UniCredit Bank PRESTO úver až 25 000 €

Recenzia UniCredit Bank PRESTO úver

 • Výška úveru od 650 € do 25 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • Úroková sadzba od 5,90 % p. a.
 • Fixné mesačné splátky po celú dobu splácania
 • Možnosť poistenia úveru

UniCredit Bank PRESTO úver recenzia

Tabuľka splátok UniCredit Bank PRESTO úver

Výška pôžičky Dĺžka splácania Poplatok Celková čiastka
7 400 € 84 mes. 3 125.66 € 10 525.66 €

Reprezentatívny príklad

Chcete si požičať 7 400 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 243 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 8 643 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 5,4 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 123,79 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,17 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 10 525,66 €.

Na čo je pôžička vhodná

 • Na čokoľvek, podľa vlastných potrieb a predstáv
 • Na optimalizáciu existujúcich úverových produktov
 • Na nákup spotrebného tovaru vyššej hodnoty, nové auto, nábytok, vybavenie domácnosti spotrebičmi a elektronikou
 • Na financovanie rekonštrukčných prác, výmena okien, nová fasáda domu, založenie okrasnej záhradky

Podrobné informácie

Banka poskytuje občanom klasické bankové produkty vo forme spotrebných úverov, hypotekárnych úverov ale aj špeciálne úvery napríklad pre mladých alebo pre študentov. Určené sú pre klientov aj neklientov banky, rozhodujúcim činiteľom pre ich získanie je dostatočná bonita žiadateľa t.j. schopnosť splatiť požičané prostriedky. V segmente spotrebných úverov má UniCredit Bank k dispozícii bezúčelový úver, úver na refinancovanie a povolené prečerpanie účtu – kontokorent. PRESTO úver bezúčelový je žiadaný produkt s použitím získaných prostriedkov na čokoľvek, ktorý je zároveň prístupný všetkým žiadateľom s pravidelným mesačným príjmom. K žiadosti je nutné doložiť potvrdenie o príjme, ak sa jedná o zamestnanecký pomer tak potvrdenie od zamestnávateľa a výpisy z účtu, kde je zasielaná mzda. Podnikatelia predkladajú výpis z daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a výpisy z podnikateľského účtu za obdobie 6 mesiacov. Úroková sadzba začína na hranici 6 % p. a., čo je pre tento typ úveru pozitívny fakt, nakoľko priemer je väčšinou 12 % - 13 % . Dobu splatnosti si možno vybrať podľa vlastných možností z intervalu 1 – 7 rokov, ale výška mesačných splátok je fixná počas celej doby trvania úverového vzťahu. V prípade, ak fyzická osoba získa PRESTO úver bezúčelový napríklad vo výške 5 000 €, so splatnosťou 5 rokov, pri výške úrokovej sadzby 8,9 % p. a. (pri priemernej bonite klienta), potom je výška mesačnej splátky 104 € a celková odplata za pôžičku 6 263 €.

V súčasnosti (máj 2015) ponúka banka výhodný PRESTO úver na refinancovanie starších úverových produktov ako sú pôžička, kreditná karta či kontokorent. Optimalizáciou je možné ušetriť až 30 % sumy mesačnej splátky. Úroková sadzba je už od 3,9 % p. a. fixovaná na celú dobu splatnosti, podmienkou je poistenie úveru v spolupracujúcej poisťovni ERGO a využívanie osobného bežného účtu v banke. V prípade čerpania tohto typu úveru minimálne vo výške 3 600 € a minimálnou dobou splatnosti 5 rokov je možno získať navyše bonus v hodnote 110 €. Úver je však potrebné zabezpečiť ručiteľom alebo inou zábezpekou, napríklad zmluvou o zrážkach zo mzdy. Hypotekárne úvery z UniCredit Bank možno použiť na kúpu, rekonštrukciu alebo údržbu bývania, výška požičaných prostriedkov môže byť od 3 300 € do 100 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Doba splatnosti je až 30 rokov a čerpanie finančných prostriedkov z úveru môže byť jednorázové, postupné alebo preddavkové, v prípade financovania výstavby rodinného domu. Výhodou hypo úveru je nízka úroková sadzba, už od 1, 49 % p. a.

Free hypoúver je bankový úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou a získané finančné prostriedky možno použiť na akýkoľvek účel, bez nutnosti dokladovania. O tento typ úveru môže požiadať aj cudzí občan s bydliskom na Slovensku a dostatočným preukázateľným príjmom. Minimálna výška požičiavaných prostriedkov je 3 300 €, splatnosť 1 – 20 rokov a čerpanie peňazí jednorázové. Pre podnikateľskú sféru má banka v ponuke prevádzkový zabezpečený úver, ktorý je určený na financovanie prevádzkových nákladov až do výšky 300 000 €, so splatnosťou 1 rok, formou mesačných splátok. Nutné je zaručenie hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, pohľadávkami alebo zmenkou a podmienkou na jeho získanie minimálne 24 mesačná podnikateľská história. Investičný úver má formu účelového produktu na nákup nových technológií, úpravu výrobných priestorov či nákup materiálových zásob. Možno ho poskytnúť až do výšky 330 000 €, s dobou splatnosti 5 rokov, podmienkou je jeho zaistenie a predloženie hospodárskych výsledkov firmy.

Pôžička je určená:

 • Pre všetkých záujemcov, ktorí môžu preukázať pravidelný mesačný príjem
 • Pre tých, ktorí majú dostatočnú bonitu
 • Pre klientov banky, ktorí s pôžičkou môžu získať aj ďalšie bonusy
 • Pre všetkých, ktorí si potrebujú požičať vyššiu sumu finančných prostriedkov na bezúčelové využitie

Pôžička nie je určená:

 • Pre tých, ktorí nemajú pravidelný zdroj príjmu
 • Tým, ktorí nemajú pobyt na území Slovenska
 • Pre tých, ktorým nevyhovujú fixné mesačné splátky
 • Pre tých, ktorí chcú využiť liberálnejšie podmienky nebankových spoločností pre získanie potrebných prostriedkov

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku