Podľa nedávnych údajov, ktoré zverejnila spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (spoločnosť spravuje bankové aj nebankové úverové registre) bolo v období január až júl 2018 vyhlásených na Slovensku 7 624 osobných bankrotov. Za celý minulý rok to bolo viac než 5 200 bankrotov. Rekordné mesačné čísla boli zaznamenané v tohtoročnom júli, kedy zbankrotovalo 1 278 ľudí. Najviac ich bolo z Banskobystrického kraja a bankrotovali viac muži, hlavne vo veku 40 – 49 rokov.

Záujem ľudí o osobný bankrot neutícha

Tento interval sa však v budúcnosti môže celkom rýchlo zmeniť, pretože v súčasnosti sa najviac zadlžujú mladí ľudia vo veku okolo 30 rokov. Skladba ľudí, ktorí využívajú inštitút osobného bankrotu je  rôzna – od ľudí so základným vzdelaním až po vysokoškolsky vzdelaných, o bankrot žiadajú dôchodcovia, živnostníci, ručitelia, nezamestnaní..., pričom počet voči nim vedených exekúcií je v priemere 40 – 50 (dlžník rekordér mal podľa informácií z Centra právnej pomoci až 305 exekučných konaní).

Prečo sa osobnému bankrotu tak „darí“ ?

V prvom rade, byť zadlžený až „nad uši“, určite nie je nič príjemné, takže ľudia hľadajú možnosti ako to zmeniť. Asi najväčšiu skupinu dlžníkov rozhýbali zmeny v zákone o konkurze a reštruktualizácii, ktorý nadobudol účinnosť v minulom roku. Podrobnejšie informácie o týchto zmenách možno nájsť napríklad aj v staršom článku na tomto portáli: Osobný bankrot – možnosť na oddlženie.

Osobný bankrot sa stal dostupnejším, lacnejším nástrojom na oddlženie, je menej byrokratický aj transparentnejší. Stále sa síce nájdu spoločnosti aj fyzické osoby, ktoré by sa chceli priživiť na neznalosti dlžníkov o podmienkach a postupoch procesu oddlžovania, no väčšina záujemcov o osobný bankrot sa radšej zapíše do poradovníka na konzultácie v Centre právnej pomoci. Len tam totiž dostanú relevantné, bezplatné informácie ako postupovať a ako využiť šancu na nový finančný začiatok.

V drvivej väčšine prebehlo oddlženie osôb konkurzom, len niekoľko desiatok ľudí využilo možnosť splátkového kalendára. Je to však celkom pochopiteľné, pretože človek, ktorý má niekoľko exekúcií veľa majetku nemá a tak si ani nemá čo ponechať. Na vysvetlenie: pri konkurze odovzdá na speňaženie celý svoj majetok, v prípade splátkového kalendára si časť majetku môže ponechať, no musí pravidelne splácať sumu, ktorú mu určil súd.

Radšej bez bankrotu

Pre niektorých ľudí v dnešnej dobe je celkom normálne mať finančné záväzky aj vo vyššej sume. Splácame hypotéku, máme auto na leasing, vzali sme si úver na rekonštrukciu bytu... K tomu však treba pripočítať aj bežné mesačné potreby, výdavky na stravovanie, oblečenie, za služby mobilných operátorov, platby za elektrinu, vodu, kúrenie a zisťujeme, že naše osobné financie nie sú „naťahovacie“. Nestačia a tak prichádza ich doplnenie napr. ďalšou bezúčelovou pôžičkou. To je však už často cesta do dlhovej pasce, odkiaľ potom nebýva ďaleko k osobnému bankrotu.

Zadlžovanie Slovákov už viac rokov rastie (podľa štatistických údajov je zadlžených viac než 37 % domácností) a Národná banka Slovenska čoraz častejšie zasahuje, v snahe obmedziť túto nelichotivú tendenciu. V poslednom období sa znovu sprísnili podmienky poskytovania hypoték a zaviedol spotrebiteľský úverový strop. Spotrebné úvery patria k najviac využívaným úverovým produktom, preto je určite dobré zamyslieť sa nad tým, či nie je vhodnejšie radšej si na niečo našetriť svoje finančné prostriedky ako splácať požičané (samozrejme okrem istiny aj úroky). Kúpiť si niečo za vlastné určite poteší viac ako následne riešiť problém s oddlžením. Ani dostupnejší a jednoduchší osobný bankrot nie je žiadnym víťazstvom.

Hodnocení kategorie 4.5
Záujem ľudí o osobný bankrot neutícha hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 1 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

600
Výška pôžičky 50 € - 600 €
Úrok od 20 %
Splatnosť 1 – 24 mes.

Diskuze