Téma úverových registrov patrí v oblasti pôžičiek k „horúcim témam horúceho leta“ asi preto, že na základe legislatívnych zmien prebieha prepájanie registrov medzi všetkými finančnými inštitúciami, bankami aj nebankovými spoločnosťami. Aj keď úverové registre patria k štandardným nástrojom znižovania úverového rizika vo všetkých ekonomicky vyspelých krajinách, u nás tvorili a hlavne využívali úverové registre zväčša len bankové subjekty. Až v r. 2014 prijatím novely zákona o spotrebiteľských úveroch nastávajú aj na slovenskom finančnom trhu zmeny, pretože od apríla 2015 majú povinnosť aj nebankové subjekty vytvárať databázu svojich klientov a nahliadnuť aspoň do jedného registra ešte pred poskytnutím úveru danému žiadateľovi. Všetky tieto opatrenia môžu vzbudzovať v spotrebiteľskej verejnosti stav typu: úverový register = pôžičkový strašiak. To je však dosť jednostranný a málo objektívny pohľad, takže sa pokúsme rozmeniť niektoré informácie ohľadom funkcie úverových registrov na drobné a odpovedať na niektoré otázky, týkajúce sa tejto problematiky.

Úverový register

Najprv niekoľko pojmov a skutočností

Nakoľko sme sa podobnej téme na tomto portáli už venovali, možno by bolo vhodné kliknúť na článok pod názvom „ Sprievodca úverovými registrami v SR“, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o základných pojmoch a predstavuje jednotlivé typy registrov. Hovorí sa však, že opakovanie je matka múdrosti, takže: úverový register je vlastne databáza, obsahuje informácie o osobách, ktoré čerpajú alebo čerpali nejaký typ úveru (pôžička, kreditná karta, povolené prečerpanie na účte...), prípadne sú vedené ako ručitelia za úverový produkt. Okrem základných identifikačných osobných údajoch je v registri evidovaný aj počet ich úverových zmlúv, výška mesačných splátok a história splácania t.j. čo, kedy, ako bolo splácané. Tu sa teda ukáže, či niekto poctivo spláca dohodnutú sumu alebo je neplatič. Nezáleží pri tom ako sa do insolventnosti dostal – či nemá peniaze pretože prišiel o prácu alebo len náhodou zabudol uhradiť splátku alebo sa jednoducho rozhodol nesplácať požičané prostriedky a „prenechať“ tento záväzok ručiteľovi. Práve pre dlžníkov s negatívnym zápisom sa potom môže stať úverový register strašiakom a stopkou pri prípadnom ďalšom pokuse o pôžičku. Na druhej strane tí, ktorí svoju pôžičku zodpovedne splácajú môžu byť pokojní. V ich prípade môže pozitívna úverová história znamenať pri novej žiadosti o pôžičku získanie výhodnejších podmienok – možnosť požičať si vyššiu sumu, nižšiu úrokovú sadzbu alebo rýchlejšie získanie požadovaných prostriedkov bez zdĺhavej administrácie. Takže, či sa už nachádzate v Spoločnom registri bankových informácií (SRBI) alebo v Nebankovom registri klientskych informácií (NRKI) a máte pozitívny zápis, nie je dôvod na obavy a strach z nahliadania do registrov v prípade žiadosti o nejaký úverový produkt. Skôr je tu možno dôvod na premýšľanie, na tému: Naozaj tú pôžičku nutne potrebujem ? a ak áno v akej výške, aby neboli problémy so splácaním. Podľa dobre mienenej rady od odborníkov by sme na splátky nemali dávať viac než 30 % z nášho príjmu.

Ešte niekoľko otázok a odpovedí

Možno bude zaujímavé v súvislosti s touto témou vedieť:

Kto môže získať a prehliadať informácie uverejnené v úverových registroch? Prístup do registrov je obmedzený, nahliadať tam možno len na základe súhlasu dotknutej osoby, klient musí dať príslušnej inštitúcii svoj súhlas a môže tiež požiadať o odpis údajov o vlastnej osobe, ktoré register eviduje. Údaje sú mesačne aktualizované po celú dobu trvania úverového vzťahu a ešte aj ďalších 5 rokov po jeho skončení. Do registra je zaevidovaný každý žiadateľ o pôžičku, teda aj ten kto napokon úver ani nemusí dostať.

Dostať sa do niektorého registra je teda ľahké, ale ako sa z neho dostať von? Zvyčajne to závisí od individuálnych okolností, ale v krátkosti niekoľko možností:

1. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak bol poskytnutý úver už splatený a „beží“ 5 ročná evidenčná lehota, možno zaslaním písomnej žiadosti rozviazať existujúcu úverovú zmluvu a dosiahnuť urýchlenie svojho výmazu z registra.

2. V prípade trvajúceho úverového vzťahu je najprv nutné všetky dlhy splatiť a až potom riešiť žiadosť o vymazanie z registra. Ak sa jedná o nesolventného klienta s negatívnou úverovou históriou možno pre splatenie záväzku využiť aj „krajné riešenia“ – nejakú formu oddĺženia, konsolidáciu úverov... Podrobnejšie informácie o týchto procesoch možno získať aj v našich starších recenziách napr. v článkoch: Oddĺženie fyzickej osoby alebo Osobný bankrot.

Záverom len konštatovanie, že úverové registre pre väčšinu žiadateľov strašiakom nie sú a nemusia byť, možno by sme si mali len ustrážiť to, aby sa nám pôžičky nevymkli spod vlastnej kontroly a v registroch tak mali zapísanú bezproblémovú históriu.

Hodnocení kategorie 4.5
Úverový register hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 37 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

1 500
Výška pôžičky 50 € - 1 500 €
Úrok od 1 %
Splatnosť 7 - 31 dní
10 000
Výška pôžičky 400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná

Diskuze