Zoznam overených spoločností poskytujúcich pôžičky

50 000
Výška pôžičky
2 000 € - 50 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 2 000 € až 50 000 €
 • Doba splatnosti 6 až 96 mesiacov
 • Vybavenie úveru bez poplatkov a bez viazanosti
 • Fixné úrokové sadzby počas celej doby splácania Možnosť pripoistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba , občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území
 • Musí byť vo veku 18 až 62 rokov
 • Príjem danej osoby musí byť zdaňovaný na území Slovenska
 • K žiadosti musí byť predložený občiansky preukaz a doklady o príjme, špecifikované podľa kategórie žiadateľa
 • Výpis z osobného bankového účtu žiadateľa za posledné dva mesiace

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas pôsobiacej v 30 krajinách sveta a v súčasnosti sa radí v tomto segmente trhu k európskej špičke, pričom na Slovensku poskytla počas svojej pôsobnosti už viac ako 1,2 milióna… Viac informácií o spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Požičajte si až 50 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
30 000
Výška pôžičky
300 € - 30 000 €
Úrok od 7,9 %
Splatnosť 12 - 108 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 100 € až 30 000 €,
 • Splatnosť 12 až 108 mesiacov
 • Pre zamestnancov a podnikateľov
 • Pôžičky a úvery bez účelové, bez poplatkov za vybavenie

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť o pôžičku môže podať len osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • K žiadosti musí byť predložený občiansky preukaz a doklad preukazujúci adresu trvalého pobytu ako napríklad faktúra za energie, za mobil, SIPO
 • Žiadateľ musí mať trvalý príjem zo zamestnaneckého pomeru, podnikateľskej činnosti alebo poberať dôchodok
 • Výpis z bankového účtu na meno žiadateľa.

O spoločnosti

Poštová banka pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 21 rokov a s miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankovým subjektom v Slovenskej republike. Rozsiahla sieť pobočiek umožňuje klientom pohodlný prístup k štandardnej ponuke… Viac informácií o spoločnosti Poštová banka, a . s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 7,9 % Žiadosť o pôžičku
40 000
Výška pôžičky
2 000 € - 40 000 €
Úrok od 13 %
Splatnosť do 120 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Společnosť Finance 4you, a. s. pod týmto obchodným názvom úvery naďalej nesprostredkováva.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť dospelá osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • Zamestnanec, podnikateľ alebo dôchodca
 • K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz, potvrdenie o stálom príjme a zmluvu o nehnuteľnosti, ktorá súvisí so zaistením úveru – list vlastníctva
 • Výpis z osobného alebo podnikateľského účtu

O spoločnosti

Spoločnosť Finance4you, a. s. so sídlom v Bratislave je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Bola založená v roku 2008 ako SMART Capital, a. s., ktorá bola súčasťou spoločnosti SMART Corporation, a. s. so sídlom v Českej republike.… Viac informácií o spoločnosti Finance 4you, a. s.

Požičajte si až 40 000 € s úrokom od 13 % Žiadosť o pôžičku
40 000
Výška pôžičky
2 000 € - 40 000 €
Úrok od 10,5 %
Splatnosť 36-96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru 2 000 € - 40 000 €
 • Doba splatnosti 36 – 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 10,50 % p. a.
 • Zaistenie úveru nehnuteľnosťou

Podmienky pôžičky

 • Dospelá osoba spôsobilá na právne úkony
 • Trvalé bydlisko v SR
 • K dispozícii nehnuteľnosť, ktorá bude založená
 • Osobný bankový účet

O spoločnosti

Akciová spoločnosť Finance4you je na slovenskom finančnom trhu etablovaná už viac rokov a v súčasnosti podniká na základe licencie od NBS. Je výhradným finančným sprostredkovateľom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.… Viac informácií o spoločnosti Finance4you, a.s.

Požičajte si až 40 000 € s úrokom od 10,5 % Žiadosť o pôžičku
50 000
Výška pôžičky
100 € - 50 000 €
Úrok od 7,4 %
Splatnosť 13 - 72 mesiacov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť úveru 5 000 € - 50 000 €
 • Doba splatnosti 13 – 72 mesiacov

Podmienky pôžičky

 • Občan SR alebo ČR s trvalým pobytom na Slovensku
 • Žiadateľ musí mať minimálne 18 rokov a byť spôsobilý na právne úkony
 • Platný občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, preukaz poistenca...) trvalý zdroj príjmu

O spoločnosti

Spoločnosť COFIDIS a.s. bola založená vo Francúzsku a je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá má v súčasnosti svoje zastúpenie v ôsmich európskych štátoch. Špecializuje sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov v rôznych… Viac informácií o spoločnosti COFIDIS a.s.

Požičajte si až 50 000 € s úrokom od 7,4 % Žiadosť o pôžičku
30 000
Výška pôžičky
500 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 2 - 8 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Úver v intervale od 500 € do 30 000 €
 • Doba splatnosti 2 až 8 rokov
 • Úroková sadzba od 5,90 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Občan Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Platný preukaz totožnosti
 • Stabilný zdroj príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

Tatra banka a.s. patrí k najstarším bankovým inštitúciám na Slovensku a na finančnom trhu sa radí k trom najväčším bankám Od r. 1990 získala za svoje produkty viac než 120 ocenení a svoje služby poskytuje individuálnym klientom… Viac informácií o spoločnosti Tatra banka, a.s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
30 000
Výška pôžičky
300 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 8 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 300 € do 30 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • Peniaze k dispozícii na účte hneď po schválení

Podmienky pôžičky

 • Občan SR vo veku nad 18 rokov
 • Platný preukaz totožnosti
 • Predloženie dokladu o príjme (potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z daňového priznania...)
 • Existencia vlastného bankového účtu

O spoločnosti

Slovenská sporiteľňa a. s. patrí k najtradičnejším a najväčším bankám na Slovensku, od r. 2001 je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Erste Bank. Vo svojich pobočkách a tiež formou internetového bankovníctva poskytuje komplexné… Viac informácií o spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku

Celkom sme pre vás k dnešnému dňu sme porovnali 39 pôžičiek. Posledná aktualizácia vykonaná dňa 15 hod. 37 min.