Najčastejšie otázky Slovenská požičovňa

Recenzia Slovenská požičovňa

  • Slovenská požičovňa sa zlúčila s VÚB a pod pôvodnou značkou v súčasnosti pôžičky neposkytuje

Najčastejšie otázky Slovenská požičovňa

Otázka Odpoveď
Ako zistím, ktorá pôžička je pre mňa najvýhodnejšia ? Pre zistenie vhodnosti pôžičky je potrebné vziať do úvahy viac faktorov ako sú úroková sadzba, doba splatnosti, výška splátok, ale hlavne to, akú pôžičku potrebujete a akú sumu ste schopný mesačne splácať.
Ako dostanem informáciu o schválení pôžičky? Informáciou na súkromnej klientskej zóne na internete, ale aj e-mailom a SMS správou.
Akým spôsobom mi budú vyplatené peniaze? Peňažné prostriedky vám budú zaslané bezhotovostným prevodom na bankový účet.
Kedy začínam splácať pôžičku? Prvá splátka je splatná 20. deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci uzatvorenia zmluvy a splatnosť ostatných splátok je vždy do 20. v mesiaci.
Akým spôsobom môžem uhradiť splátku? Splátky môžete uhrádzať bankovým prevodom alebo poštovými poukážkami, ktoré vám na vašu žiadosť doručíme.

Časté preklepy

slovenskapozicovna.sk

Pôžička je určená:

  • Pre tých, ktorých zaujala široká ponuka pre výber pôžičky
  • Pre všetkých, ktorí oceňujú rýchle a jednoduché vybavenie aj napriek tomu, že sa jedná o hypopôžičku
  • Pre mladých, ktorí môžu získať prostriedky na vyriešenie svojej bytovej situácie
  • Pre všetkých, ktorí si chcú urobiť konsolidáciu finančných záväzkov

Pôžička nie je určená:

  • Pre tých, ktorí sú nezamestnaní alebo nemajú stabilný príjem
  • Pre tých, ktorí sú zapísaní v niektorom z úverových registrov ako dlžníci
  • Pre tých, ktorí sa nachádzajú mimo vekového intervalu
  • Pre všetkých, ktorí chcú pri hypotékach využiť produkty z bankových inštitúcií

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku