Najčastejšie otázky Finzo pôžička

Recenzia Finzo pôžička

  • Pôžička v intervale 50 € - 600 €
  • Doba splatnosti v rozsahu 1 – 24 mesiacov
  • Nutnosť registrácie
  • Zmluvný poplatok a poplatok do záručného fondu

Rýchla žiadosť o pôžičku

Najčastejšie otázky Finzo pôžička

Otázka Odpoveď
Akým spôsobom možno získať finančné prostriedky od FINZO? Podrobný popis získania pôžičky krok za krokom, je zverejnený na www.finzo.sk, takže stačí navštíviť uvedenú stránku a dodržať daný postup. V prípade využitia telefonického kontaktu je možné získať informáciu priamo od obchodných zástupcov spoločnosti.
Aký typ pôžičky možno získať? Vo všeobecnosti tvoria ponukové portfólio menšie, krátkodobé úvery so splatnosťou 30,60 alebo 90 dní a vyššie úvery so splácaním po dobu 6,12,24 mesiacov. Výška pôžičky je variabilná, závisí od bonity a možno získať 50 € - 10 000 €.
Ako prebieha splácanie? Uhrádzajú sa mesačné splátky v dohodnutej výške a v dohodnutom termíne, pričom sa využíva virtuálny užívateľský účet.
Čo znamená termín virtuálny účet? Je to účet, ktorým je možné presúvať finančné prostriedky medzi bežným bankovým účtom a portálom.
Aké vysoké je úročenie pôžičiek? To je veľmi individuálne, závisí od viacerých faktorov, ale v podstate celková výška úrokovej sadzby predstavuje celkové náklady veriteľa v %, ktoré sa skladajú z úroku hradeného investorovi a provízie pre portál.
Úverové hodnotenie – čo je to? Je to číselná hodnota, ktorá vyjadruje schopnosť splácať úver. Počíta ju portál na základe údajov z úverových registrov, výšky príjmu žiadateľa aj jeho dostupných majetkových pomerov.
Čo znamená poplatok do záručného fondu? Záručný fond uhrádza platby investorom v prípade, ak dlžník nespláca svoje záväzky. Platba predstavuje 3 % sumy úveru.

Pôžička je určená:

  • Pre záujemcov, ktorým vyhovujú virtuálne elektronické služby
  • Pre tých, ktorí si chcú vybrať pôžičku na základe ponukovej aukcie
  • Pre toho, kto nemá problém s poskytnutím údajov na analýzu svojej bonity

Pôžička nie je určená:

  • Pre tých, ktorí chcú získať pôžičku priamym jednaním s vybraným poskytovateľským subjektom
  • Pre ľudí, ktorí neakceptujú povinnú registráciu na portáli
  • Tým žiadateľom, ktorým nevyhovuje výška úrokovej sadzby a viaceré poplatky za elektronické služby