PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

Recenzia Profi Credit

  • Pôžičky pre fyzické aj právnické osoby
  • Pre občanov výška pôžičky až 6 000 €, pre podnikateľov až 10 000 €

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny PROFIREAL Group SE so sídlom v Holandsku a ktorá pôsobí aj v Českej republike, Poľsku a Bulharsku. Na slovenský finančný trh vstúpila v roku 2000 pod názvom PROFIREAL Slovakia a v roku 2008 došlo k zmene názvu na PROFI CREDIT Slovakia. Táto nebanková spoločnosť poskytuje finančné služby privátnej klientele aj podnikateľským subjektom. Ponúka pôžičky a úvery prostredníctvom siete viazaných finančných agentov, ktorí v spolupráci s klientom vyberajú vhodný produkt podľa jeho individuálnych potrieb. Spoločnosť poskytuje na Slovensku ročne viac než 18 000 úverov a ich objem prekračuje 45 miliónov eur. PROFI CREDIT Slovakia je členom združenia SOLUS, ktoré je založené na ochranu leasingov, úverov aj iných služieb poskytovaných spotrebiteľom a ktoré spravuje register dlžníkov, umožňujúci preverovať úverovú históriu žiadateľov o požičanie finančných prostriedkov. Preverovanie v databáze je však podmienené písomným súhlasom dotknutej osoby. Pri styku s klientmi postupuje spoločnosť v súlade s Etickým kódexom člena Asociácie poskytovateľov spotrebných úverov Slovenska.

Sídlo spoločnosti

Adresa: Pribinova 25, Bratislava 824 96

Pôžička je určená:

  • Pre tých, ktorým vyhovuje klientská podpora formou osobných kontaktov s prideleným viazaným finančným agentom
  • Pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky ako kapitál do podnikateľskej činnosti,
  • Pre tých, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľného majetku, ktorým je možné zaistenie úveru,
  • Pre tých žiadateľov, ktorí patria k bonitným klientom a zároveň nie sú vedení v registroch dlžníkov.

Pôžička nie je určená:

  • Pre tých, ktorým nevyhovuje administratívna náročnosť pri vybavovaní pôžičky
  • Pre tých, ktorí nemôžu preukázať stály príjem
  • Pre tie subjekty, ktoré majú záujem o úver bez zaistenia
  • Pre tých, ktorí potrebujú len rýchlu krátkodobú pôžičku

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku