Objem úverov na bývanie aj v roku 2019 stále stúpa napriek tomu, že Národná banka Slovenska (NBS) sprísnila a naďalej sprísňuje podmienky pre ich poskytnutie. Ceny bytov idú už dlhšie obdobie mierne nahor, no ceny domov nabrali opačný trend a úrokové sadzby na úverových produktoch si zatiaľ tiež držia nízku hladinu.

Záujem o úvery na bývanie pretrváva

Rečou čísiel

Podľa štatistických údajov, ktoré zverejnila na svojej internetovej stránke Národná banka Slovenska (www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Hypo/2019/2019_Uvery_na_byvanie.pdf)

Predstavoval objem úverov na bývanie k 31.4.2019 čiastku 28 385 695 tisíc EUR, kým k 31.1.2019 to bolo 27 799 623 tisíc EUR a k 31.12.2018 27 625 885 tisíc EUR. Najväčší podiel na tom mali naše najväčšie banky: SLSP poskytla približne 26,5 % hypotekárnych úverov na bývanie, VÚB 22 %, Tatra banka 14,25 %, ČSOB okolo 12 %. V úveroch zo stavebného sporenia jednoznačne dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s viac než 82 % trhovým podielom.

Na pripomenutie:

  • úroková miera je v tabuľke vyjadrená percentom z požičanej sumy na 1 rok
  • fixná úroková sadzba sa počas doby fixácie nemení, obdobie fixácie je dohodou medzi bankou a klientom
  • RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) predstavuje celkové náklady spojené s úverom, vyjadrené v % za rok t.j. čím nižšie %, tým výhodnejší úver

Aktuálne ponuky hypotekárnych úverov od niektorých bánk

Hypotekárny úver je „úver na pol života“. Jeho minimálna splatnosť je 4 roky a maximálna 30 rokov, je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Aj preto je dôležité vybrať si tú správnu, najvhodnejšiu, najprijateľnejšiu hypotéku, čo je určite proces zložitý. Rozumné môže  byť  využitie služieb overených hypotekárnych špecialistov, ale k dispozícii sú aj rôzne internetové porovnávače, ktoré môžu byť tiež nápomocné a v nasledovných riadkoch je výber z aktuálnej ponuky najväčších poskytovateľov na našom hypotekárnom trhu k 31.5.2019. Príkladom je u všetkých subjektov žiadosť o hypotekárny úver na bývanie v sume 50 000 €, s dobou splatnosti 25 rokov a fixáciou úrokovej sadzby na 5 rokov.

SLSP – Hypotéka bez prekážok : úroková sadzba 1,39 % p. a., RPMN 2,16 %, výška mesačnej splátky s poistením 197,39 %, jednorazový spracovateľský poplatok 89 €.

VÚB – Hypotéka na bývanie: úroková sadzba 1,39 % p. a., mesačné splátky 197,39 €, viac údajov až pri osobnej žiadosti

Tatra banka – Hypotéka: úroková sadzba 1,55 % p. a., RPMN 1,74 %, mesačná splátka s poistením od 201,14 €

ČSOB – Hypotéka s výhodami: úroková sadzba  1,35 % p. a., RPMN 1,66 %, mesačná splátka od 196 €, bez poplatku za spracovanie úveru.

Všetky uvedené ponuky sú akciové, zverejnené na webových stránkach jednotlivých bánk. Podobné ponuky však majú vo svojom portfóliu aj iné banky, napr. Oberbank ponúka do 30.9.2019 úročenie od 1,15 % p. a. a odpustenie spracovateľského poplatku, Prima banka garantuje do 30.6.2019 pri 4 ročnej fixácii úrok 1 % p. a. pre každého.

Ďalšie zmeny v poskytovaní hypoték sú pred dverami

Po predchádzajúcich opatreniach v roku 2018 aj od začiatku roka 2019, ktorými sa NBS snaží „ukotviť“ zadlžovanie sa slovenských domácností (zavedenie úverového stropu, obmedzenie poskytovania 90 % - 100 % hypoték...) vstúpia od 1. júla 2019 do platnosti aj ďalšie zmeny, týkajúce sa poskytovania hypotekárnych úverov na bývanie. Podiel hypoték v rozsahu 80 % až 90 % hodnoty nehnuteľnosti  (tzv. LTV) už bude môcť predstavovať maximálne 20 % zo všetkých poskytnutých hypoték. V praxi to znamená, že získať hypotéku nad 80 % ceny nehnuteľnosti bude pre priemerne bonitného žiadateľa asi nereálne. Na druhej strane však analytici očakávajú až do roku 2020 celkom stabilnú hladinu úrokových hypotekárnych sadzieb bez väčších výkyvov, možno len s ich miernym rastom. Faktom však zostáva, že v súčasnosti si na zabezpečenie vlastného bývania už nestačí len požičať, ale treba mať na tento účel našetrené aj vlastné finančné prostriedky.

Hodnocení kategorie 4.5
Záujem o úvery na bývanie pretrváva hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

Diskuze