Osobné, ale aj podnikateľské financie zažívajú v tomto období zaťažkávaciu skúšku. Pandémia prišla nečakane, zasiahla prakticky všetkých a všetko, finančný trh nie je výnimkou. Tí, ktorí v dobrých minulých časoch šetrili a majú akú – takú  finančnú rezervu sú určite v menšine. Viacero fyzických a právnických osôb však musí hľadať spôsob, ako toto nepriaznivé obdobie preklenúť. Štát sa síce snaží pomáhať, no nie všetkým je určená jeho prvá či druhá pomoc, takže väčšina ľudí si musí pomôcť sama. Niektorí začali hľadať nové zdroje príjmov formou ďalšieho zamestnania, iní analyzujú svoje výdavky s cieľom ušetriť a viacerí asi uvažujú aj nad spôsobom ako, kde, od koho si požičať. Ponuky pôžičiek síce sú, no aj pôžičkový trh sa mení.

Zmenami prechádza aj trh s pôžičkami

Čo je pripravené resp. čo sa mení

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zmeny urobili či robia všetky finančné subjekty – komerčné banky, nebankové spoločnosti, štátne finančné inštitúcie. Prístup k ich úverovým produktom je však podmienený splnením podmienok a to hlavne vhodnou bonitou žiadateľa, čo môže byť v dnešných neistých časoch aj problém. Na druhej strane je to pochopiteľný postoj poskytovateľov, pretože platí „niečo za niečo“, čo zvykne v súčasnosti s obľubou deklarovať aj jeden známy štátny predstaviteľ... Takže v ďalšej časti uvádzame niektoré konkrétnejšie zmeny, ktoré jednotliví poskytovatelia pôžičiek robia.

Komerčné banky

Tieto subjekty v prvom rade umožňujú odklad splátok (nie odpustenie splátok) hypotekárnych aj spotrebiteľských úverov na obdobie až 9 mesiacov. Podrobnejšie informácie „ako na to“ majú banky zverejnené na svojich internetových stránkach a v orientácii možno pomôžu aj informácie uvedené na portáli FinancieOnline.sk. Celý proces možno vybaviť aj online, čo je v dnešnom uzavretom priestore výhodnejšie, ako vystáť dlhý rad v kamenných pobočkách.

Podľa údajov zverejnených na www.banky.sk  najväčšie banky SLSP, VÚB, Tatra banka, Poštová banka, ČSOB už k 20.4.2020 evidujú tisíce žiadostí  o odklad splátok, hlavne spotrebiteľských úverov. Nové úverové produkty banky poskytujú aj naďalej, pred žiadosťou o niektorý z nich je určite vhodné overiť si ich aktuálne podmienky.

SZRB a Eximbanka

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Eximbanka, ktoré sú štátnymi bankami, poskytnú zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky a SZČO. Jedná sa o formu záruky na podnikový úver a úhradu úrokov z neho. Žiadateľ však musí splniť dané podmienky napr. minimálne na jeden rok udržať terajšiu zamestnanosť, mať uhradené všetky daňové a odvodové povinnosti a až potom môže získať úver od 10 000 € do 500 000 € so splatnosťou tri roky.

Nebankové spoločnosti

Nakoľko sa legislatívne usmernenie ohľadom možného odkladu splátok týka všetkých  poskytovateľov  pôžičiek s licenciou od Národnej banky Slovenska, na webových stránkach spoločností ako Silverside, Profi credit, Home credit možno tiež nájsť informácie ako postupovať resp. vyplniť formulár so žiadosťou o odklad splátok.

Novinkou je, že spoločnosť Friendly Finance Slovakia, s.r.o., poskytovateľ krátkodobých pôžičiek cez portál pozickomat.sk už žiadne nové pôžičky neposkytuje. Žiadosti o odklad doteraz nesplatených pôžičiek však prijíma.

Opakovanie je matkou múdrosti

Toto je často opakované, no aj pre finančnú oblasť platné tvrdenie a pri rozhodovaní požičať si , či nepožičať chýbajúce finančné prostriedky to platí viacnásobne. Prečo? Ak nezvládame platiť doterajšie záväzky, zvládneme ďalšie úverové zaťaženie? Nedajú sa získať potrebné peniaze aj inak, napríklad lepším manažovaním osobných financií, ktoré máme k dispozícii? Pôžička by mala byť jednou z posledných možností ako riešiť svoju finančnú situáciu. Najlepšie financie sú vlastné financie.

Hodnocení kategorie 4.5
Zmenami prechádza aj trh s pôžičkami hodnotenie návštevníkov 4.2/5 z 0 hlasov.

Spoľahlivé pôžičky

10 000
Výška pôžičky 400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná
6 000
Výška pôžičky 300 € - 6 000 €
Úrok od 18,93 %
Splatnosť 3 - 60 mes.
5 000
Výška pôžičky 500 € - 5 000 €
Úrok od 21 %
Splatnosť 60 mesiacov

Diskuze