Finzo pôžička - až 500 € na čokoľvek

Recenzia Finzo pôžička

 • Pôžička v intervale 50 € - 600 €
 • Doba splatnosti v rozsahu 1 – 24 mesiacov
 • Nutnosť registrácie
 • Zmluvný poplatok a poplatok do záručného fondu

Rýchla žiadosť o pôžičku

Finzo recenzia

Tabuľka splátok Finzo pôžička

Výška pôžičky Dĺžka splácania Poplatok Celková čiastka
50 € 1 mes. 1.59 € 51.59 €
50 € 2 mes. 3.18 € 53.18 €
Finzo pôžička kalkulačka

Reprezentatívny príklad

Ak si požičiate sumu 50 € na 1 mesiac, zaplatíte celkom 51,59 €. Poplatok činí 1,59 €.

Na čo je pôžička vhodná

 • Na úhradu finančných záväzkov rôzneho druhu, na čokoľvek
 • Na financovanie bežných nákladov aj nákupy väčšieho rozsahu
 • Na preklenutie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov (do výplaty, do príchodu dôchodku)

Podrobné informácie

Podmienkou využitia služieb finzo.sk je registrácia na portáli (portál je prostredie na poskytovanie elektronických služieb, ktoré spravuje prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorého si môžu užívatelia požičať finančné prostriedky), ktorá sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára a kde je povinné vyplnenie osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo a tiež zadanie kontaktných údajov: číslo telefónu a e-mailová adresa. Registrovať sa môže fyzická aj právnická osoba. V prípade registrácie dlžníka (dlžník je občan s trvalým pobytom v niektorom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku, starší než 21 rokov, ktorý podal žiadosť o úver prostredníctvom portálu a úver mu bol aj prostredníctvom portálu poskytnutý) sa požaduje uhradenie 1 centu z vlastného bankového účtu žiadateľa alebo naskenovanie občianskeho preukazu. Pri registrácii je tiež potrebné zvoliť si heslo a užívateľské meno, ktoré bude používané pri vstupe na portál a následne obdrží užívateľ od prevádzkovateľa PIN kód. Každému užívateľovi je tiež vytvorený užívateľský účet (užívateľský účet je osobný účet užívateľa na portáli, ktorý je spravovaný prevádzkovateľom a používa sa na sledovanie transakcií urobených na základe úverových zmlúv a kde tiež užívateľ prijíma aj odosiela platby) a vlastné konto.

Užívateľ, ktorý chce získať pôžičku, si môže okrem výšky a doby splatnosti stanoviť aj maximálnu výšku úrokovej sadzby, ktorú je ochotný akceptovať a jeho žiadosť je potom zaradená do aukcie (aukcia je postup na uzatvorenie úverovej zmluvy medzi dlžníkom a veriteľom po výbere najvhodnejšej ponuky), kde jednotliví investori dávajú svoje ponuky. Ak nepríde k zmluvnej dohode do 7 kalendárnych dní, žiadosť je zamietnutá a aukcia považovaná za neúspešnú. Užívateľ však môže zadať ďalšiu žiadosť s rovnakými alebo inými parametrami. V prípade úspešnej aukcie a uzatvorenia zmluvy, prevedie prevádzkovateľ požadované finančné prostriedky na užívateľský účet dlžníka.

Prevádzkovateľ t.j. Finzo.sk vedie aj virtuálny účet investorov (veriteľov) a vykonáva tiež informatívny rating dlžníkov. Splácanie pôžičky je zakotvené v úverovej zmluve, dohodnuté splátky sú uhrádzané na bežnom účte portálu, podobne ako aj poplatky za dohodnuté služby a sankčné poplatky súvisiace s prípadnými problémami so splácaním. Dlžník tiež môže úver predčasne splatiť, ale za poplatok určený v cenníku. Užívateľ môže svoju registráciu na portáli z vlastnej vôle ukončiť, ale musí mať uhradené všetky záväzky a zostatok na jeho užívateľskom účte je nulový.

Pôžička je určená:

 • Pre záujemcov, ktorým vyhovujú virtuálne elektronické služby
 • Pre tých, ktorí si chcú vybrať pôžičku na základe ponukovej aukcie
 • Pre toho, kto nemá problém s poskytnutím údajov na analýzu svojej bonity

Pôžička nie je určená:

 • Pre tých, ktorí chcú získať pôžičku priamym jednaním s vybraným poskytovateľským subjektom
 • Pre ľudí, ktorí neakceptujú povinnú registráciu na portáli
 • Tým žiadateľom, ktorým nevyhovuje výška úrokovej sadzby a viaceré poplatky za elektronické služby