Úver4you - úver do 40 000 €

Recenzia Úver4you

 • Společnosť Finance 4you, a. s. pod týmto obchodným názvom úvery naďalej nesprostredkováva.

Úver4you recenzia

Tabuľka splátok Úver4you

Výška pôžičky Dĺžka splácania Poplatok Celková čiastka
1 000 € 5 mes. 130 € 1 130 €
2 000 € 5 mes. 260 € 2 260 Kč

Reprezentatívny príklad

Ak si požičiate sumu 2000 € na 5 mesiacov s úrokom 13 %, zaplatíte celkom 2 260 €. Poplatok činí 260 €.

Na čo je pôžička vhodná

 • Na riešenie bytovej otázky
 • Na konsolidáciu doterajších úverov od iných inštitúcií
 • Na kúpu nového auta, vybavenia domácnosti
 • Použiť finančné prostriedky ako vklad do podnikateľskej činnosti

Podrobné informácie

Společnosť Finance 4you, a. s. pod týmto obchodným názvom úvery naďalej nesprostredkováva.

Pôžičky s ručením nehnuteľnosťou patria k štandardným produktom bankových aj nebankových subjektov, ktoré pôsobia na finančnom trhu. Využívajú sa hlavne pri hypotékach a podnikateľských úveroch, kde sa predpokladá požiadavka na požičanie väčšieho objemu finančných prostriedkov. Podľa ceny nehnuteľnosti, ktorá je určená na zaistenie úveru požičajú niektoré spoločnosti finančné prostriedky až do výšky 90 % jej hodnoty. Keďže sa v prevažnej miere jedná o vysoké pôžičky, pred podpisom úverovej zmluvy je vhodné vziať do úvahy aj možné nepredvídané skutočnosti, hlavne čo sa týka schopnosti splácania pôžičky. V najhoršom prípade by to pre dlžníka mohlo dospieť až k exekučnému konaniu.

Nebankový úver zaistený nehnuteľnosťou od spoločnosti Finance 4you je formou americkej hypotéky. Americká hypotéka je lákavá pre klientov svojou bez účelovosťou, pretože kým klasickú hypotéku je potrebné dokladovať reálnymi nákladmi súvisiacimi so stavbou domu alebo rekonštrukčnými prácami bytu a to daňovými dokladmi vo forme faktúr alebo pokladničných bločkov, tak pri tomto type hypotéky možno použiť požičané finančné prostriedky na čokoľvek. Pri americkej hypotéke, ktorú ponúka aj úver4you ide o bez účelový úver s ručením nehnuteľnosťou. Úver4you má nižšiu úrokovú sadzbu ako pôžičky bez ručenia, s možnosťou požičania finančných prostriedkov až do výšky 30 000 €. Splácanie úveru sa zabezpečuje pravidelnými mesačnými splátkami, ktorých výška a doba splatnosti je uvedená v úverovej zmluve. Zvyčajne ide o splácanie v období 8 až 10 rokov. V prípade žiadosti o tento typ úveru je potrebné preukázať dostatočný príjem. Zamestnanci dokladajú pracovnú zmluvu a výplatné pásky resp. výpisy z účtu, na ktorý výplatu dostali a to za obdobie posledných troch mesiacov. Podnikatelia predkladajú výpis z daňového priznania a s ním súvisiace ekonomické prílohy za posledné dve zdaňovacie obdobia. Dôchodcovia predložia výmer o dôchodku a všetci tiež zmluvu o nadobudnutí nehnuteľnosti. Vlastníkom danej nehnuteľnosti nemusí byť len priamo žiadateľ o úver, ale aj iná osoba, ktorá zadá písomný súhlas na to, aby uvedená nehnuteľnosť mohla byť predmetom ručenia za úver. Na nehnuteľnosti však nesmie byť iné záložné právo alebo zákaz nakladania s týmto majetkom.

Doba vybavenia nebankového úveru zaisteného nehnuteľnosťou je individuálna, ale v priemere sa pohybuje okolo 10 dní od podania žiadosti o tento typ úveru. Nie sú účtované žiadne poplatky vopred, poskytnuté finančné prostriedky z úveru sú zasielané bezhotovostne na určený klientský účet alebo formou poštovej poukážky. Úver4you skúma bonitu klientov, ale akceptuje rôzne druhy príjmov – aj pracujúcich na dohodu, v zahraničí alebo ako SZČO. Môže ho preto získať aj dlžník iného úveru alebo klient s problematickým splácaním iných pôžičiek, nakoľko táto spoločnosťou nenahliada ani do bankových registrov a tiež ani do registrov nebankových subjektov. Vďaka rýchlemu a ústretovému jednaniu a individuálnemu prístupu je možné týmto nebankovým úverom riešiť aj neštandardné obchodné prípady a záložné práva, takže je vhodným produktom aj na konsolidáciu finančných prostriedkov napríklad v podnikateľskej činnosti.

Pôžička je určená:

 • Pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť nový dom, byt, chatu, chalupu alebo ktorí sa rozhodli pre rekonštrukciu doterajšej vlastnej nehnuteľnosti
 • Pre tých, ktorí chcú zabezpečiť vysokoškolské štúdium pre svoje deti alebo zažiť napr. exotickú dovolenku
 • Pre tých, ktorým nerobí problém úver so zaistením
 • Pre tých, ktorí potrebujú vyriešiť finančné problémy so splácaním viacerých pôžičiek, hroziace exekučné problémy, vysporiadať dedičské vzťahy

Pôžička nie je určená:

 • Pre tých žiadateľov, ktorí nemajú dostatočne vysoký stály príjem pre pokrytie splátkového kalendára
 • Pre tých, ktorí nechcú byť viazaní viacročným splácaním požičaných finančných prostriedkov
 • Pre tých, ktorí nemôžu splniť požiadavku zaručiť sa za úver nehnuteľnosťou
 • Pre toho, kto si potrebuje požičať len menší objem peňazí

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku