Najčastejšie otázky Poštová banka

Recenzia Poštová banka

 • Pôžičky vo výške 100 € až 30 000 €,
 • Splatnosť 12 až 108 mesiacov
 • Pre zamestnancov a podnikateľov
 • Pôžičky a úvery bez účelové, bez poplatkov za vybavenie

Rýchla žiadosť o pôžičku

Najčastejšie otázky Poštová banka

Otázka Odpoveď
Naozaj mi stačí k vybaveniu pôžičky predložiť len platný občiansky preukaz? V prípade ak ste už klientom Poštovej banky naozaj postačuje len tento doklad. U nových žiadateľov je ešte potrebné potvrdenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky.
Som starobný dôchodca a mám 65 rokov, môžem aj ja požiadať o pôžičku? Samozrejme a môžete si vybrať produkt, ktorý vám vyhovuje. Obmedzená je len výška splatenia pôžičky, vo vašom prípade je potrebné vrátiť prostriedky do troch rokov od poskytnutia pôžičky.
Pracujem ako živnostník a v poslednom zdaňovacom období som vykázal záporný hospodársky výsledok. Môžem dostať z vašej banky úver? Ku každému žiadateľovi uplatňujeme individuálny prístup, snažíme sa jeho bonitu posudzovať komplexne nie jednorázovo. V prípade SZČO je dôležitý hlavne daňový základ v posledných 2 daňových priznaniach.
Chcela by som predčasne splatiť úver, ako mám postupovať? Pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť buď v plnej výške alebo čiastočne formou mimoriadnej splátky. O vašom zámere však musíte banku upovedomiť aspoň 1 mesiac pred termínom splatenia.
Môžem si úver poistiť? Áno, na výber ponúkame dva druhy poistenia. Základný súbor poistenia sa vzťahuje na poistenie schopnosti splácať úver hlavne zo zdravotných dôvodov. Komplexný súbor okrem toho pokrýva aj iné možné nepriaznivé okolnosti ako napr. stratu zamestnania.
Spotrebný úver chcem použiť na menšiu rekonštrukciu bytu, ale aj na osobnú spotrebu. Aké doklady o jeho použití musím doložiť? Žiadne doklady nepožadujeme, úver je na čokoľvek, môžete ho využiť bez obmedzenia podľa vašich osobných potrieb a predstáv.

Pôžička je určená:

 • Pre tých, ktorí si potrebujú vybrať pôžičku zo širokého intervalu sumy, aj rôznej doby jej splatnosti
 • Pre toho, kto potrebuje vyšší spotrebný úver a nevlastní nehnuteľnosť
 • Pre toho, kto ocení možnosť bezplatného odkladu splátok
 • Pre toho, kto si chce poistiť úver a pri tom hrať o splátkové prázdniny
 • Pre tých, ktorí chcú konsolidovať svoje úvery

Pôžička nie je určená:

 • Pre toho, kto nemá zamestnanie alebo podniká menej než dva roky
 • Pre toho, kto nemá trvalý pobyt na území Slovenska
 • Pre tých, ktorí preferujú možnosť získania pôžičky z nebankových spoločností
 • Pre tých, ktorí si chcú vybrať pôžičku z rozsiahlejšej ponuky druhov a typov