V súčasnosti pôsobí na Slovensku 27 bankových inštitúcií a pobočiek zahraničných bánk, ktoré majú oprávnenie na činnosť. V realite to znamená, že banka ako akciová spoločnosť môže prijímať vklady, poskytovať úvery a vykonávať iné bankové činnosti t.j. tuzemské a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, investičné a obchodné služby pre klientov...

Vzostupný trend bankových poplatkov pokračuje

To je portfólio, ktoré sa týka prakticky každého obyvateľa : detí, ľudí v produktívnom veku, dôchodcov t.j. všetkých používateľov detských účtov, bežných účtov , seniorských účtov, fyzických aj právnických osôb. Banky sú tiež súčasťou podnikateľského prostredia, aj ich cieľom je dosahovanie čo najvyššieho zisku a jednou z možností ako sa k tomu dopracovať je zvýšiť príjmy úpravou cien za svoje služby. Z pohľadu banky vhodné riešenie, z pohľadu klienta však predstavuje ďalšie finančné zaťaženie.

Za čo bankám platíme?

Bankové poplatky sú rôzne, platíme za vedenie našich účtov, za spracovanie hotovostných aj bezhotovostných transakcií, za výbery z bankomatov, za poskytnutie úveru... Cena za služby je tiež rôzna, niektoré sú pre banku rentabilnejšie iné menej, takže banka sa samozrejme snaží upraviť hlavne cenu tých služieb, ktoré sú prácnejšie, napr. hotovostné aj bezhotovostné operácie priamo na pobočke. V tomto smere sú tak zvýhodnení klienti, ktorí aktívne využívajú elektronické bankovníctvo a preferujú online komunikáciu s bankou.

Ktoré banky už poplatky upravili?

V priebehu r. 2018 zmenili sadzobník svojich poplatkov viaceré banky: ČSOB, UniCredit Bank, Oberbank, Privatbanka, Reiffeisen bank..., nižšie sú uvedené tie, ktoré majú väčší podiel na  našom finančnom trhu aj viac klientov.

Poštová banka – zmeny od 1. 10. a 15.10.2018

 • poplatok za výber hotovosti na pobočke sa zvýšil z 2 € na 3 €
 • za zrýchlený príkaz na úhradu v rámci SEPA krajín klient uhradí až 20 € (predtým to boli 2 €), cez príkaz v internetovom bankovníctve 10 €
 • zavedené boli poplatky za poskytnutie úverov aj za predčasné výbery zo sporenia vo výške 5 – 10 % z danej sumy.

Všeobecná úverová banka – zmeny od 1.10.2018

 • zvýšili sa poplatky za výber z bankomatov, za výber debetnou kartou z cudzieho bankomatu je to 2,50 € a za výber kreditnou kartou banka účtuje poplatok 2 % z transakcie (min 7,60 €)
 • poplatok za poskytnutie spotrebného úveru je už 4 % z jeho sumy, predtým to boli 2 %

Ktoré banky upravia poplatky od 1. 1.2019?

Československá obchodná banka

 • zvýšia sa ročné poplatky za platobné karty a služby s nimi spojené, napr. za opätovné vydanie karty z dôvodu jej poškodenia alebo straty bude potrebné uhradiť 15 € (doteraz 10 €) a ročný poplatok za kreditné karty za zvyšuje o 6 €
 • smerom hore sa upravia aj poplatky za zmeny v zmluve o hypotekárnom úvere, navýšenie zo 150 € na 180 €.

Slovenská sporiteľňa

 • banka už spoplatňuje aj vloženie hotovosti na vlastný účet sumou 0,50 € (prvý vklad v mesiaci zostáva zdarma)
 • zavedené budú aj poplatky za vydanie viac než jednej platobnej karty k bežnému účtu
 • za poskytnutie úveru už žiadateľ zaplatí od 30 € do 300 €, podľa výšky požičanej sumy.

Tatra banka

 • za vklad v hotovosti na účet treťou osobou sa poplatok zvýšil o 100 % na 3 €
 • podobný nárast je tiež pri spracovaní písomného platobného SEPA príkazu na pobočke banky, predtým 1,50 €  teraz 3 €

Každá banka má  individuálny sadzobník poplatkov uvedený na svojej webovej stránke

Výška poplatkov  nie je legislatívne upravená, aktuálny prehľad o odplatách (poplatkoch a iných vybraných úhradách) vyžadovaných bankou od klienta pri jednotlivých druhoch obchodov možno nájsť aj na https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/.

Hodnocení kategorie 4.5
Vzostupný trend bankových poplatkov pokračuje hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

24 000
Výška pôžičky 350 € - 24 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
30 000
Výška pôžičky 300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.
15 000
Výška pôžičky 1 000 € - 15 000 €
Úrok od 7,9 %
Splatnosť 2 - 10 rokov
25 000
Výška pôžičky 1 000 € - 25 000 €
Úrok od 7,99 %
Splatnosť 12 - 108 mes.
30 000
Výška pôžičky 500 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 2 - 8 rokov

Diskuze