Profi Credit pôžička do 6000 na čokoľvek

Recenzia Profi Credit

 • Pôžičky pre fyzické aj právnické osoby
 • Pre občanov výška pôžičky až 6 000 €, pre podnikateľov až 10 000 €

Profi Credit recenzia

Rýchly prehľad

 • Suma : 300 € - 6 000 €
 • Splatnosť: 3 - 60 mesiacov
 • Spôsob poukázania: prevod
 • Musí byť zamestnanec: áno
 • Min. príjem : áno
 • Potvrdenie o príjme: áno
 • Kontroluje register : áno
 • Prvá pôžička zadarmo: nie
 • Nutná registrácia : nie
 • Potrebné dokumenty: OP a potvrdenie o príjme
 • RPMN : 37.7 %
 • Ručiteľ / ručenia: podľa výšky pôžičky
 • Účel : bezúčelová
 • Dĺžka vybavenia: 24 hodín
 • Možno komplet vybaviť online: nie
 • Predčasné splatenie zadarmo : nie
 • Poplatok za poskytnutie: nie
 • Občianstvo : SK
 • Veková hranica / rozsah: 18 - 69 rokov
 • Bankový účet: áno

Tabuľka splátok Profi Credit

Výška pôžičky Doba splatnosti Poplatok Celkom zaplatíte
1 000 € 42 mesiacov 375.50 € 1 375.50 €

Reprezentatívny príklad

Spotrebiteľský úver vo výške od 300 € do 6 000 €, so splatnosťou 3 až 60 mesiacov. RPMN pri splatnosti od 3 do 6 mesiacov (vrátane) max. 28,00 %, RPMN pri splatnosti nad 6 do 12 mesiacov (vrátane) max. 35,14 %, RPMN pri splatnosti nad 12 do 60 mesiacov max. 20,70 %. Výška pôžičky: 1 000 €, doba splatnosti: 42 mesiacov, poplatok za poskytnutie: 0 €, mesačná splátka: 32,75 €, ročná úroková sadzba: 18,94 %, RPMN max.: 20,68 %, spolu uhradíte: 1 375,50 €.

Na čo je pôžička vhodná

 • Pre občanov na uhradenie bežných životných nákladov
 • Na zakúpenie dovolenky, úhradu kúpeľného pobytu, na zariadenie detskej izby, na zaplatenie jazykového kurzu
 • Na vyriešení prechodného nedostatku financií v podnikaní
 • Na rozbehnutie živnostenskej činnosti

Podrobné informácie

Spoločnosť PROFI CREDIT poskytuje pôžičky občanom aj podnikateľom v širokom rozpätí od pár stoviek eur až do hodnoty niekoľkých desiatok tisíc eur. Menšie sumy možno získať ako online pôžičku, peniaze sú na účte rýchlo, ale pri vyšších sumách je vyžadované zaistenie úveru zmenkou alebo nehnuteľným majetkom a to bez ohľadu na to, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu. Všetky pôžičky sú však hlavne administratívne náročné, ich vybavovanie hraničí s byrokraciou. Táto nebanková spoločnosť žiada neúmerne veľa dokladovania, čo môže mnohých potenciálnych žiadateľov o pôžičku aj odradiť.

Pôžička pre občanov je určená pre široký okruh spotrebiteľov. Výšku zamestnaneckého úveru je možné zvoliť v rozpätí od 300 € do 6 000 €, jeho splatnosť v rozsahu 3 až 60 mesiacov. Úver je bez ručenia, bez účelový, možno podať online žiadosť, peniaze na účte do niekoľkých minút od schválenia. Pred tým je však nutné predložiť doklady: zamestnanec predkladá originál potvrdenia zamestnávateľa o výške príjmu alebo tzv. alternatívny balík dokladov, ktorý obsahu kópiu pracovnej zmluvy, výpisy z účtu na ktorý je zasielaná výplata alebo výplatné pásky za posledné 3 mesiace. Dôchodca dokladá aktuálny výmer o dôchodku a doklad o jeho vyplatení na bankový účet.

Úver pre podnikateľov těm, ktorí podávajú daňové priznanie a sú zapísaní v podnikateľských registroch v Slovenskej republike. Pozitívny je v tomto prípade fakt, že tento typ úveru môže dostať aj začínajúci živnostník, ktorý to má inak so získavaním finančných prostriedkov pri rozbiehaní živnosti mnoho krát veľmi ťažké, nakoľko pre banky je nebonitným klientom. Výška úveru je od 1 000 € do 10 000 €, so splatnosťou na obdobie 12 až 60 mesiacov (Pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou až do 33 000 €, prípadne individuálne posúdenie).

Pôžička je určená:

 • Pre tých, ktorým vyhovuje klientská podpora formou osobných kontaktov s prideleným viazaným finančným agentom
 • Pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky ako kapitál do podnikateľskej činnosti,
 • Pre tých, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľného majetku, ktorým je možné zaistenie úveru,
 • Pre tých žiadateľov, ktorí patria k bonitným klientom a zároveň nie sú vedení v registroch dlžníkov.

Pôžička nie je určená:

 • Pre tých, ktorým nevyhovuje administratívna náročnosť pri vybavovaní pôžičky
 • Pre tých, ktorí nemôžu preukázať stály príjem
 • Pre tie subjekty, ktoré majú záujem o úver bez zaistenia
 • Pre tých, ktorí potrebujú len rýchlu krátkodobú pôžičku

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku