Najčastejšie otázky Sberbank

Recenzia Sberbank

 • Pôžičky vo výške 1 000 € až 25 000 €, úvery od 3 500 € do 200 000 €
 • Splatnosť pôžičiek 12 – 108 mesiacov, u úverov 121 mesiacov až 30 rokov
 • Účelové aj bez účelové varianty
 • Pre fyzické aj právnické osoby

Najčastejšie otázky Sberbank

Otázka Odpoveď
Môžem použiť prostriedky z úveru len na riešenie bývania alebo aj na splatenie už existujúcich iných záväzkov? V prípade, ak si požičiate bez účelový spotrebný úver, tak nie je nutné dokladovať jeho použitie a finančné prostriedky možno využiť aj na konsolidáciu úverov.
Môžu o hypotekárny úver pre mladých požiadať aj manželia spolu alebo len jednotlivo? To záleží na ich rozhodnutí, ak obaja spĺňajú vekové kritérium môžu požiadať o úver aj spoločne, ich mesačný príjem sa pri tom spočíta.
Je možné zmeniť úrokovú sadzbu aj počas procesu splácania? Áno, úroková sadzba je fixovaná len na určitú dobu napr. na 1 rok, 3 roky...a v prípade ak klient písomne požiada na konci tohto obdobia o jej zmenu, banka to prehodnotí ..
Musím o vypracovanie znaleckého posudku požiadať iba znalca ktorého určí banka? Nie, banka neskúma, ktorý znalec posudok na nehnuteľnosť k zaisteniu úveru vypracoval. Znalecký posudok od akéhokoľvek znalca však musí byť v súlade s legislatívou a nesmie byť starší ako 3 roky.

Časté preklepy

sperbank, sber bank

Pôžička je určená:

 • Pre žiadateľov s dobrou finančnou situáciou, bonitných klientov s dostatočným stabilným príjmom
 • Pre tých, ktorí si chcú vyriešiť svoje bývanie aj zaistiť prostriedky na bez účelové použitie
 • Pre tých, ktorí potrebujú pôžičku na uspokojenie osobných potrieb, pozrieť kultúrne pamiatky v zahraničí, nákup nového smartfónu alebo tabletu, nové auto
 • Pre podnikateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje výrobné kapacity alebo ponuku služieb

Pôžička nie je určená:

 • Pre toho, kto nedokáže splniť podmienky banky, dôležité pre posudzovanie bonity klienta
 • Pre toho, komu nevyhovuje zaistenie úveru nehnuteľnosťou
 • Pre tých, ktorí nechcú splácať svoje záväzky v dlhodobom horizonte
 • Pre tých, ktorí majú zápis v úverových registroch

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku