Pôžička od Poštovej banky až 30 000 €

Recenzia Poštová banka

 • Pôžičky vo výške 100 € až 30 000 €,
 • Splatnosť 12 až 96 mesiacov
 • Pre zamestnancov a podnikateľov
 • Pôžičky a úvery bez účelové, bez poplatkov za vybavenie

Poštová banka recenzia

Tabuľka splátok Poštová banka

Výška pôžičky Doba splatnosti Mesiačná splátka
5 000 € 96 mesiacov 63.27 €

Reprezentatívny príklad

Pri pôžičke vo výške 5 000 €, s dobou splatnosti 8 rokov, s úrokovou sadzbou 5 %* p. a., s počtom mesačných splátok 95 vo výške 63,52 € a s poslednou 96. splátkou vo výške 63,27 €, s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 50 €, je RPMN vo výške 5,40 % a celková suma, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, je 6 147,67 €. Výška splátky je uvedená bez Poistenia schopnosti splácať úver. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Na čo je pôžička vhodná

 • Na rekonštrukciu bytu, úpravu vnútorných aj vonkajších priestorov domu
 • Zakúpenie rodinnej dovolenky
 • Na financovanie podnikateľských projektov
 • Na osobnú spotrebu, zaplatenie jazykového kurzu v zahraničí, nákup novej elektroniky do domácnosti, opravu auta

Podrobné informácie

Za Poštovou bankou, a .s. stojí veľká finančná skupina čo zaručuje potenciálnym klientom pomerne nízko úročené pôžičky a úvery, solidárny prístup bez nahliadania do úverových registrov, takže ponuka banky z tohto segmentu jej činnosti patri medzi pozitívne hodnotené produkty na slovenskom finančnom trhu. Pôžičky a úvery sú poskytované fyzickým aj právnickým osobám, v prevažnej miere ako bez účelové. Poštová banka ponuku svojich pôžičiek priebežne upravuje a obmieňa, v súčasnosti sa zameriava na spotrebné úvery s pracovným názvom Dobrá pôžička a Lepšia splátka. Spotrebný úver Dobrá pôžička umožňuje získať pôžičku v rozsahu od 100 € až do 30 000 €, s dobou splatnosti 5 mesiacov až 9 rokov. Jej vybavenie je bez poplatku za schválenie, bez nutnosti dokladovať na čo budú finančné prostriedky použité. O uvedenú pôžičku môžu požiadať osoby, ktoré sú v stálom zamestnaneckom pomere , podnikatelia a tiež dôchodcovia starobní, invalidní aj výsluhoví. Podľa toho, k akej skupine patria dokladajú doklady o výplate mzdy, daňové priznanie alebo rozhodnutie o priznaní dôchodku. Ak nie sú doteraz klientmi Poštovej banky, nutné je doložiť aj výpis bankového účtu, na ktorý sú potom finančné prostriedky zaslané.

V prípade žiadosti o poskytnutie sumy blízkej k maximálnej hranici úveru môže banka žiadať zaistenie, väčšinou sa jedná o ručenie nehnuteľnosťou, ale žiadateľ nemusí byť nevyhnutne aj jej vlastníkom. Ponúkaná je aj možnosť pripoistenia úveru a odkladu mesačných splátok až o 6 mesiacov bez poplatku za túto službu. Predčasné splatenie pôžičky je tiež bezplatné, ale na druhej strane omeškanie splátok sankcionované. Produkt Lepšia splátka je typ konsolidačného úveru, o ktorý je v poslednom období značný záujem zo strany spotrebiteľskej verejnosti. Jeho výška môže byť v intervale od 3 500 € do 20 000 € a splatnosť 3 až 10 rokov. Poplatok za poskytnutie takéhoto typu úveru je 2 % zo sumy úveru splácaním z účtu v Poštovej banke, ale až 4 % ak je úver splácaný z inej bankovej inštitúcie. Poplatok za vedenie úverového účtu nie je žiadny.

Podmienkou na získanie Lepšej splátky je existencia aspoň jedného úverového produktu v niektorej z bánk, môže ísť aj o kreditnú kartu alebo nepovolené prečerpanie účtu a tiež o pôžičku v nebankovej spoločnosti. Aj v tomto prípade je podmienkou na získanie tohto bankového produktu vek 18 až 62 rokov, trvalý pobyt na Slovensku a stály príjem. Možné je aj predčasné splatenie, odklad mesačných splátok a využiť aj poistenie pre prípad nepriaznivej finančnej situácie.

Dostupná pôžička je určená pre široký okruh žiadateľov, je to pôžička na čokoľvek, bez ručenia a bez poplatku za jej vybavenie, pre klientov Poštovej banky stačí predložiť občiansky preukaz. Pri tejto pôžičke je možné získať finančné prostriedky vo výške 400 € až 7 000 €, pri čom po celú dobu splácania t. j. 1 až 6 rokov je fixovaná výška mesačných splátok. Okrem zamestnancov a podnikateľov môžu požiadať o pôžičku dôchodcovia až do veku 70 rokov ale s tým, že požičané prostriedky musia splatiť najneskôr do troch rokov.

Pôžička je určená:

 • Pre tých, ktorí si potrebujú vybrať pôžičku zo širokého intervalu sumy, aj rôznej doby jej splatnosti
 • Pre toho, kto potrebuje vyšší spotrebný úver a nevlastní nehnuteľnosť
 • Pre toho, kto ocení možnosť bezplatného odkladu splátok
 • Pre toho, kto si chce poistiť úver a pri tom hrať o splátkové prázdniny
 • Pre tých, ktorí chcú konsolidovať svoje úvery

Pôžička nie je určená:

 • Pre toho, kto nemá zamestnanie alebo podniká menej než dva roky
 • Pre toho, kto nemá trvalý pobyt na území Slovenska
 • Pre tých, ktorí preferujú možnosť získania pôžičky z nebankových spoločností
 • Pre tých, ktorí si chcú vybrať pôžičku z rozsiahlejšej ponuky druhov a typov

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku