Slovensko sa dlhodobo drží na popredných priečkach vo výške požičaných peňazí na obyvateľa nielen v stredoeurópskom regióne, ale v rámci celej Európskej únie. Podľa štatistických údajov z úverových registrov (SRBI – Spoločný register bankových informácií a NRKI – Nebankový register klientských informácií) je v súčasnosti zadlžený každý tretí dospelý obyvateľ našej krajiny.

Zadlženosť obyvateľstva je stále vysoká

Najvyššiu dlžnú sumu tvoria úvery na bývanie

Z celkovej výšky dlhov, ktorá ku koncu 1. štvrťroka  2019 činila v objeme viac než 36 mld EUR, tvoria 71, 3 % financie požičané na zabezpečenie si vlastného bývania. To však nie je žiadne prekvapujúce zistenie ak vezmeme do úvahy, že úročenie hypotekárnych úverov je už dlhšie obdobie prakticky na minime. Aj keď akciové úrokové sadzby pod hranicou 1 % p. a. získa veľmi málo žiadateľov, aj sadzby v intervale 1, 50 % - 2, 00 % p. a. sú dostatočne lákavé na uzatvorenie hypotekárneho obchodu. Keď sa k tomu pripoja aj ďalšie  faktory ako napríklad to, že:

  • Slováci dlhodobo preferujú bývanie „vo svojom“ t.j. obstarať si vlastný byt či dom považujú za jednu zo svojich životných priorít
  • nájomných bytov v prijateľných cenových reláciách a vo vhodných lokalitách je veľmi málo
  • s priaznivým ekonomickým rastom sa zvyšujú aj platy, nezamestnanosť je na rekordne nízkej úrovni, ľudia majú k dispozícii (zatiaľ) dostatok vlastných finančných prostriedkov na splácanie úveru.

V poslednom období sa však aj po opakovaných zásahoch Národnej banky Slovenska (NBS) rast objemu hypotekárnych úverov spomalil na cca 10 % v apríli 2019 oproti 15 % v apríli 2017.

Niektorý zo spotrebiteľských úverov v súčasnosti spláca viac než 900 tisíc fyzických osôb

Hoci podobný trend mierneho spomaľovania objemu vykazujú aj spotrebiteľské úvery, zadlženosť je napriek sprísnenému posudzovaniu bonity žiadateľov stále vysoká. Podľa  vyjadrenia analytikov NBS sme „preúverovaní“. Priemerná suma dlhu z bankových a nebankových spotrebiteľských úverov vzrástla na približne 900 EUR na jedného dlžníka. Najviac je v tejto kategórii úverov zadlžená  populácia 35 – 55 ročných obyvateľov, no 10 % dlžníkov je už v dôchodkovom veku. Zvyšujú sa ceny energií, potravín, služieb, ekonomika sa začína prehrievať, takže sú možné riziká ďalšieho rastu spotrebiteľských úverov a následne aj  problémy s ich splácaním. 

Na dlh žijú nielen domácnosti, ale aj štát

Na internetovej stránke www.finance.gov.sk možno nájsť informácie o stave verejných financií na Slovensku. Pre tento rok bol resp. je naplánovaný vyrovnaný štátny rozpočet, no splnenia tohto cieľa sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedočkáme. Verejný dlh na hlavu sa stále zvyšuje – v r. 2015 činil 7 647 EUR, v r. 2018 už 8 140 EUR  a to všetko napriek tomu, že ekonomike sa darí, zvýšil sa výber daní aj iné príjmy do rozpočtu. Aj keď sa štátny a individuálny dlh nedajú objektívne porovnávať o zadlženosti možno hovoriť v oboch prípadoch. Na rozdiel od dlžníkov fyzických osôb alebo firiem však zodpovedných za stav verejných financií neohrozujú exekučné konania a sankcie.

Hodnocení kategorie 4.5
Zadlženosť obyvateľstva je stále vysoká hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

4 500
Výška pôžičky 500 € - 4 500 €
Úrok od 9 %
Splatnosť 8 – 12 mes.
15 000
Výška pôžičky 1 000 € - 15 000 €
Úrok od 7,9 %
Splatnosť 2 - 10 rokov
2 300
Výška pôžičky 160 € - 2 300 €
Úrok od 11,2 %
Splatnosť 60 - 100 týž.

Diskuze