Finance 4you, a. s.

Recenzia Úver4you

  • Společnosť Finance 4you, a. s. pod týmto obchodným názvom úvery naďalej nesprostredkováva.

Finance 4you, a. s.

Spoločnosť Finance 4you, a. s.

Spoločnosť Finance4you, a. s. so sídlom v Bratislave je pomerne novým subjektom na slovenskom finančnom trhu. Bola založená v roku 2008 ako SMART Capital, a. s., ktorá bola súčasťou spoločnosti SMART Corporation, a. s. so sídlom v Českej republike. K zmene názvu došlo v roku 2013 a v súčasnosti poskytuje spoločnosť úvery a pôžičky z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Táto nebanková spoločnosť má kladné referencie od spotrebiteľskej verejnosti, oceňovaný je jej individuálny prístup ku každému klientovi. Ponúka rýchly, bezhotovostný úver s bez účelovým využitím, zaistený nehnuteľnosťou a vhodný pre široký okruh žiadateľov, ktorí disponujú stálym príjmom. Negatívom však môže byť zatiaľ obmedzené poskytovanie úveru len na regionálnej úrovni západného a časti stredného Slovenska. Úver4you , ktorý má v portfóliu svojich produktov firma Finance4you je obľúbený aj z hľadiska poskytovateľa, nakoľko pri ručení nehnuteľnosťou je zaručený návrat požičaných finančných prostriedkov.

Sídlo spoločnosti

Adresa: Sekurisova 16, Bratislava 841 02

Pôžička je určená:

  • Pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť nový dom, byt, chatu, chalupu alebo ktorí sa rozhodli pre rekonštrukciu doterajšej vlastnej nehnuteľnosti
  • Pre tých, ktorí chcú zabezpečiť vysokoškolské štúdium pre svoje deti alebo zažiť napr. exotickú dovolenku
  • Pre tých, ktorým nerobí problém úver so zaistením
  • Pre tých, ktorí potrebujú vyriešiť finančné problémy so splácaním viacerých pôžičiek, hroziace exekučné problémy, vysporiadať dedičské vzťahy

Pôžička nie je určená:

  • Pre tých žiadateľov, ktorí nemajú dostatočne vysoký stály príjem pre pokrytie splátkového kalendára
  • Pre tých, ktorí nechcú byť viazaní viacročným splácaním požičaných finančných prostriedkov
  • Pre tých, ktorí nemôžu splniť požiadavku zaručiť sa za úver nehnuteľnosťou
  • Pre toho, kto si potrebuje požičať len menší objem peňazí

Najvýhodnejšia nebanková pôžička až 7000 €  Rýchla žiadosť o pôžičku