých možno získať pôžičku je to staré známe „dvakrát meraj a raz rež“ stále aktuálne. Každý poskytovateľ má predsa svoje vlastné predstavy a podmienky nastavené tak, aby v prvom rade chránil svoje záujmy.

Úvery a pôžičky

V hospodárskej sfére neustále prebiehajú finančné operácie s reálnymi peniazmi, ktoré uskutočňujú fyzické aj právnické osoby.

Pôžičky na auto

Auto dnes patrí pomaly k vybaveniu domácnosti a pre niektorých je vnímaný ako ďalší člen rodiny. Vlastniť ho má nesporné pozitíva , je to výhodný a pružný dopravný prostriedok na cestu do práce, školy, za rôznymi povinnosťami, či za rekreáciou.

Pôžičky pre živnostníkov

Jednou z možností ako si zabezpečiť zdroj príjmu je aj práca na základe živnostenského oprávnenia. Nie každému sa podarí zamestnať sa v prosperujúcej firme, verejnej či štátnej inštitúcii, ale niekto chce aj výslovne skúsiť takúto formu podnikania.

Online pôžičky

Ak ste sa rozhodli podnikať alebo už podnikáte a chcete zrealizovať svoj nápad, poskytovať svoje služby či nový produkt uviesť na trh, na všetko sú potrebné finančné prostriedky.

Podnikateľské pôžičky

Podnikateľská činnosť je nosnou súčasťou súčasného hospodárstva štátu. Žiaľ pre veľkú časť malých a stredných podnikateľov má viac tienistých ako príjemných stránok.

Rýchla výhodná pôžička do 24 hodín

Životné tempo je v dnešnej dobe vysoké a rýchlo môžu vzniknúť neočakávané situácie, ktoré treba urgentne riešiť. Často je pri tom potrebné finančné krytie, čo však môže byť aj dosť vážnym problémom.

Pôžičky pre ženy na materskej dovolenke

Narodenie dieťaťa je krásna rodinná udalosť, ale odchodom ženy na materskú dovolenku však zvyčajne nastáva aj úbytok financií v rodinnom rozpočte. Po finančne náročnom nákupe výbavičky sú stále ďalšie výdavky a príspevky od štátu v mnohých prípadoch nepokryjú ani základné náklady na starostlivosť o dieťa. Za týchto okolností je každá finančná pomoc vítaná a jednou z možností ako preklenúť takéto finančne náročné obdobie môže byť aj pôžička pre ženy na materskej dovolenke. Takéto produkty majú vo svojom portfóliu bankové aj nebankové subjekty.

Informácie o pôžičkách rýchlo a prehľadne

Rýchla a moderná doba informačných technológií si vyžaduje aj rýchle a moderné postupy v aplikačnej praxi. Informačné technológie sú na takej úrovni, že ich využitie dokáže poskytnúť každému používateľovi požadovaný komfort pri spracovaní a vyhodnocovaní informácií.

Pôžičky pre zamestnaných

Pôžičky pre zamestnaných patria medzi najrozšírenejší typ pôžičiek a ich žiadatelia sú vítaní v bankových inštitúciách aj v nebankových spoločnostiach.

Pôžičky ihneď

V dnešnej hektickej dobe je pružné a často okamžité riešenie problémov veľmi dôležité. Môže ísť o situácie vyskytujúce sa v pracovnom živote napríklad rýchle zabezpečenie prostriedkov pre výrobný cyklus, ale aj rôzne situácie v súkromí a keď sa jedná o finančné problémy, vtedy je každá pomoc vítaná.

Rýchle pôžičky bez potvrdenia príjmu

V súčasnosti je možné získať príjem aj iným spôsobom, nielen z trvalého pracovného pomeru. Pracovať možno ako SZČO, na dohodu o vykonaní práce, na zmluvu o dielo, komisionársku či mandátnu zmluvu. Väčšina takto pracujúcich ľudí však napriek tomu, že sa živí svojou prácou a má svoj zdroj príjmov, nie je pre bankové inštitúcie vítaným klientom, nakoľko nemôže dokladovať svoj pravidelný , mesačný, stabilný príjem. Tento problém na finančnom trhu však v dostatočnej miere pokrývajú nebankové spoločnosti, ktoré dokážu poskytnúť takýmto žiadateľom rýchlu finančnú pôžičku aj bez nutného dokladovania ich príjmu.

Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku patria k najrizikovejším formám zabezpečenia finančného záväzku, pretože svoj cieľ zábezpeky plní len vtedy, ak bola zmenka vystavená na reálnom podklade to znamená, že záujemca o pôžičku má zmenku podloženú svojim reálnym majetkom.

Študentské pôžičky

Študenti sú asi v každej spoločnosti rovnakí a študentský život prináša radosti aj starosti. K tým nepríjemnejším stránkam študentského života patrí aj nedostatok finančných prostriedkov, či sa už jedná o pokrytie školských potrieb alebo na osobnú spotrebu.

Pôžičky pre dôchodcov

Pre niektorých seniorov môže byť odchod z práce začiatkom nepríjemností v bežnom živote. Na miesto očakávaného a zaslúženého oddychu nie sú vylúčené finančné problémy. Napriek tomu, že človek bol celý aktívny život v pracovnom pomere, výška dôchodku nemusí postačovať na to, aby boli v dostatočnej miere pokryté všetky jeho životné náklady a potreby.

Pôžičky od súkromných osôb

Žijeme v takej dobe, kde nie je vôbec zriedkavé, že sa dostaneme do situácie, keď máme finančné problémy aj s pokrytím základných životných nákladov. Strata zamestnania, dlhodobé zdravotné problémy, náhle neočakávané výdaje môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti. Riešením je obvykle získanie potrebných finančných prostriedkov pôžičkou od banky alebo nebankovej spoločnosti. Obidva subjekty však pred poskytnutím pôžičky vyžadujú splnenie nejakých podmienok a mnohých prípadoch osoba v hmotnej núdzi môže len ťažko deklarovať napríklad nejaký príjem. Naopak, často má aj zápis v niektorom z úverových registrov. Takže ak sa nedá získať banková alebo nebanková pôžička, jednou z posledných možností získania financií môže byť pôžička od súkromnej osoby alebo osôb. Inzeráty kde sú ponúkané pôžičky tohto typu sú v printových médiách aj na internete vo veľkom výbere a často ponúkané. Ťažké je však rozhodnutie, ktorého z ponúkajúcich poskytovateľov si vybrať. Pôžičky od súkromných osôb patria medzi najrizikovejšie produkty finančného trhu.

Najrýchlejšia pôžička

Život prináša rôzne situácie milé aj menej príjemné. V každom prípade medzi nepríjemné patrí nedostatok finančných prostriedkov práve v čase, keď ich človek urgentne potrebuje. V dnešnej dobe to žiaľ nie je ojedinelý zjav, stáva sa to mnohým ľuďom bez ohľadu na ich vek, profesijné zaradenie, či bývajú v meste alebo na dedine, majú založenú rodinu alebo zatiaľ len študujú. Životné potreby musí mať každý zabezpečené a ak na to nestačia vlastné zdroje, často je nutné využiť ponuku požičania finančných prostriedkov. Môže sa tiež stať, že financie je potrebné obstarať čo najrýchlejšie, najlepšie okamžite.