Profi Credit pôžička do 6000 na čokoľvek

Recenzia Profi Credit

 • Pôžičky pre fyzické aj právnické osoby
 • Pre občanov výška pôžičky až 3 000 €, pre podnikateľov až 6 000 €
 • Administratívna náročnosť, množstvo požadovaných dokladov k žiadosti o úver

Profi Credit recenzia

Rýchly prehľad

 • Suma : 100 € - 6 000 €
 • Splatnosť: 2 - 42 mesiacov
 • Spôsob poukázania: prevod
 • Musí byť zamestnanec: áno
 • Min. príjem : áno
 • Potvrdenie o príjme: áno
 • Kontroluje register : áno
 • Prvá pôžička zadarmo: nie
 • Nutná registrácia : nie
 • Potrebné dokumenty: OP a potvrdenie o príjme
 • RPMN : 37.7 %
 • Ručiteľ / ručenia: podľa výšky pôžičky
 • Účel : bezúčelová
 • Dĺžka vybavenia: 24 hodín
 • Možno komplet vybaviť online: nie
 • Predčasné splatenie zadarmo : nie
 • Poplatok za poskytnutie: nie
 • Občianstvo : SK
 • Veková hranica / rozsah: 18 - 69 rokov
 • Bankový účet: áno

Tabuľka splátok Profi Credit

Výška pôžičky Doba splatnosti Poplatok Celkom zaplatíte
300 € 24 mesiacov 75.12 € 375.12 €
800 € 24 mesiacov 199.84 € 999.84 €
1600 € 24 mesiacov 400.16 € 2000.16 €
3000 € 24 mesiacov 750.00 € 3750.00 €

Reprezentatívny príklad

Klient žiada o úver vo výške 1 000 EUR. Doba splatnosti je 2 roky. Uhradí 24 mesačných splátok vo výške 52,09 EUR. Úroková sadzba je 24,43 % ročne. Ročná percentuálna miera nákladov je 24,88%. Celková čiastka, ktorú klient uhradí je 1 250,16 EUR

Na čo je pôžička vhodná

 • Pre občanov na uhradenie bežných životných nákladov
 • Na zakúpenie dovolenky, úhradu kúpeľného pobytu, na zariadenie detskej izby, na zaplatenie jazykového kurzu
 • Na vyriešení prechodného nedostatku financií v podnikaní
 • Na rozbehnutie živnostenskej činnosti

Podrobné informácie

Spoločnosť PROFI CREDIT poskytuje pôžičky občanom aj podnikateľom v širokom rozpätí od pár stoviek eur až do hodnoty niekoľkých desiatok tisíc eur. Menšie sumy možno získať ako online pôžičku, peniaze sú na účte rýchlo, ale pri vyšších sumách je vyžadované zaistenie úveru zmenkou alebo nehnuteľným majetkom a to bez ohľadu na to, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu. Všetky pôžičky sú však hlavne administratívne náročné, ich vybavovanie hraničí s byrokraciou. Táto nebanková spoločnosť žiada neúmerne veľa dokladovania, čo môže mnohých potenciálnych žiadateľov o pôžičku aj odradiť.

Pôžička pre občanov je ponúkaná pod názvom Zamestnanecký úver a je určená pre široký okruh spotrebiteľov. Výšku zamestnaneckého úveru je možné zvoliť v rozpätí od 300 € do 3 000 €, jeho splatnosť v rozsahu 18 až 42 mesiacov. Úver je bez ručenia, bez účelový, možno podať online žiadosť, peniaze na účte do niekoľkých minút od schválenia. Pred tým je však nutné predložiť doklady: zamestnanec predkladá originál potvrdenia zamestnávateľa o výške príjmu alebo tzv. alternatívny balík dokladov, ktorý obsahu kópiu pracovnej zmluvy, výpisy z účtu na ktorý je zasielaná výplata alebo výplatné pásky za posledné 3 mesiace. Dôchodca dokladá aktuálny výmer o dôchodku a doklad o jeho vyplatení na bankový účet alebo cez poštu. Podnikatelia musia predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra a v prípade nutnosti zaistenia úveru aj vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ďalej tiež potvrdenie z daňového úradu o výške daňovej povinnosti za posledné 2 zdaňovacie obdobia, výpisy z bežného účtu za 3 mesiace, potvrdenie zo Sociálnej poisťovni, kde dlžná čiastka nesmie prekročiť sumu 660 €. O zamestnanecký úver môžu požiadať aj tí zamestnanci, ktorí majú trvalý príjem zo zahraničia a to z Českej republiky, Maďarska, Rakúska alebo Nemecka. Podobne aj rôzne skupiny poberateľov starobného, invalidného, výsluhového či pozostalostného dôchodku a tiež ženy na materskej dovolenke, poberajúce príspevky od štátu. Každému klientovi, ktorý riadne spláca tento úver, je ako bonus ponúkaný tzv. automatický revolving t. j. automatické navýšenie finančných prostriedkov po splatení určitej časti úveru bez toho, aby bolo potrebné o tieto peniaze znovu žiadať. Nakoľko sa zároveň jedná o úver bez účelový, jeho využitie je bez obmedzenia napríklad na nákup spotrebného tovaru, zaplatenie faktúr, úhradu školného, opravu auta.

Biznis štart je určený podnikateľom, ktorí podávajú daňové priznanie a sú zapísaní v podnikateľských registroch v Slovenskej republike. Pozitívny je v tomto prípade fakt, že tento typ úveru môže dostať aj začínajúci živnostník, ktorý to má inak so získavaním finančných prostriedkov pri rozbiehaní živnosti mnoho krát veľmi ťažké, nakoľko pre banky je nebonitným klientom. Výška úveru je od 100 € do 1 500 €, so splatnosťou na obdobie 2 až 12 mesiacov a zaistením zmenkou. Za poskytnutie úveru Biznis štart spoločnosť nepožaduje poplatky za vybavenie . Úver Biznis odmena na rozdiel od úveru Biznis start môže dostať len ten podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú alebo živnostenskú činnosť minimálne 12 mesiacov. Finančné prostriedky z takéhoto úveru sú určené na riešenie druhotnej platobnej neschopnosti alebo na úhradu neočakávaných výdavkov, prípadne pre financovanie nových podnikateľských zámerov. Výška úveru je znova 1 000 – 6 000 €, doba splácania je 12 – 48 mesiacov a aj v tomto prípade je požadované zaistenie zmenkou. Úver Biznist odmena je možné aj predčasne splatiť, prípadne využiť možnosť bez platného odkladu dvoch mesačných splátok. Ak je suma úveru vyššia, vyžaduje PROFI CREDIT ručenie nehnuteľným majetkom ako je budova, pozemok, auto. Peniaze na účet môže dostať z tohto úveru žiadateľ aj v období, keď je z hľadiska hospodárskeho výsledku v strate.

Pôžička je určená:

 • Pre tých, ktorým vyhovuje klientská podpora formou osobných kontaktov s prideleným viazaným finančným agentom
 • Pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky ako kapitál do podnikateľskej činnosti,
 • Pre tých, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľného majetku, ktorým je možné zaistenie úveru,
 • Pre tých žiadateľov, ktorí patria k bonitným klientom a zároveň nie sú vedení v registroch dlžníkov.

Pôžička nie je určená:

 • Pre tých, ktorým nevyhovuje administratívna náročnosť pri vybavovaní pôžičky
 • Pre tých, ktorí nemôžu preukázať stály príjem
 • Pre tie subjekty, ktoré majú záujem o úver bez zaistenia
 • Pre tých, ktorí potrebujú len rýchlu krátkodobú pôžičku

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku