Sberbank - až 25 000 € na čokoľvek

Recenzia Sberbank

 • Pôžičky vo výške 1 000 € až 25 000 €, úvery od 3 500 € do 200 000 €
 • Splatnosť pôžičiek 12 – 108 mesiacov, u úverov 121 mesiacov až 30 rokov
 • Účelové aj bez účelové varianty
 • Pre fyzické aj právnické osoby

Sberbank recenzia

Tabuľka splátok Sberbank

Výška pôžičky Doba splatnosti Mesačná splátka
5 000 € 96 mesiacov 71 €
10 000 € 96 mesiacov 148 €
15 000 € 96 mesiacov 214 €

Reprezentatívny príklad

Pri výške pôžicky 15 000 €, výške splátky 214 €, počte splátok 196 je úrok 8.3 % p. a. Za vzorné splácanie sa vám vráti: 1 500 €. Celkom zaplatíte 26 944 €.

Na čo je pôžička vhodná

 • Ako okamžitý zdroj finančných prostriedkov na investovanie do bývania, nákup bytu, rekonštrukcia doterajšej nehnuteľnosti
 • Na splatenie už skôr poskytnutej pôžičky
 • Na pokrytie bežných životných nákladov, pôžička na čokoľvek
 • Na získanie financií pre podnikateľskú činnosť, nákup nových technológii, úprava výrobnej haly

Podrobné informácie

Uvedená banka má k dispozícii pre široký okruh žiadateľov, fyzické aj právnické osoby viacero finančných produktov. Jedná sa hlavne o bez účelové pôžičky a úvery, zvyčajne zaistené nehnuteľnosťou. Medzi najvyhľadávanejšie produkty v segmente pôžičiek patrí bez účelový spotrebný úver moja Pôžička, najmä pred široký interval poskytovanej sumy a jednoduché vybavenie a schválenie aj na počkanie. Touto pôžičkou možno získať finančné prostriedky od 1 000 € až do 25 000 €, aj bez potvrdenia o príjme, len s čestným prehlásením o výške svojho príjmu – vtedy však banka poskytuje pôžičku za vyššiu úrokovú sadzbu. Splácanie prebieha v mesačných splátkach vo fixnej výške počas celej doby splatnosti. Pri akciových ponukách môže banka aj odpustiť poplatky za vybavenie a tiež poskytuje 0 % úrok v poslednom roku riadneho splácania. Peniaze z pôžičky môže mať klient bankovým prevodom na účet k dispozícii do 48 hodín. K pôžičke nie je potrebné zabezpečiť ručenie, je vhodná pre zamestnancov, dôchodcov aj živnostníkov na rýchle preklenutie nedostatku finančných prostriedkov. Okrem tejto bez účelovej pôžičky je možné požiadať o refinancovaný spotrebný úver ,vhodný pri existencii viacerých druhov finančných záväzkov a pre študentov banka ponúka úver pre vysokoškolákov.

Pre fyzické osoby, malé aj stredné firmy sú v portfóliu banky hypotekárne úvery, spotrebné úvery aj úvery špecifické pre klientelu z podnikateľskej oblasti. Pre tých, ktorí si chcú riešiť svoju bytovú otázku sú k dispozícii hypotekárne úvery. Hypotekárny úver je klasický úver so zaistením nehnuteľnosťou. Finančné prostriedky získané touto formou úveru sú v intervale 3 500 € až do 100 % ceny za nehnuteľnosť, na ktorú má banka záložné právo. Úroková sadzba je fixovaná na určité obdobie, potom ju možno po vzájomnej dohode zmeniť, splatnosť úveru je dlhodobá až niekoľko desiatok rokov a povolená je možnosť mimoriadnej splátky. Pri žiadosti o tento úver robí banka podrobnú analýzu bonity klienta, čerpanie úveru môže byť jednorázové alebo postupné. Žiadateľ o úver nemusí byť nevyhnutne klientom banky a na rozdiel od iných subjektov poskytujúcich tento typ úveru môže byť predmetom ručenia aj rozostavaná resp. neskolaudovaná nehnuteľnosť, ak sa nachádza v tuzemsku.

Podobný typ úveru predstavuje hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom, vek žiadateľa 18 – 35 rokov a priemer mesačného príjmu žiadateľa nesmie prekročiť schválenú hranicu. Výška štátneho príspevku je 2 % + 1 % ako bonus od banky. Splatnosť úveru je od 4 rokov do 30 rokov a možno získať finančné prostriedky od 3 500 € do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Aj v tomto prípade banka komplexne posudzuje schopnosť žiadateľa splácať úver. Spotrebný úver Variant môže byť účelový alebo bez účelový, so zaistením nehnuteľnosťou. V prípade účelovosti môže byť výška požičaných prostriedkov vyššia., splatnosť dlhodobá 10 až 30 rokov, s prihliadnutím na dobu dosiahnutia dôchodkového veku. Znovu je skúmaná bonita klienta, pričom možnosti čerpania úveru sú prispôsobené požiadavkám klienta. Pri všetkých typoch týchto úverov je povinné poistenie založenej nehnuteľnosti. Úvery pre podnikateľov a malé firmy sú ponúkané ako krátkodobé napr. kontokorentný úver na pokrytie aktuálnych finančných nákladov firmy alebo investičné , vhodné na prefinancovanie kúpy dlhodobého investičného majetku, rekonštrukčné práce, nákup modernejšej technológie. Pre podnikateľskú sféru sú zaujímavé aj rôzne druhy kreditných kariet, ktoré umožňujú rýchle zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb.

Pôžička je určená:

 • Pre žiadateľov s dobrou finančnou situáciou, bonitných klientov s dostatočným stabilným príjmom
 • Pre tých, ktorí si chcú vyriešiť svoje bývanie aj zaistiť prostriedky na bez účelové použitie
 • Pre tých, ktorí potrebujú pôžičku na uspokojenie osobných potrieb, pozrieť kultúrne pamiatky v zahraničí, nákup nového smartfónu alebo tabletu, nové auto
 • Pre podnikateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje výrobné kapacity alebo ponuku služieb

Pôžička nie je určená:

 • Pre toho, kto nedokáže splniť podmienky banky, dôležité pre posudzovanie bonity klienta
 • Pre toho, komu nevyhovuje zaistenie úveru nehnuteľnosťou
 • Pre tých, ktorí nechcú splácať svoje záväzky v dlhodobom horizonte
 • Pre tých, ktorí majú zápis v úverových registroch

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku