V súvislosti s korona krízou sa podľa údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS) predpokladá v tomto roku prepad našej ekonomiky o viac než 10 % a jej oživenie sa očakáva až v roku 2022. Zároveň je známe, že slovenské domácnosti patria v zadlženosti k európskej špičke. Aj napriek opatreniam NBS sa ani v minulom roku tempo nárastu úverových produktov výraznejšie nespomalilo a pandemická situácia tak negatívne zasiahla už dosť napätú finančnú viacerých ľudí, čerpajúcich nejakú pôžičku. Dôkazom môže byť aj veľký záujem klientov jednotlivých bánk o odklad splátok aj refinancovanie úverov.

Zasiahla pandémia aj úrokové sadzby?

Na finančnom trhu sú stále v ponuke rôzne úverové produkty

Pandemická situácia ovplyvnila a  ovplyvňuje aj finančný sektor, ktorý na to reaguje a mnohých záujemcov o novú pôžičku tak asi zaujíma, ako to bude s podmienkami, za ktorých budú v najbližšom období poskytované bankové úvery. Ich  portfólio sa prakticky nezmenilo, vybrať si môže skoro každý, no prístup k novým financiám majú resp. budú mať niektorí žiadatelia sťažený. Banky aj v súvislosti s nepriaznivou ekonomickou prognózou v oblasti zamestnanosti sprísňujú posudzovanie bonity klienta . Problém so získaním spotrebiteľského úveru tak v súčasnosti môžu mať:

  • SZČO, žiadatelia pracujúci na dohody či skrátený pracovný úväzok
  • zamestnanci v oblasti cestovného ruchu, v gastro prevádzkach...
  • záujemcovia o úver, ktorí deklarujú príjem zo zahraničia.

Ako sa uvádza v úradnom Vestníku Európskej únie z 5. mája 2020, Európska centrálna banka prijala rozhodnutie na udržanie stability, s cieľom zachovať výhodné podmienky poskytovania bankových úverov tým, ktorí sú postihnutí korona krízou, najmä malým a stredným podnikateľom, ale aj domácnostiam. Akým spôsobom sa to v praxi prejaví na našom trhu s pôžičkami je zatiaľ obtiažne predpovedať.

Výška úrokových sadzieb sa zatiaľ dramaticky nezmenila

Na začiatok malé pripomenutie: výška úrokovej sadzby je síce jedným z ukazovateľov „výhodnosti“ pôžičky  a jej ceny, no určite objektívnejšia je hodnota RPMN (ročná percentuálna miera nákladov). Tento parameter zohľadňuje aj výšku poplatkov, ktoré súvisia s poskytnutím pôžičky, no ovplyvňuje ho tiež požičaná suma a doba splatnosti pôžičky.

Podľa štatistických údajov zverejnených na https://www.nbs.sk boli priemerné úrokové sadzby bankových spotrebiteľských úveroch pre domácnosti  pri úveroch do 1r. , 1 – 5 r. , nad 5r. na hodnotách:

  • za r. 2019 = 5,79 % p. a. –  4,93 % p. a. – 7,53 p. a.
  • za 1.Q.2020 = 5,90 % p. a. – 3,78 % p. a. – 7,40 % p. a.

V súčasnosti (jún 2020) je podľa internetových stránok jednotlivých bánk podobná výška úrokových sadzieb , napr. :

  • pri pôžičke v sume 1 000 €, s dobou splatnosti 1 r. je to interval  3,89 % p. a. - 14,8 % p. a  t.j. priemerne 8,87 % p. a., no takúto pôžičku možno pri akciových ponukách stále získať aj s 0 % úrokom
  • pri úvere 3 000 € so splatnosťou 5 r. je úročenie v intervale  4,7 % p. a. – 14,90 % p. a.

t.j. priemer okolo 9 % p. a.

Ako je aj z vyššie uvedeného zrejmé pandemické dôsledky zatiaľ s úročením úverových produktov príliš nepohli, podobne na stále nízkej úrovni zostali úroky na vkladoch, no smerom hore sa pohli viaceré bankové poplatky.  

Hodnocení kategorie 4.5
Zasiahla pandémia aj úrokové sadzby? hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 9 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze