Zoznam overených spoločností poskytujúcich pôžičky

30 000
Výška pôžičky
300 € - 30 000 €
Úrok od 4 %
Splatnosť 12 - 96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 100 € až 30 000 €,
 • Splatnosť 12 až 96 mesiacov
 • Pre zamestnancov a podnikateľov
 • Pôžičky a úvery bez účelové, bez poplatkov za vybavenie

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť o pôžičku môže podať len osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • K žiadosti musí byť predložený občiansky preukaz a doklad preukazujúci adresu trvalého pobytu ako napríklad faktúra za energie, za mobil, SIPO
 • Žiadateľ musí mať trvalý príjem zo zamestnaneckého pomeru, podnikateľskej činnosti alebo poberať dôchodok
 • Výpis z bankového účtu na meno žiadateľa.

O spoločnosti

Poštová banka pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 21 rokov a s miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankovým subjektom v Slovenskej republike. Rozsiahla sieť pobočiek umožňuje klientom pohodlný prístup k štandardnej ponuke… Viac informácií o spoločnosti Poštová banka, a . s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 4 % Žiadosť o pôžičku
10 000
Výška pôžičky
400 € - 10 000 €
Úrok od 19,9 %
Splatnosť Flexibilná

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky v rozsahu 400 € - 6 000 €
 • Doba splatnosti Flexibilná
 • Žiadne poplatky za vybavenie

Podmienky pôžičky

 • Plnoletá osoba
 • So stálym zdrojom príjmu
 • S trvalým bydliskom na území SR

O spoločnosti

Home Credit Slovakia a. s. je dlhoročným stabilným poskytovateľom nákupov na splátky a spotrebiteľských úverov rôzneho typu. Táto spoločnosť založená v roku 1999 poskytla na slovenskom finančnom trhu úvery za viac ako 200 miliónov eur. Je členom… Viac informácií o spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.

Požičajte si až 10 000 € s úrokom od 19,9 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
490 € - 25 000 €
Úrok od 6,9 %
Splatnosť 13-96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Flexi pôžičky do 25 000 €,
 • Splatnosť 13 až 96 mesiacov,
 • Prostriedky na účte do 24 hodín od schválenia úveru,
 • Možnosť poistenia úveru,
 • Jednoduché a zrozumiteľné úverové podmienky.

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba vo veku od 18 do 73 rokov,
 • Trvalý pobyt žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • Predložiť dva doklady totožnosti a doklad o príjme,
 • Žiadateľ musí byť minimálne 4 mesiace zamestnaný v súkromnej sfére alebo verejnej správe, prípadne byť SZČO s históriou.

O spoločnosti

Všeobecná úverová banka patrí medzi tri najväčšie bankové inštitúcie na Slovensku, má približne 30 % podiel na finančnom trhu a viac než 1, 3 milióna klientov. Má zastúpenie po celom Slovensku formou retailových pobočiek, obchodných a klientských… Viac informácií o spoločnosti VÚB, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 6,9 % Žiadosť o pôžičku
10 000
Výška pôžičky
500 € - 10 000 €
Úrok od 4,4 %
Splatnosť 3 mesiace - 5 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 500 € do 10 000 €
 • Doba splatnosti 3 mesiace až 5 rokov
 • Úrok od 4,4 % p. a. , priemerne 10 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba spôsobilá na právne úkony
 • Vek nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Platný preukaz totožnosti a výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace
 • Stály príjem, ktorý vyhovuje ratingovým kritériám

O spoločnosti

Žltý melón nie je banka ani nebanková spoločnosť, je to finančný portál fungujúci na princípoch kolektívneho požičiavania. Na slovenskom trhu pôsobí od r. 2012 a umožňuje ľuďom získať finančné prostriedky bezpečne a transparentne. Žltý… Viac informácií o spoločnosti iService, a.s.

Požičajte si až 10 000 € s úrokom od 4,4 % Žiadosť o pôžičku
24 000
Výška pôžičky
350 € - 24 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 12 - 96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžička od 350 € do 24 000 €
 • Doba splatnosti až 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 5,9 % p. a.
 • Bez poplatkov za poskytnutie pôžičky
 • Možnosť poistenia

Podmienky pôžičky

 • Fyzická osoba vo veku 18 – 65 rokov, s trvalým bydliskom na Slovensku
 • K žiadosti potrebné predložiť dva doklady totožnosti, občiansky preukaz + cestovný pas alebo vodičský preukaz
 • Preukázať stály zdroj príjmov, akceptovaný aj príjem zo zahraničia,
 • Existencia osobného bankového účtu mKonto
 • Bez negatívneho zápisu v úverových registroch a bez dlhov voči mBank

O spoločnosti

mBank pôsobí na slovenskom finančnom trhu od r. 2007 a ako prvá banková inštitúcia ponúkala on-line správu bankových služieb na internete pre každého klienta. Zabezpečila tým bezplatnú prevádzku základných bankových služieb v rámci internet bankingu… Viac informácií o spoločnosti mBank S.A

Požičajte si až 24 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
1 000 € - 25 000 €
Úrok od 7,99 %
Splatnosť 12 - 108 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 1 000 € až 25 000 €, úvery od 3 500 € do 200 000 €
 • Splatnosť pôžičiek 12 – 108 mesiacov, u úverov 121 mesiacov až 30 rokov
 • Účelové aj bez účelové varianty
 • Pre fyzické aj právnické osoby

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať štátny občan Slovenskej republiky, aj cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenska
 • Vek žiadateľa od 18 rokov do 65 rokov
 • Platný občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti
 • Pri úveroch nutné dokladovanie všetkých príjmov pre komplexné skúmanie bonity klienta
 • Nehnuteľnosť na zaistenie úveru sa musí nachádzať v tuzemsku

O spoločnosti

Do r. 2012 pôsobila na Slovensku Ľudová banka, ktorá po akvizícii ruskou Sberbank funguje od februára 2013 ako Sberbank Slovensko, a. s. Jej hlavným akcionárom je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG a jej 100 % akcionárom zas Sberbank Ruska.… Viac informácií o spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 7,99 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
50 € - 25 000 €
Úrok od 0 %
Splatnosť 7 dní - 42 mesiacov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky od 50 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti pôžičky do 42 mesiacov,
 • Jednoduché a rýchle vybavenie s minimom dokladov
 • Bez overovania príjmu

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť o pôžičku môže podať len fyzická osoba nad 18 rokov
 • Slovenské štátne občianstvo a bydlisko na území Slovenskej republiky
 • Uviesť požadované údaje, celé meno, korešpondenčnú adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu
 • Kontaktné spojenie e-mailom alebo mobilným telefónom

O spoločnosti

Služby pre pôžičkahneď.sk zabezpečuje online supermarket HyperFinancie.sk, ktorý vyhodnocuje pôžičky od bankových aj nebankových inštitúcií a ich porovnávaním a hodnotením umožňuje vybrať čo najvýhodnejšiu ponuku. K nesporným pozitívam v tomto… Viac informácií o spoločnosti Hyperia s.r.o.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 0 % Žiadosť o pôžičku
16 000
Výška pôžičky
800 € - 16 000 €
Úrok od 9,99 %
Splatnosť 12 - 84 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky poskytované do 16 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 84 mesiacov
 • Rýchle vybavenie na počkanie
 • Možnosť poistenia k pôžičke

Podmienky pôžičky

 • Žiadať o pôžičku môže plnoletá osoba, s trvalým pobytom na Slovensku
 • Predloženie dvoch dokladov totožnosti, u občana Slovenskej republiky je to občiansky preukaz a iný doklad ako je cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list
 • Nutné potvrdenie o výške príjmov tak, ako je to učené pre zamestnancov, dôchodcov a SZČO
 • Výpis z aktuálneho osobného bankového účtu žiadateľa

O spoločnosti

Home Credit Slovakia a. s. je dlhoročným stabilným poskytovateľom nákupov na splátky a spotrebiteľských úverov rôzneho typu. Táto spoločnosť založená v roku 1999 poskytla na slovenskom finančnom trhu úvery za viac ako 200 miliónov eur. Je členom… Viac informácií o spoločnosti Home Credit Slovakia a. s.

Požičajte si až 16 000 € s úrokom od 9,99 % Žiadosť o pôžičku
15 000
Výška pôžičky
1 000 € - 15 000 €
Úrok od 7,9 %
Splatnosť 2 - 10 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Úverové produkty až do 15 000 €,
 • Úroková sadzba od 7,9 % p. a.,
 • Doba splatnosti až 10 rokov,
 • Po splnení podmienok vrátenie poplatku za vybavenie pôžičky

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba s vekom nad 18 rokov,
 • Trvalý pobyt žiadateľa na území Slovenska,
 • Pravidelný príjem zo zamestnaneckého pomeru, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ niektorého dôchodku,
 • Platný doklad totožnosti, občiansky preukaz, cestovný pas.

O spoločnosti

Prima banka Slovensko , a. s. vznikla už v roku 1993 pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí na Slovensku. Po vstupe zahraničného investora sa v roku 2003 zmenil názov na Dexia banka Slovensko, a.s. a… Viac informácií o spoločnosti Prima banka Slovensko , a. s.

Požičajte si až 15 000 € s úrokom od 7,9 % Žiadosť o pôžičku
40 000
Výška pôžičky
2 000 € - 40 000 €
Úrok od 13 %
Splatnosť do 120 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Společnosť Finance 4you, a. s. pod týmto obchodným názvom úvery naďalej nesprostredkováva.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť dospelá osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • Zamestnanec, podnikateľ alebo dôchodca
 • K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz, potvrdenie o stálom príjme a zmluvu o nehnuteľnosti, ktorá súvisí so zaistením úveru – list vlastníctva
 • Výpis z osobného alebo podnikateľského účtu

O spoločnosti

Spoločnosť Finance4you, a. s. so sídlom v Bratislave je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Bola založená v roku 2008 ako SMART Capital, a. s., ktorá bola súčasťou spoločnosti SMART Corporation, a. s. so sídlom v Českej republike.… Viac informácií o spoločnosti Finance 4you, a. s.

Požičajte si až 40 000 € s úrokom od 13 % Žiadosť o pôžičku
40 000
Výška pôžičky
2 000 € - 40 000 €
Úrok od 10,5 %
Splatnosť 36-96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru 2 000 € - 40 000 €
 • Doba splatnosti 36 – 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 10,50 % p. a.
 • Zaistenie úveru nehnuteľnosťou

Podmienky pôžičky

 • Dospelá osoba spôsobilá na právne úkony
 • Trvalé bydlisko v SR
 • K dispozícii nehnuteľnosť, ktorá bude založená
 • Osobný bankový účet

O spoločnosti

Akciová spoločnosť Finance4you je na slovenskom finančnom trhu etablovaná už viac rokov a v súčasnosti podniká na základe licencie od NBS. Je výhradným finančným sprostredkovateľom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.… Viac informácií o spoločnosti Finance4you, a.s.

Požičajte si až 40 000 € s úrokom od 10,5 % Žiadosť o pôžičku
20 000
Výška pôžičky
500 € - 20 000 €
Úrok od 6,9 %
Splatnosť 6 - 72 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Online bankové pôžičky
 • Interval výšky pôžičky do 20 000 €
 • Fixácia úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti
 • Vybavenie výhradne online spôsobom

Podmienky pôžičky

 • Existencia osobného online účtu v internetovej banke
 • Vek od 18 rokov do 70 rokov, v prípade SZČO je to minimálne 21 rokov
 • Trvalý príjem zo zamestnaneckého pomeru, zo živnosti, podnikateľskej činnosti alebo poberanie niektorého z dôchodkov
 • Žiadateľ nesmie mať negatívny zápis v databázach Credit Bureau, SOLUS a Sociálnej poisťovni, pred preverovaním v týchto registroch je požadovaný súhlas dotknutej osoby

O spoločnosti

Na Slovensku začala internetová banka ZUNO svoju činnosť v roku 2010, v súčasnosti má viac než 140 000 klientov. Je súčasťou silnej rakúskej skupiny Raiffeisen Bank International, ktorá je jednou z vedúcich bankových skupín v regióne strednej a… Viac informácií o spoločnosti ZUNO BANK AG

Požičajte si až 20 000 € s úrokom od 6,9 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
650 € - 25 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 7 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru od 650 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • Úroková sadzba od 5,90 % p. a.
 • Fixné mesačné splátky po celú dobu splácania
 • Možnosť poistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ je občan vo veku od 18 rokov
 • Trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • Pravidelný čistý mesačný príjem minimálne 280 €
 • Platný občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti
 • Dokladovať zdroj príjmu zo závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti

O spoločnosti

UniCredit Bank na Slovensku vznikla v roku 2007 zlúčením UniBanky a HVB Bank Slovakia, ktoré pôsobili na slovenskom finančnom trhu od roku 1993. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je výkonná banka so stabilným postavením, v strednej a… Viac informácií o spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
3 000 € - 25 000 €
Úrok od 5,7 %
Splatnosť 1 – 7 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Výška úveru od 3 000 € do 25 000 €
 • Splatnosť 1 – 7 rokov
 • Úroková sadzba od 5,70 % p. a.
 • Bez ručenia, bez dokladovania účelu
 • Aj pre neklientov banky
 • Možnosť poistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Žiadosť môže podať fyzická osoba vo veku 18 – 65 rokov
 • Trvalé bydlisko žiadateľa je na území Slovenskej republiky
 • pPredloženie občianskeho preukazu + ďalšieho dokladu totožnosti
 • Pravidelný príjem zo závislej činnosti, z podnikania, dôchodok alebo iná pravidelná štátna dávka

O spoločnosti

OTP Banka Slovensko a.s. pôsobí na slovenskom finančnom trhu ako univerzálna banka, pričom jej majoritným vlastníkom s 98,94 % akcií je od roku 2002 maďarská OTP Bank Nyrt. Ústredie banky je v Bratislave a pobočky po celom území Slovenska, v… Viac informácií o spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 5,7 % Žiadosť o pôžičku
50 000
Výška pôžičky
100 € - 50 000 €
Úrok od 7,4 %
Splatnosť 13 - 72 mesiacov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť úveru 5 000 € - 50 000 €
 • Doba splatnosti 13 – 72 mesiacov

Podmienky pôžičky

 • Občan SR alebo ČR s trvalým pobytom na Slovensku
 • Žiadateľ musí mať minimálne 18 rokov a byť spôsobilý na právne úkony
 • Platný občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, preukaz poistenca...) trvalý zdroj príjmu

O spoločnosti

Spoločnosť COFIDIS a.s. bola založená vo Francúzsku a je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá má v súčasnosti svoje zastúpenie v ôsmich európskych štátoch. Špecializuje sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov v rôznych… Viac informácií o spoločnosti COFIDIS a.s.

Požičajte si až 50 000 € s úrokom od 7,4 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
600 € - 25 000 €
Úrok od 5,5 %
Splatnosť 12 - 96 mesiacov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť úveru od 600 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti 12 až 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 5,50 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť fyzická osoba vo veku od 18 rokov
 • Občianstvo SR
 • Predloženie dvoch dokladov totožnosti
 • Potvrdenie o výške príjmu
 • Osobný bankový účet

O spoločnosti

ČSOB je na slovenskom finančnom trhu dlhodobo etablovaná, disponuje širokým portfóliom služieb a produktov pre fyzické osoby aj podnikateľské subjekty. Vo vzťahu ku klientom preferuje hodnoty ako sú: efektivita, inšpirácia, rešpekt. Jej produkty… Viac informácií o spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 5,5 % Žiadosť o pôžičku
30 000
Výška pôžičky
500 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 2 - 8 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Úver v intervale od 500 € do 30 000 €
 • Doba splatnosti 2 až 8 rokov
 • Úroková sadzba od 5,90 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Občan Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov
 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Platný preukaz totožnosti
 • Stabilný zdroj príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

Tatra banka a.s. patrí k najstarším bankovým inštitúciám na Slovensku a na finančnom trhu sa radí k trom najväčším bankám Od r. 1990 získala za svoje produkty viac než 120 ocenení a svoje služby poskytuje individuálnym klientom… Viac informácií o spoločnosti Tatra banka, a.s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
30 000
Výška pôžičky
300 € - 30 000 €
Úrok od 5,9 %
Splatnosť 1 - 8 rokov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 300 € do 30 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • Peniaze k dispozícii na účte hneď po schválení

Podmienky pôžičky

 • Občan SR vo veku nad 18 rokov
 • Platný preukaz totožnosti
 • Predloženie dokladu o príjme (potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z daňového priznania...)
 • Existencia vlastného bankového účtu

O spoločnosti

Slovenská sporiteľňa a. s. patrí k najtradičnejším a najväčším bankám na Slovensku, od r. 2001 je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Erste Bank. Vo svojich pobočkách a tiež formou internetového bankovníctva poskytuje komplexné… Viac informácií o spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s.

Požičajte si až 30 000 € s úrokom od 5,9 % Žiadosť o pôžičku
25 000
Výška pôžičky
700 € - 25 000 €
Úrok od 6,73 %
Splatnosť 18 - 96 mesiacov

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Veľkosť pôžičky od 300 € do 30 000 €
 • Splatnosť 18 až 96 mesiacov
 • Úroková sadzba od 6.73 % p. a.

Podmienky pôžičky

 • Žiadateľ musí byť fyzická osoba, občan SR
 • Vek od 18 rokov
 • Platný preukaz totožnosti
 • Predloženie dokladu o výške príjmu
 • Existencia osobného bankového účtu

O spoločnosti

Raiffeisen banka je súčasťou silnej rakúskej finančnej skupiny RBI Group a už viac než 130 rokov poskytuje bankové služby širokému spektru klientov. Preferuje hodnoty ako: jednoduchosť, zrozumiteľnosť, transparentnosť a garancie. Vo… Viac informácií o spoločnosti Tatra banka, a.s.

Požičajte si až 25 000 € s úrokom od 6,73 % Žiadosť o pôžičku
50 000
Výška pôžičky
500 € - 50 000 €
Úrok od 8,9 %
Splatnosť 6 - 96 mes.

Rýchle informácie

Vlastnosti pôžičky

 • Pôžičky vo výške 500 € až 50 000 €
 • Doba splatnosti 6 až 96 mesiacov
 • Vybavenie úveru bez poplatkov a bez viazanosti
 • Fixné úrokové sadzby počas celej doby splácania Možnosť pripoistenia úveru

Podmienky pôžičky

 • Vek v deň podania žiadosti 18 až 75 rokov
 • Trvalý pobyt na území SR, u cudzincov povolenie na dlhodobý pobyt
 • Trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku:
 • Zamestnanec – trvalý príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • Fyzická osoba - podnikateľ – podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov,
 • Dôchodca – akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok.
 • Nie aktuálne PN, v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe
 • Vlastník bankového účtu

O spoločnosti

Obchodná značka Cetelem pôsobí na Slovensku už od roku 2000. V roku 2016 posilnila svoje postavenie zlúčením s jednou z najväčších bánk na svete - BNP Paribas, jednotkou v počte poskytnutých úverov v Európe. Počas 20 rokov existencie na Slovensku,… Viac informácií o spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Požičajte si až 50 000 € s úrokom od 8,9 % Žiadosť o pôžičku

Celkom sme pre vás k dnešnému dňu sme porovnali 34 pôžičiek. Posledná aktualizácia vykonaná dňa 21 hod. 48 min.