Prima banka - úver až do 15 000 €

Recenzia Prima Banka

 • Úverové produkty až do 15 000 €,
 • Úroková sadzba od 7,9 % p. a.,
 • Doba splatnosti až 10 rokov,
 • Po splnení podmienok vrátenie poplatku za vybavenie pôžičky

Prima Banka recenzia

Tabuľka splátok Prima Banka

Výška pôžičky Doba splatnosti Mesiačná splátka
5 000 € 108 mesiacov 82 €
10 000 € 108 mesiacov 141 €
15 000 € 108 mesiacov 195 €

Reprezentatívny príklad

Mesačná splátka vrátane poistného 195 €. Úrok 7,90% p.a., RPMN 9,15%, počet splátok 108. Celková čiastka, ktorú zaplatíte je 22 084 €. Jednorazový poplatok za poskytnutie úveru 450 €.

Na čo je pôžička vhodná

 • Na optimalizáciu úverov od iných poskytovateľov,
 • Ako bez účelový úver na zariadenie domácnosti, nákup materiálu na menšie rekonštrukčné práce v byte alebo dome,
 • Fnancovanie záhradných úprav, nákup záhradnej techniky,
 • Zaplatenie rekondičného pobytu pre seniorov,
 • Na čokoľvek, na kúpu nového motocykla, športových potrieb, tabletu alebo domáceho kina.

Podrobné informácie

Pôžičky od Prima banky majú formu klasického bez účelového spotrebného úveru, ktorý sa líši od iných podobných bankových produktov v tom, že po učenej dobe splácania a po splnení podmienok daných bankou, bude klientovi vrátený poplatok za poskytnutie pôžičky. V prípade, ak si klient určí maximálnu dobu splatnosti svojej pôžičky t. j. 10 rokov, pri bezproblémovom splácaní mu Prima banka vráti úroky vo výške 10 mesačných splátok. Momentálne má banka nastavené akciové úrokové sadzby, zvyčajne sa však pohybujú v závislosti od typu úverového produktu od 9,90 % do 19,90 % p. a. a RPMN v rozsahu 10,78 % - 27,14 %. Ku všetkým produktom sa doporučuje zriadiť poistenie pre prípad neschopnosti splácania, ktoré je možné dojednať priamo na pobočke. Ponúkajú sa 2 súbory poistenia, v sumách 2,45 % alebo 4,95 % z výšky mesačnej splátky. Bez účelový úver Pôžička možno vybaviť na pobočke banky len na občiansky preukaz (ak je žiadateľ o pôžičku už existujúci klient Prima banky) a bez ručiteľa. V opačnom prípade banka požaduje aj doklady o trvaní zamestnaneckého pomeru v dĺžke minimálne 3 mesiace a trvanie podnikateľskej činnosti aspoň po dobu 12 mesiacov. Získané finančné prostriedky je možné použiť na čokoľvek, pri včasnom a riadnom splácaní možnosť vrátenia poplatku za poskytnutie pôžičky, ktorý činí 3 % z objemu požičaných prostriedkov. Výšku mesačnej splátky je možné nastaviť podľa vlastných potrieb už od 19 € mesačne, pričom je však vhodné brať do úvahy fakt, že čím menšia mesačná splátka, tým vyššia doba splatnosti a celková suma za odplatu.

Produkt Preneste si pôžičku je možné využiť na konsolidáciu úverov od iných, maximálne 5 subjektov, do výšky 15 000 €. Úroková sadzba začína od 7,90 % p. a. , čím možno v niektorých prípadoch znížiť výšku mesačných splátok a získať voľné finančné prostriedky na iné použitie. V prípade splácania takejto pôžičky z Osobného účtu zriadeného v Prima banke po dobu 18 mesiacov, je možné vrátenie celého poplatku za poskytnutie úveru. V prípade pôžičky v sume 10 000 € sa jedná o 300 € bonus. Hypotéka s momentálne garantovaným úrokom 1,8 % p. a. s fixáciou na 3 roky, bez poplatku za poskytnutie je ďalším produktom v portfóliu banky. Pri prenesení hypotéky od iných nevyžaduje nový znalecký posudok a akceptované je zaistenie úveru pôvodne založenou nehnuteľnosťou. Minimálna výška tohto úveru je 5 000 €, splatnosť 11 – 40 rokov, žiadosť je posudzovaná okamžite.

Prečerpanie účtu je určené len pre klientov banky, do výšky 1 500 €, ale s minimálnym výberom 100 €. Účet musí mať tiež svoju históriu a aktívny pohyb, hlavne na príjmovej strane. Využitie prostriedkov je bez účelové a prostriedky do výšky úverového rámca sú stále k dispozícii.

Pôžička je určená:

 • Pre tých, ktorí ocenia osobný, individuálny prístup na pobočkách,
 • Pre toho , kto je už klientom banky a má zriadený osobný účet,
 • Pre toho, ktorý chce optimalizovať svoje úverové zaťaženie,
 • Pre tých, ktorí si chcú požičať vyššiu sumu finančných prostriedkov.

Pôžička nie je určená:

 • Pre tých, ktorí nemajú zdroj príjmov,
 • Pre toho, kto by si chcel vyberať vhodnú pôžičku zo širšej ponuky produktov,
 • Tomu, komu viac vyhovuje on-line komunikácia s poskytovateľom pôžičky,
 • Pre tých, ktorí vyžadujú pôžičku bez poplatkov za jej vybavenie.

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku