Študenti sú asi v každej spoločnosti rovnakí a študentský život prináša radosti aj starosti. K tým nepríjemnejším stránkam študentského života patrí aj nedostatok finančných prostriedkov, či sa už jedná o pokrytie školských potrieb alebo na osobnú spotrebu.

Študentské pôžičky

Dnes však už nemusí byť takáto situácia neprekonateľným problémom, pretože na finančnom trhu pôsobí dostatok bankových aj nebankových subjektov, ktoré majú v ponuke viacero vhodných produktov, určených práve pre študentov. Zodpovedné však je vopred zvážiť výšku a typ pôžičky, nakoľko požičané prostriedky bude nutné v dohodnutom termíne splatiť. Bankové pôžičky pre študentov poskytujú banky vo väčšine prípadov formou spotrebného úveru, flexi pôžičky alebo ako špeciálne študentské účty. Podmienky na ich získanie aj ich charakteristika sú tiež podobné:

 • sú to pôžičky na čokoľvek, na pokrytie každodenných potrieb študenta, nákup odbornej literatúry alebo notebooku, úhrada študijného pobytu v zahraničí,
 • objem požičaných prostriedkov 1 700 € až 8 500 €, priemerne však 5 000 €,
 • podmienkou je denné, diaľkové alebo doktorandské štúdium, vek 18 – 26 rokov,
 • čerpanie úveru jednorázovo alebo aj po častiach počas štúdia,
 • pri vyšších sumách je vyžadované ručenie za úver a dokladovanie účelu,
 • možnosť odložiť splatnosť až po skončení štúdia, dovtedy len splácanie úrokov,
 • úroková sadzba zvyčajne nízka a fixná,
 • vybavenie rýchle a jednoduché s dokladom totožnosti, ale nutné potvrdenie o štúdiu na vysokej škole.

Ponuka nebankových spoločností v oblasti pôžičiek pre študentov je ešte rozsiahlejšia aj viac využívaná, čo je spôsobené aj tým, že študenti si častejšie potrebujú požičať menšiu sumu peňazí a využívajú na tento účel mikro a mini pôžičky. Takéto pôžičky sú u študentov obľúbené aj preto, že:

 • možno ich získať jednoducho online cez internet alebo zaslaním SMS správy, s minimálnou administratívnou náročnosťou a bez poplatku za vybavenie,
 • peňažné prostriedky sú k dispozícii rýchlo, aj do niekoľkých minút,
 • sú bez účelové, možno nimi zaplatiť internát, školné, riešiť cestovné náklady alebo použiť na uspokojenie vlastných potrieb v bežnom živote,
 • suma pôžičiek je variabilná od niekoľkých desiatok eur , po maximálne niekoľko stoviek eur, zvyčajne ide o rozsah 30 € až 350 €,
 • špecifikom je ich krátka doba splatnosti prevažne do jedného mesiaca,
 • pre vybavenie takéhoto typu pôžičky je tiež potrebný vek nad 18 rokov a peniaze možno dostať na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

Pozitívnou informáciou pre študentov je aj fakt, že študent nie je obmedzovaný nahliadaním do úverových registrov a môže požiadať o finančné prostriedky aj z viacerých bankových alebo nebankových inštitúcií naraz.

Hodnocení kategorie 4.5
Študentské pôžičky hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 6 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

1 500
Výška pôžičky 50 € - 1 500 €
Úrok od 1 %
Splatnosť 7 - 31 dní
7 000
Výška pôžičky 50 € - 7 000 €
Úrok od 22,42 %
Splatnosť 1 - 30 dní

Diskuze