V tejto „po korona“ dobe určite mnohým padne vhod zrelaxovať na dovolenke. Po hektickom období bez možnosti cestovania, stretávania sa, zas možno zájsť na turistiku, poznávať naše kultúrne pamiatky a prírodné krásy, oddychovať pri vode a ešte pri tom aj využiť možnosť, že časť vynaložených finančných nákladov si môžeme dať preplatiť. Nárok na to však nemá každý a finančnú kompenzáciu si môže uplatniť len ten, kto splní určené podmienky.

Využili ste už finančnú dotáciu na rekreáciu?

Kto a v akej výške môže získať príspevok na rekreáciu?

Osoby aktívne činné v pracovnom procese – zamestnanci, ale tiež fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovo činnej oblasti si môžu nárokovať príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz. Legislatívne to ukotvuje Zákonník práce resp. Zákon o dani z príjmov.

Výška príspevku sa oproti minulému roku nezmenila, aj pre rok 2020 je vo výške 55 % oprávnených výdavkov  na rekreáciu, no maximálne to môže byť  suma  275 € za kalendárny rok na jednu osobu. Zároveň však platí, že ak ide o zamestnanca pracujúceho na kratší pracovný úväzok, suma sa znižuje t.j. napríklad pracovník s polovičným pracovným úväzkom môže dostať najviac 137,50 €. Uhradenú sumu príspevku do výšky 275 € si môže zamestnávateľ zahrnúť do svojich daňových výdavkov. V prípade podnikateľov a SZČO je výška rekreačného príspevku rovnaká a tiež si preplatenú sumu môžu po splnení podmienok uplatniť ako daňový výdavok.

Aké podmienky musia byť splnené?

V prvom rade je podľa Zákonníka práce povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac pracovníkov. Pre zamestnancov menších firiem nie je rekreačný poukaz nárokovateľný, ale zamestnávateľ im  môže poskytnúť finančnú dotáciu dobrovoľne. V obidvoch prípadoch je však preplatenie výdavkov podmienené:

  • zamestnanec musí mať u zamestnávateľa odpracovaných v nepretržitom slede minimálne 24 mesiacov formou trvalého pracovného pomeru ( pracujúci na dohodu nárok na rekreačný príspevok nemajú)
  • výdavky je nutné preukázať, dokladovať faktúrou alebo pokladničným dokladom z rekreačného zariadenia na Slovensku ( ubytovanie najmenej na  dve noci, stravovanie, súvisiace služby) a to do 30 dní od skončenia rekreácie
  • o príspevok možno požiadať len 1x za rok a len u jedného zamestnávateľa.

Rekreačný príspevok je oslobodený od daní a odvodov, zamestnanec ho môže využiť nielen pre seba, ale aj na preplatenie nákladov na rekreáciu pre manželku a deti. Stále sa však jedná len o sumu max 275 €, vyššie náklady si musí zamestnanec uhradiť sám, z vlastného vrecka resp. účtu.

Tento rok sa možno zapojí do financovania aj štát

Podľa medializovaných informácií, ktoré sa objavili minulý mesiac - v júni, by mal v tomto roku prispieť na rekreačné poukazy tiež štát. Bola by to určitá forma pomoci pre náš cestovný ruch a zároveň aj drobná úľava pre zamestnávateľov, ktorým povinnosť podieľať sa na úhrade rekreácie zamestnancov vyplýva zo zákona, no väčšine teraz chýbajú financie aj na bežnú prevádzku. Navrhuje sa preplatenie od štátu dokonca v celej sume 500 € a možnosti rozšírenia okruhu ľudí, ktorí by mali nárok na rekreačný príspevok.  Momentálne však ešte nič nové schválené nie je.

Hodnocení kategorie 4.5
Využili ste už finančnú dotáciu na rekreáciu? hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze